Praktické informace

pro daňovou praxi

Tento článek vysvětluje význam průměrné mzdy a princip jejího stanovení. Především však obsahuje její výši, která pro rok 2022 činí 38.911 Kč, a různé údaje od průměrné mzdy odvozené - např. výši minimálních záloh na pojistné u OSVČ, výši paušální zálohy (pro rok 2022 ve výši 5.994 Kč) pro OSVČ v paušálním režimu (viz článek paušální daň), rozhodný...

Pro rok 2022 nebyl vydán nový tiskopis prohlášení k dani - nadále se tedy používá pro prohlášení k dani na rok 2022 vzor 26, který byl poprvé vydán pro rok 2018.

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z:

Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu.

Pro roční zúčtování daně za rok 2021 je vydán samostatný tiskopis Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Žádost byla vydána jako samostatný tiskopis poprvé pro období roku 2018 byl v souvislosti se zcela novým tiskopisem prohlášení k dani (viz praktická informace Prohlášení 2022 - Vzor č. 26).

Minimální mzda od 1.1. do 31.12.2021 činí 15.200,-Kč; od 1.1.2022 se výše minimální mzdy zvyšuje na 16.200 Kč.

Základními právními předpisy upravujícími DPH jednotně v rámci celé EU je Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen "směrnice") a prováděcí nařízení k této směrnici, kterým je Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15.3.2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke...