Průměrná mzda 2024

10.01.2024

Výše průměrné mzdy pro rok 2024

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2024 byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda používaná v roce 2024 činí 43.967 Kč, a to na základě těchto údajů:

  • všeobecný vyměřovací základ za rok 2022 ve výši 40.638 Kč
  • přepočítací koeficient ve výši 1,0819

Výše průměrné mzdy určuje např. výši příjmů zakládajících účast na nemocenském pojištění - ta v roce 2024 činí částku 4 tis. Kč (limit je stejný jako byl v roce 2023).

Od roku 2024 se průměrná mzda nově používá pro stanovení limitu pro osvobození nepeněžních benefitů plynoucích zaměstnancům - konsolidační balíček 2024 zavedl tento limit ve výši poloviny průměrné mzdy (pro rok 2024 tedy 21.983,50 Kč).

Údaje o údajích odvozovaných z průměrné mzdy najdete v praktické informaci Průměrná mzda 2023 2024.