Superhrubá mzda v roce 2020

15.09.2020

Antivirus a superhrubá mzda; jednání o zrušení superhrubé mzdy

Novela zákona o daních z příjmů č. 306/2018 Sb. přinesla od 1.1.2019 drobnou změnu v uplatnění superhrubé mzdy od 1.1.2019, která se týkala zaměstnanců, u kterých se odvod pojistného řídí předpisy členských států EU a dále předpisy EHK či Švýcarské konfederace). Praktický dopad do superhrubé mzdy mělo od 1.7.2019 také snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele na 24,8 % (do konce června 2019 tato sazba činila 25 %).

Pro rok 2020 ve zdanění mezd pouze k parametrickým změnám. Zdanění mezd v roce 2020 včetně např. ročního zúčtování daně za rok 2019 je věnován článek Zdanění mezd v roce 2020. Podle sdělení Finanční správy ze dne 17.6.2020 nemá na superhrubou mzdu vliv ani případné odpuštění pojistného na sociální zabezpečení zákonem č. 300/2020 Sb.

Dne 28.8.2020 na tiskové konferenci vlády byla představena politická dohoda, podle které by ke zrušení superhrubé mzdy mělo dojít a to se současným zavedením progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob - vedle 15% sazby daně by měla vláda navrhnout také sazbu 23 %. Hranice pro 23% sazbu daně by měla u zaměstnanců odpovídat současné hranici pro 7% solidární zvýšení  daně (příjem ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. podle parametrů roku 2020 ve výši 1.672.080.-Kč ročně resp. 139.340,-Kč měsíčně). Pochopitelně lze očekávat, že sazba daně 23 % bude zavedena pro všechny fyzické osoby, např. tedy i pro osoby s příjmy z pronájmu apod.); sazbou 23 % by se potom měly danit příjmy přesahující základ daně ve výši48násobku průměrné mzdy (podle parametrů roku 2020 by se týkala základ daně nad 1.672.080.-Kč).

Konkrétní návh na zrušení superhrubé mzdy by mělo v nejbližších dnech připravit MF, aby jej mohla vláda schválit a předložit  během září do Poslanecké sněmovny - viz tisková zpráva MF ze dne 14.9.2020.