Praktické informace

pro daňovou praxi

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z:

Tato informace je věnována tiskopisu prohlášení k dani, který byl poprvé vydán pro rok 2018 (vzor č. 26) a který se použije i pro prohlášení na rok 2021, a možnostem použití starších vzorů tiskopisů. Změnám ve zdanění mezd včetně novinek ve zdanění příjmů z dohod konaných mimo pracovní poměr a dalších příjmů ze závislé činnosti je věnován článek ...

Pro důchody přiznávané v roce 2021 se jedná o údaje za rok 2020 s tím, že VVZ pro rok 2021 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2019 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2020 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2019) a...

Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu.

Pro roční zúčtování daně za rok 2020 se použije samostatný tiskopis Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Důvodem pro použití tohoto tiskopisu je, že poprvé pro období roku 2018 byl vydán zcela nový tiskopis prohlášení k dani (viz praktická informace Prohlášení 2021 - Vzor č. 26).