Praktické informace

pro daňovou praxi

Průměrná mzda ovlivňuje celou řadu důležitých parametrů - např. u OSVČ výši minimálních záloh na pojistné, výši paušální zálohy pro OSVČ v paušálním režimu (viz článek paušální daň). Na průměrné mzdě závisí např. rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (na něj je navázána hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze...

Minimální mzda od 1.1.2023 (pravděpodobně do 31.12.2023) činí 17.300 Kč; od 1.1. do 31.12.2022 činila 16.200 Kč. Např. tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte) lze za rok 2023 uplatnit až do výše 17.300 Kč na jedno dítě.

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z: