DPH 2023 / 2024

05.06.2023

DPH 2023 - 2024

Zásadní změny DPH minulých let shrnuje článek Změny DPH. Tento článek se zaměřuje na změny roku 2023 a připravované změny pro rok 2024.

Od 1.1.2023 byl zákon o DPH novelizován daňovým balíčkem 2023, tedy zákonem č. 366/2022 Sb. Běžné praxe se dotkly změny související s kontrolním hlášením, kde došlo ke změně v oblasti pokut a především byla změněna lhůta pro odpověď na výzvu k podání následného kontrolního hlášení  resp. pro potvrzení správnosti podaného kontrolního hlášení.

Od 1.1.2023 došlo ke zvýšení obratu rozhodného pro registraci k DPH z 1 na 2 mil. Kč. Plátci daně, kteří za období předchozích 12ti kalendářních měsíců nepřesáhli obrat 1 mil. Kč, mohou podat standardní žádost o dobrovolné zrušení registrace - nutnou podmínkou přitom je, že jsou plátci alespoň 12 měsíců.

S účinností od 1.7.2023 mělo dojít k poměrně významné novelizaci zákona o DPH zákonem č. 284/2021 Sb., což je doprovodný zákon k novému stavebnímu zákonu. Tato novelizace řeší vymezení staveb pro účely uplatnění snížené sazby daně u výstavby rodinných či bytových domů). Účinnost této změny však byla v rámci novelizace nového stavebního zákona odložena na 1.1.2024, a to zákonem 152/2023 Sb.

Od 1.1.2024 již platí drobná změna zákona o DPH související s novou úpravou registrace vozidel a jedná se jen o formální změnu zákona o DPH.

Od 1.1.2024 však bude do zákona o DPH zapracována směrnice 2020/284 ze dne 18.2.2020, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb - od roku 2024 se např. zavádí povinnost poskytovatelům platebních služeb oznamovat platby do zahraničí, pokud počet plateb jednomu příjemci přesáhne čtvrtletně počet 25. Příslušnou novelu projednává Poslanecká sněmovna.

Od 1.1.2024 však lze očekávat především tzv. konsolidační balíček, který má přinést zásadní změny v sazbách DPH.

Návrhu tzv. konsolidačního (ozdravného) balíčku - a také odsunutí účinnosti novely zákona o DPH z 1.7.2023 na 1.1.2024 se věnoval podcast O daních dne 15.5.2023: