Superhrubá mzda v roce 2020

07.07.2020

Prominutí pojistného a superhrubá mzda

Novela zákona o daních z příjmů č. 306/2018 Sb. přinesla od 1.1.2019 drobnou změnu v uplatnění superhrubé mzdy od 1.1.2019, která se týkala zaměstnanců, u kterých se odvod pojistného řídí předpisy členských států EU a dále předpisy EHK či Švýcarské konfederace). Praktický dopad do superhrubé mzdy mělo od 1.7.2019 také snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele na 24,8 % (do konce června 2019 tato sazba činila 25 %).

Pro rok 2020 ve zdanění mezd pouze k parametrickým změnám. Zdanění mezd v roce 2020 včetně např. ročního zúčtování daně za rok 2019 je věnován článek Zdanění mezd v roce 2020. Podle sdělení Finanční správy ze dne 17.6.2020 nemá na superhrubou mzdu vliv ani případné odpuštění pojistného na sociální zabezpečení zákonem č. 300/2020 Sb.