Zrušení karenční doby

31.10.2018

Zrušení karenční doby

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákoníku práce, která zrušila tzv. karenční dobu, čili dobu prvých 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti podle § 192 a násl. zákoníku práce.

Protože tuto změnu zaplatí zaměstnavatelé, tak se současně snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 procentních bodů - na sociální zabezpečení se tak celkový odvod zaměstnavatele sníží z 25 % na 24,8 %. V důsledku snížení odvodu pojistného za zaměstnavatele se tak nepatrně sníží daňové zatížení zaměstnanců - při uplatnění superhrubé mzdy nebude základem daně 134 % hrubé mzdy (hrubá mzda + 25 % pojistné na sociální zabezpečení + 9 % na zdravotní pojištění), ale 133.8 % a reálná míra zdanění tak klesne z 20,10 % hrubé mzdy na 20,08 % hrubé mzdy.

Změna byla schválena s účinností od 1.7.2019 a musí ji ještě potvrdit Senát a prezident. V případě vrácení zákona Senátem či v případě prezidentského veta by o změně musela Poslanecká sněmovna hlasovat znovu - v tomto případě by však nebylo k přijetí zákona zapotřebí nadpoloviční většiny poslanců přítomných na schůzi, ale nadpoloviční většiny všech poslanců.