DPH 2024

20.01.2024

DPH 2024

Tento článek se zaměřuje na změny od 1.1.2024. Zásadní změny DPH minulých let shrnuje článek Změny DPH

Od 1.1.2024 především došlo k zásadním změnám v sazbách DPH - viz článek sazby DPH.

Změny v sazbách DPH vč. přeřazení knih mezi plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně přinesl pro rok 2024 tzv. konsolidační balíček

Konsolidační balíček 2024 dále přinesl limitaci odpočtu DPH u osobních automobilů částkou 420 tis. Kč - informaci k této novince roku 2024 vydala finanční správa dne 18.1.2024.

Od 1.1.2024 byl zákon o DPH také drobně novelizován v souvislosti  s novou úpravou registrace vozidel - jedná se jen o formální změnu zákona o DPH.

Od 1.1.2024 byla do zákona o DPH zapracována směrnice 2020/284 ze dne 18.2.2020, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb - od roku 2024 byla zavedena povinnost pro poskytovatele platebních služeb oznamovat platby do zahraničí, pokud počet plateb jednomu příjemci přesáhne čtvrtletně počet 25. Informace k této novince naleznete ZDE.

Od 1.1.2024 došlo také k dílčí změně vymezení uskutečnění zdanitelného plnění u dodání tepla a chladu, elektřiny a plynu, vodného stočného a u služeb elektronických komunikací - viz podcast O daních ze dne 9.1.2024.