Praktické informace

pro daňovou praxi

V roce 2023 platí sazby tuzemských i zahraničních cestovních náhrad tak, jak byly vyhlášeny k 1.1.2023 - výjimkou je zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty od 1.4.2023 a snížení ceny nafty pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty, které lze očekávat od 1.7.2023 - viz novinka Cestovní náhrady -...

Průměrná mzda ovlivňuje celou řadu důležitých parametrů - např. u OSVČ výši minimálních záloh na pojistné, výši paušální zálohy pro OSVČ v paušálním režimu (viz článek paušální daň). Na průměrné mzdě závisí např. rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (na něj je navázána hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze...

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z:

Minimální mzda od 1.1.2023 činí 17.300 Kč; od 1.1. do 31.12.2022 činila 16.200 Kč. Např. tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte) lze za rok 2022 uplatnit až do výše 16.200 Kč na jedno dítě.