Praktické informace
pro daňovou praxi

Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu.

Pro důchody přiznávané v roce 2020 se jedná o údaje za rok 2019 s tím, že VVZ pro rok 2020 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2018 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2019 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2018) a...

Registrace osoby povinné k dani jako plátce dph se standardně provádí na základě elektronicky podané přihlášky k registraci. Aby se proces registrace k dph urychlil, lze doporučit k přihlášce připojit zvláštní přílohu. Tato informace je věnována jak přihlášce k registraci, tak zvláštní příloze.