Průměrná mzda 2024

22.09.2023

Výše průměrné mzdy pro rok 2024

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2024 byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda používaná v roce 2024 bude činit 43.967 Kč, a to na základě těchto údajů:

  • všeobecný vyměřovací základ za rok 2022 ve výši 40.638 Kč
  • přepočítací koeficient ve výši 1,0819

Údaje o údajích odvozovaných z průměrné mzdy najdete v praktické informaci Průměrná mzda 2023 2024.