Prohlášení zaměstnanců k dani

20.05.2021

Prohlášení zaměstnanců k dani na rok 2021

K prohlášení k dani na rok 2021 nebÿl vydán nový vzor tiskopisu - použije se tedy poslední vzor prohlášení č. 26 popř. lze nadále použít tiskopisu vzoru č. 25 popř. 24. 

Nadále je možné využít starších formulářů prohlášení k dani (vzor č. 25 popř. 24), a to jak k prohlášení k dani na rok 2021; k žádosti o roční zúčtování daně za rok 2021 však již těchto tiskopisů nebude možné využít - viz praktické informace Roční zúčtování daně a Prohlášení 2021 - vzor 26.

Finanční správa v informaci ze dne 14.1.2021 potvrdila, že prohlášení (stejně tak žádost o roční zúčtování daně) je nutné buď vlastnoručně podepsat či učinit prohlášení v elektronické podobě.

K ročnímu zúčtování daně za rok 2020 a uplatnění závislé činnosti v roce 2021 aktualizovala Finanční správa výklad zdanění závislé činnosti.