DPH 2023

12.12.2022

DPH 2023

Zásadní změny DPH shrnuje článek Změny DPH. Tento článek se zaměřuje na změny pro rok 2023.

Od 1.1.2023 je zákon o DPH novelizován daňovým balíčkem 2023, tedy zákonem č. 366/2022 Sb. Aktuálním problémem je zvýšení obratu rozhodného pro registraci k DPH z 1 na 2 mil. Kč. Do 8.12.2022 bylo možné podat mimořádnou žádost o zrušení registrace k DPH  - zrušení registrace plátcům s obratem do 2 mil. Kč se věnoval podcast O daních ze dne 28.11.2022 a informace z 2.12.2022 dostupná v pdf ZDE.


Plátci daně, kteří za období 12/2021 až 11/2022 nepřesáhli obrat 1 mil. Kč, mohou do konce prosince podat standardní žádost o dobrovolné zrušení registrace.

V lednu 2023 budou moci požádat o zrušení registrace plátci, jejichž obrat za 01 - 12/2022 nepřesáhl limit 1 mil. Kč.

Plátci, jejichž obrat nepřekračuje 2 mil. Kč, avšak překračuje 1 mil. Kč, budou moci o zrušení registrace požádat až v únoru 2023, kdy se bude poprvé za období 02/2022 až 01/2023 testovat nová hranice obratu 2 mil. Kč.

Osoby povinné k dani, jejichž obrat za období 12/2021 až 11/2022 přesáhl hranici 1 mil. Kč, avšak nepřesáhl 2 mil. Kč nepodávají přihlášku k registraci k DPH ze zákona a nestávají se od 1.1.2023 plátci dani. To samé platí pro obrat za 01 až 12/2022 - pokud není překročen limit 2 mil. Kč, nestávají se osoby s obratem za toto období do 2 mil. Kč od 1.2.2023 plátci daně.

S účinností od 1.7.2023 dochází k poměrně významné novelizaci zákona o DPH zákonem č. 284/2021 Sb., což je doprovodný zákon k novému stavebnímu zákonu. Tato novelizace řeší vymezení staveb pro účely uplatnění snížené sazby daně u výstavby rodinných či bytových domů).