Prohlášení zaměstnanců k dani

12.03.2020

Prohlášení zaměstnanců k dani na rok 2020

K prohlášení k dani na rok 2020 nebyly vydány nové tiskopisy formulářů - použije se tedy poslední vzor prohlášení č. 26 popř. lze nadále použít tiskopisu vzoru č. 25 popř. 24. Sdělením z 24.10.2018 bylo informováno o drobné změně v .xml struktuře tohoto tiskopisu a také o .xml struktuře nového formuláře žádosti o roční zúčtování daně.

Nadále je však možné využívat starších formulářů prohlášení k dani (vzor č. 25 popř. 24), a to jak k vlastnímu prohlášení, tak i k žádosti o roční zúčtování daně - viz praktické informace Roční zúčtování daně a Prohlášení 2020 - vzor 26.