O zrušení karenční doby rozhodnou poslanci 22.ledna

14.01.2019

O zrušení karenční doby rozhodnou polanci 22.ledna

Poslanecká sněmovna 31.10.2018 schválila novelu zákoníku práce, která ruší tzv. karenční dobu, čili dobu prvých 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti podle § 192 a násl. zákoníku práce.

Protože tuto změnu zaplatí zaměstnavatelé, tak poslanci současně snížili odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 procentních bodů - na sociální zabezpečení by se tak celkový odvod zaměstnavatele snížil z 25 % na 24,8 %. V důsledku snížení odvodu pojistného za zaměstnavatele by se tak nepatrně snížilo daňové zatížení zaměstnanců - při uplatnění superhrubé mzdy nebude základem daně 134 % hrubé mzdy (hrubá mzda + 25 % pojistné na sociální zabezpečení + 9 % na zdravotní pojištění), ale 133.8 % a reálná míra zdanění tak klesne z 20,10 % hrubé mzdy na 20,08 % hrubé mzdy.

Změna byla schválena s účinností od 1.7.2019,  ale Senát ji 20.12.2018 zamítl. Poslanecká sněmovna tedy bude muset v lednu 2019 o novele hlasovat znovu, a to dne 22.1.2019. Tentokrát však bude k přijetí zákona zapotřebí nadpoloviční většiny poslanců přítomných na schůzi, ale nadpoloviční většiny všech poslanců ("stojedničková většina"). Další osud zrušení karenční doby je tak v rukou Poslanecké sněmovny.