Superhrubá mzda od ledna 2019

20.12.2018

Superhrubá mzda od ledna 2019

Dnes vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o daních z příjmů č. 306/2018 Sb., která přináší od 1.1.2019 drobnou změnu v uplatnění superhrubé mzdy od 1.1.2019  - tato změna se netýká zaměstnanců, kteří jsou v systému odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění podle předpisů ČR; týká se pouze zaměstnanců, u kterých se odvod pojistného řídí zahraničními právními předpisy (především předpisy členských států EU a dále předpisy EHK či Švýcarské konfederace), a byla vyvolána situací okolo zdanění lodníků bydlích v ČR, ale pracujících pro nizozemské zaměstnavatele.

Mzdy budou v lednu 2019 zdaněny podle stejných pravidel jako letos, dochází však k parametrickým změnám. Zdanění mezd od ledna 2019 (včetně např. ročního zúčtování daně za rok 2018) je věnován článek Zdanění mezd od ledna 2019.