Údaje o průměrné mzdě pro rok 2022

27.02.2022

Výše průměrné mzdy pro rok 2022

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2022 byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 356/2021 Sb. V návaznosti na tyto údaje byly pod č. 380/2021 Sb. pro účely nemocenského pojištění vyhlášeny částky redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platné v roce 2022.

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2022 a z ní odvozené údaje (např. hranice pro solidární zvýšení daně, minimální výši záloh na pojistné hrazené OSVČ atd.) najdete v praktické informaci Průměrná mzda 2022.

Průměrné mzdě pro rok 2022 je věnována také informace rozeslaná odběratelům registrovaným k odběru novinek dne 4.10.2021.

Výše průměrné mzdy pro rok 2023 bude vyhlášena na podzim 2022.