DPH 2023 / 2024

10.07.2023

DPH 2023 - 2024

Zásadní změny DPH minulých let shrnuje článek Změny DPH. Tento článek se zaměřuje na změny roku 2023 a připravované změny pro rok 2024.

Od 1.1.2023 byl zákon o DPH novelizován daňovým balíčkem 2023, tedy zákonem č. 366/2022 Sb. Běžné praxe se dotkly změny související s kontrolním hlášením, kde došlo ke změně v oblasti pokut a především byla změněna lhůta pro odpověď na výzvu k podání následného kontrolního hlášení  resp. pro potvrzení správnosti podaného kontrolního hlášení.

Od 1.1.2023 došlo ke zvýšení obratu rozhodného pro registraci k DPH z 1 na 2 mil. Kč. Plátci daně, kteří za období předchozích 12ti kalendářních měsíců nepřesáhli obrat 1 mil. Kč, mohou podat standardní žádost o dobrovolné zrušení registrace - nutnou podmínkou přitom je, že jsou plátci alespoň 12 měsíců.

S účinností od 1.7.2023 mělo dojít k poměrně významné novelizaci zákona o DPH zákonem č. 284/2021 Sb., což je doprovodný zákon k novému stavebnímu zákonu. Tato novelizace řeší vymezení staveb pro účely uplatnění snížené sazby daně u výstavby rodinných či bytových domů). Účinnost této změny však byla v rámci novelizace nového stavebního zákona odložena na 1.1.2024, a to zákonem 152/2023 Sb.

Od 1.1.2024 již platí drobná změna zákona o DPH související s novou úpravou registrace vozidel a jedná se jen o formální změnu zákona o DPH.

Od 1.1.2024 však bude do zákona o DPH zapracována směrnice 2020/284 ze dne 18.2.2020, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb - od roku 2024 se např. zavádí povinnost poskytovatelům platebních služeb oznamovat platby do zahraničí, pokud počet plateb jednomu příjemci přesáhne čtvrtletně počet 25. Příslušnou novelu projednává Poslanecká sněmovna - v 1. čtení byla projednána 2.5.2023 a druhé čtení bylo vyřazeno z programu schůze ukončené 12. července 2023 a bude tedy zřejmě pokračovat až v září.

Od 1.1.2024 však lze očekávat především tzv. konsolidační balíček, který má přinést zásadní změny v sazbách DPH.

Návrhu tzv. konsolidačního (ozdravného) balíčku - a také odsunutí účinnosti novely zákona o DPH z 1.7.2023 na 1.1.2024 se věnoval podcast O daních dne 15.5.2023: