Praktické informace

pro daňovou praxi

Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu platné pro rok 2022. Během roku 2022 přitom došlo k několika změnám ve výši tuzemských cestovních náhrad. Sazby zahraničního stravného se během roku 2022 neměnily. Sazby tuzemského stravného pro rok 2023 budou vyhlášeny pravděpodobně v druhé polovině...

Průměrná mzda ovlivňuje celou řadu důležitých parametrů - např. u OSVČ výši minimálních záloh na pojistné, výši paušální zálohy pro OSVČ v paušálním režimu (viz článek paušální daň). Na průměrné mzdě závisí např. rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (na něj je navázána hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze...

Základními právními předpisy upravujícími DPH jednotně v rámci celé EU je Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen "směrnice") a prováděcí nařízení k této směrnici, kterým je Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15.3.2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke...

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z:

Minimální mzda se od 1.1.2022 zvýšila na 16.200 Kč; od 1.1. do 31.12.2021 činila 15.200 Kč. Např. tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte) lze za rok 2021 uplatnit až do výše 15.200 Kč na jedno dítě.

Pro roční zúčtování daně za rok 2021 je vydán samostatný tiskopis Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Žádost byla vydána jako samostatný tiskopis poprvé pro období roku 2018 byl v souvislosti se zcela novým tiskopisem prohlášení k dani (viz praktická informace Prohlášení 2022 - Vzor č. 26).