Superhrubá mzda 2020/2021

25.11.2020

Superhrubá mzda a její zrušení od roku 2021

K posledním věcným změnám v uplatnění superhrubé mzdy došlo pro rok 2019. Pro rok 2020 ve zdanění mezd pouze k parametrickým změnám. Zdanění mezd v roce 2020 včetně např. ročního zúčtování daně za rok 2019 je věnován článek Zdanění mezd v roce 2020

Podle sdělení Finanční správy ze dne 17.6.2020 nemělo na superhrubou mzdu vliv ani případné "odpuštění" pojistného na sociální zabezpečení "koronavirovým" zákonem č. 300/2020 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů č. 306/2018 Sb. přinesla od 1.1.2019 drobnou změnu v uplatnění superhrubé mzdy od 1.1.2019, která se týkala zaměstnanců, u kterých se odvod pojistného řídí předpisy členských států EU a dále předpisy EHK či Švýcarské konfederace). Praktický dopad do superhrubé mzdy mělo od 1.7.2019 také snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele na 24,8 % (do konce června 2019 tato sazba činila 25 %). 

Zrušení superhrubé mzdy od 1.1.2021 Poslanecká sněmovna rozhodla dne 20.11.2020, a to ve variantě poslance Babiše - tedy se zachováním 15% sazby daně z příjmů fyzických osob a 23% sazbou daně ze základu nad 48násobek průměrné mzdy. Na základě politického jednání mezi ministryní financí a předsedy senátorských klubů dne 25.11.2020 se dá odhadovat, že Senát zrušení superhrubé mzdy potvrdí - pravděpodobně však bez zvýšení slevy na poplatníka a naopak se změnou ve prospěch obecních a krajských rozpočtů.

Zrušení superhrubé mzdy a souvisejícímu obnovení progresivního zdanění je věnována pozornost v záznamu webináře "Daně z příjmů 2020/2021" ze dne 13.11.2020.