Zrušení karenční doby od 1.7.2019 

29.06.2019

Zrušení karenční doby od 1.7.2019

Novela zákoníku práce č. 32/2019 Sb. s účinností od 1.7.2019 ruší tzv. karenční dobu, čili dobu prvých 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti podle § 192 a násl. zákoníku práce.

Přechodem na novou úpravu u pracovních neschopností vzniklých na konci června 2019 se zabývá informace rozeslaná dne 28.6.2019.

Protože tuto změnu zaplatí zaměstnavatelé, tak novela současně snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 procentních bodů - na sociální zabezpečení tak se celkový odvod zaměstnavatele sníží z 25 % na 24,8 %. V důsledku snížení odvodu pojistného za zaměstnavatele se tak nepatrně sníží daňové zatížení zaměstnanců - při uplatnění superhrubé mzdy nebude základem daně 134 % hrubé mzdy (hrubá mzda + 25 % pojistné na sociální zabezpečení + 9 % na zdravotní pojištění), ale 133.8 % a reálná míra zdanění tak klesne z 20,10 % hrubé mzdy na 20,08 % hrubé mzdy. V každém případě si tato změna vynutila upgrade mzdových programů od 1.7.2019. Další upgrade mzdových programů (poprvé pro mzdy zúčtované za květen 2019) si vynutila novelizace zákona o daních z příjmů daňovým balíčkem 2019.