Údaje o průměrné mzdě pro rok 2020

11.03.2020

Výše průměrné mzdy pro rok 2020

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2020 byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 260/2019 Sb. V návaznosti na tyto údaje byly pod č. 270/2019 Sb. pro účely nemocenského pojištění vyhlášeny částky redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platné v roce 2020.

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2020 a z ní odvozené údaje (např. hranice pro solidární zvýšení daně, minimální výši záloh na pojistné hrazené OSVČ atd.) najdete v praktické informaci Průměrná mzda 2020/2019.

Průměrné mzdě pro rok 2020 je věnována také informace rozeslaná odběratelům registrovaným k odběru novinek dne 14.10.2019.