Praktické informace
pro daňovou praxi

Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu.

Pro důchody přiznávané v roce 2020 se jedná o údaje za rok 2019 s tím, že VVZ pro rok 2020 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2018 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2019 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2018) a...

Základním právním předpisem upravujícím DPH jednotně v rámci celé EU je Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen "směrnice") a prováděcí nařízení k této směrnici. V této informaci naleznete veškeré změny směrnice a nařízení a odkazy na jejich poslední zveřejněné konsolidované znění.

Registrace osoby povinné k dani jako plátce dph se standardně provádí na základě elektronicky podané přihlášky k registraci. Aby se proces registrace k dph urychlil, lze doporučit k přihlášce připojit zvláštní přílohu. Tato informace je věnována jak přihlášce k registraci, tak zvláštní příloze.

Pro roční zúčtování daně za rok 2018 se použije samosttaný tiskopis Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Důvodem pro použití tohoto tiskopisu je, že pro uplynulý rok 2018 byl vydán zcela nový tiskopis prohlášení k dani (viz praktická informace Prohlášení 2019 - Vzor č. 26).