DPH 2022

23.06.2022

DPH v roce 2022 a 2023

Změny DPH vč. změn od 1.1.2022 shrnuje článek Změny DPH. Tento článek se zaměřuje na aktuální novinky v průběhu roku 2022 a na připravované změny od roku 2023.

Pro platbu DPH byl 24.3.2022 vyhlášen generální pardon pro dopravce - tento generální pardon umožňuje dopravcům uhradit DPH např. za červenec či srpne 2022 anebo za 2. čtvrtletí bez úroků z prodlení až do konce října. Generální pardon umožňující bezsankční opožděnou úhradu DPH je určen jen pro dopravce a jeho podmínkou je oznámení splnění podmínek finančnímu úřadu spolu s odeslaným daňovým přiznáním - více v informaci rozeslané 24.3.2022 na e-maily registrované k bezplatnému odběru novinek a v informaci finanční správy. K oznámení lze využít webovou aplikaci Finanční správy.

K 1.1.2022 došlo mimo jiné novelou 371/2021 Sb. ke změně právní úpravy v sazbách DPH u zdravotnických prostředků a jejich oprav - viz článek Sazby DPH; Finanční správa se v této souvislosti 3.3.2022 vyjádřila k uplatnění sazby DPH u kontaktních čoček

Zákon o DPH je novelizován doprovodným zákonem k novelizaci stavebního zákona č. 284/2021 Sb. - jedná se o poměrně významnou změnu související se stavebním právem (např. pokud jde o uplatnění snížené sazby daně u výstavby rodinných či bytových domů), a to s účinností až od 1.7.2023 - účinnost těchto změn by však mohla být odložena v souvislosti se schvalovaným odkladem změn stavebního práva.

V průběhu roku 2022 byl zákon o DPH novelizován novelou zákona o spotřebních daních č. 93/2022 Sb., jejíž součástí jsou i výjimky z DPH kvůli pandemii covid-19. Součástí novely je také implementace směrnice 2019/2235 (viz praktická informace Směrnice EU o DPH) zavádějící od 1.7.2022 osvobození zboží a služeb poskytnutých ozbrojeným silám členských států EU, pokud se tyto síly podílejí na SBOP EU.

Pokud jde o zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč či parametrické úpravy kontrolního hlášení (určité zmírnění současných nepřiměřeně tvrdých pokut a nová úprava pro počítání lhůty výzev k opravě kontrolního hlášení doručovaných do datové schránky), tak tyto změny vláda schválila 22.6.2022 a nyní je musí projednat obě komory Parlamentu. Definitivní schválení těchto změn lze očekávat až koncem roku 2022.

Ke zvýšení hranice obratu rozhodného pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 miliony korun by přitom mělo dojít již od 1.1.2023.