Praktické informace

pro daňovou praxi

Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu.

Pro roční zúčtování daně za rok 2020 se použije samostatný tiskopis Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Důvodem pro použití tohoto tiskopisu je, že poprvé pro období roku 2018 byl vydán zcela nový tiskopis prohlášení k dani (viz praktická informace Prohlášení 2021 - Vzor č. 26).

Registrace osoby povinné k dani jako plátce dph se standardně provádí na základě elektronicky podané přihlášky k registraci. Aby se proces registrace k dph urychlil, lze doporučit k přihlášce připojit zvláštní přílohu. Tato informace je věnována jak přihlášce k registraci, tak zvláštní příloze.