Průměrná mzda 2023

13.11.2022

Výše průměrné mzdy pro rok 2023

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2023 byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 290/2022 Sb. V návaznosti na tyto údaje budou pro účely nemocenského pojištění vyhlášeny částky redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platné v roce 2023 - již nyní jsou však tyto částky známé (1.345 - 2.017 - 4.033 Kč).

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2023 a z ní odvozené údaje (např. hranice pro solidární zvýšení daně, minimální výši záloh na pojistné hrazené OSVČ atd.) najdete v praktické informaci Průměrná mzda 2022 2023

Průměrné mzdě pro rok 2023 je věnována také informace rozeslaná odběratelům registrovaným k odběru novinek dne 4.10.2022 a informace Finanční správy.