Praktické informace

pro daňovou praxi

O minimální mzdě pro rok 2025 by se již mělo rozhodovat na základě valorizačního mechanismu, který by měl být od 1.7.2024 součástí zákoníku práce. Příslušný návrh novely zákoníku práce schválila vláda 20.3.2024 - viz novinka Minimální mzda 2024.

Pro rok 2023 se používal pro prohlášení k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (prohlášení k dani) tiskopis vzor 26, který byl poprvé vydán pro rok 2018. Tiskopis vzor 26 je stále i v roce 2024 k dispozici na finančních úřadech a lze jej používat i pro prohlášení na období roku 2024, ačkoli je pro toto období vydán ...

Průměrná mzda ovlivňuje celou řadu důležitých parametrů - např. u OSVČ výši minimálních záloh na pojistné, výši paušální zálohy pro OSVČ v paušálním režimu (viz článek paušální daň). Na průměrné mzdě závisí např. rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (na něj je navázána hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze...

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z: