DPH 2021 - 2022

14.09.2021

DPH v roce 2021

Zákon o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) čeká na poměrně významnou novelizaci, která jej uvede do souladu se zásadními změnami v uplatnění DPH na úrovni EU u e-commerce od 1.7.2021. - tyto změny bylo do značné míry nutné použít již od 1.7. nezávisle na přijetí této novely (viz článek DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU). Změnám DPH od 1.7.2021 bylo věnováno audio podcastu O daních ze dne 12.7.2021. Tato novela, kterou Parlament definitivně přijal až 14.9.2021 (vč. pozměňovacích návrhů Senátu, která zjednodušila přechodná ustanovení) např. potvrdí pravidla registrace do systému one - stop - shopu (tato registrace je umožněna již od 2. čtvrtletí) a zavede právní úpravu přiznání v režimu OSS (poprvé bude přiznáváno za 3. čtvrtletí v průběhu října). Účinnost novely (v druhé polovině září) bude důležitá pro zásilky z dovozu v hodnotě do 22 EUR, které bude nutné od účinnosti novely zatěžovat DPH.

Od 1.1.2022 bude nutné použít změny, které přinesla novela 343/2020 Sb., do uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu.

Zákon o DPH je novelizován doprovodným zákonem k novelizaci stavebního zákona č. 284/2021 Sb. - jedná se o poměrně významnou změnu související se stavebním právem (např. pokud jde o uplatnění snížené sazby daně u výstavby rodinných či bytových domů), a to s účinností až od 1.7.2023.

Předcházející změna byla provedena zákonem 609/2020 Sb. (daňový balíček 2021), a to k 1.1.2021 -  viz také článek Změny v daních 2021. Změnám v DPH od 1.1.2021 (např. změny v uplatnění DPH u nájmu nemovitých věcí) jsou věnovány záznamy webinářů "DPH a Daně z příjmů 2020/2021" a "DPH 2020/2021". Finanční správa vydala dne 18.12.2020 informaci ke změnám DPH u nájmu nemovitých věcí od 1.1.2021.

Daňový balíček 2021 přinesl drobnou změnu v uplatnění sazeb DPH, a to u recyklace komunálního odpadu - ke změnám v uplatnění sazeb DPH viz článek "Sazby DPH 2020/2021".


V roce 2021 byl vydán nový tiskopis přiznání k DPH vzor 22 (vysvětlivky vzor 18), který nahradil předchozí tiskopis vzor 21 (vysvětlivky vzor 17) vydaný v roce 2019. Mezi vzorem 22 a vzorem 21 není zřejmě žádný rozdíl a např. daňový portál až v srpnu začal vyplňovaná data zobrazovat ve formuláři vzor 22 a nabízet vysvětlivky vzor 18. V návaznosti na změny v DPH od 1.7.2021 měl být vydán nový tiskopis vzor 23 a vysvětlivky vzor 19 - k tomuto však  dojde až po novelizaci zákona o DPH.