DPH 2022

24.01.2022

DPH v roce 2022 a 2023

Od 1.1.2022 se uplatňují změny, které přinesla novela 343/2020 Sb., do uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu - Finanční správa tuto změnu komentuje v informaci ze dne 1.12.2021.

K 1.1.2022 nabyla účinnosti také novela 371/2021 Sb. upravující sazby DPH u zdravotnických prostředků a jejich oprav - viz článek Sazby DPH.

Zákon o DPH je novelizován doprovodným zákonem k novelizaci stavebního zákona č. 284/2021 Sb. - jedná se o poměrně významnou změnu související se stavebním právem (např. pokud jde o uplatnění snížené sazby daně u výstavby rodinných či bytových domů), a to s účinností až od 1.7.2023.

Předchozí změny v DPH 

Pokud jde o uplatnění DPH v tuzemsku, tak v minulosti došlo především k těmto změnám, které nadále platí i v roce 2022:

  • rozsáhlé změny od 1.4.2019 novelou 80/2019 Sb.
  • změny v sazbách daně především od 1.1. (týkalo se tepla a chladu), 1.5. (např. přeřazení stravovacích služeb do 10% sazby daně) a 1.7.2020 (např. přeřazení ubytovacích služeb do 10% sazby daně) - viz článek Sazby DPH 
  • od 1.1.2021 došlo k několika změnám zákona o DPH, např. byl změněn § 56a zákona o DPH a došlo tak k dílčí změně u uplatnění DPH u nájmu nemovitostí určených k bydlení, což se může projevit úpravou odpočtu DPH uplatněného z pořízení či technického zhodnocení pronajímané nemovitosti podle úpravy účinné před 1.1.2021 - viz např.  informace Finanční správy ze dne 18.12.2021 nebo ZÁZNAM WEBINÁŘE DPH V TUZEMSKU 2021/2022. Úprava odpočtu se provádí vždy za poslední zdaňovací období kalendářního roku p- v daňovém přiznání za 12/2021 resp. 4.Q 2021 se provedla úprava uplatněného odpočtu vztahujícího se k letům 2012 až 2020.
  • od 1.10.2021 bylo např. zavedeno vrácení odpočtu daně z neuhrazených přijatých plnění při zrušení registrace

Pro období listopad a prosinec 2021 byla na základě rozhodnutí ministryně financí (FZ 34/2021) prominuta daň z dodání elektřiny nebo plynu - viz informace Finanční správy ze dne 20.10. a 27.10.2021. Prominutí DPH u dodání plynu a elektřiny od DPH se věnoval podcast O daních dne 1.11.2021. Pro návštěvníky našich webinářů či uživatele našeho informačního servisu jsme k prominutí DPH připravili cca 40minutové video.

Pokud jde o uplatnění DPH ve vztahu k zahraničí, tak v minulosti došlo především k těmto změnám, které nadále platí i v roce 2022:

  • od 1.1.2020 došlo ke změnám u dodání zboží v rámci EU osobám registrovaným k dani; do zákona o DPH se tyto změny promítly až od 1.9.2020 - např.  při dodání zboží z ČR na Slovensko slovenskému plátci nemusí být uznáno osvobození od daně, pokud není obchod vykázán v souhrnném hlášení
  • od 1.7.2021 došlo v rámci EU k zásadním změnám u tzv. prodeje zboží na dálku a zatímco do konce června 2021 bylo možné zasílat zboží z ČR spotřebitelům do jiných členských států bez zahraniční DPH v poměrně velkém objemu (posuzovalo se podle ročních národních limitů, které měly jednotlivé členské státy stanoveny na úrovni 35 tis. nebo dokonce 100 tis. EUR), tak od 1.7.2021 je nutné tyto prodeje zatěžovat DPH jiného členského státu v mnohem větším množství případů - viz článek DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU). Uplatnění těchto změn vysvětluje stále i v roce 2022 aktuální ZÁZNAM WEBINÁŘE INTERNETOVÉ OBCHODY V EU- DPH.

Novele DPH od 1.10.2021 bylo věnováno audio podcastu O daních ze dne 4.10.2021.

V návaznosti na novelizaci zákona o DPH od 1.10.2021 byl vydán také nový formulář přiznání k DPH vzor 23 vč. nových vysvětlivek vzor 19 a dalších formulářů (např. přihlášek k registraci).