Praktické informace
pro daňovou praxi

Minimální mzda pro rok 2019 činí 13.350 Kč - v roce 2018 činila 12.200 Kč.

Základním právním předpisem upravujícím DPH jednotně v rámci celé EU je Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen "směrnice") a prováděcí nařízení k této směrnici. V této informaci naleznete veškeré změny směrnice a nařízení a odkazy na jejich aktuální znění.

Tato informace obsahuje sazby tuzemského stravného a sazby za použití automobilu, a to pro rok 2018 v porovnání s rokem 2017, a dále upozorňuje na sazby zahraničního stravného pro rok 2018, ale již i pro rok 2019. Sazby tuzemských cestovních náhrad pro rok 2019 budou známy až koncem roku 2018.

Pro zdaňovací období roku 2018 byl vydán nejen zcela nový tiskopis prohlášení k dani (viz praktická informace Prohlášení 2018 - Vzor č. 26), ale také zcela nový tiskopis Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - tento tiskopis teprve bude vydán tiskem (na finančních úřadech by měl být k dispozici od poloviny prosince 2018), protože se...

Tato informace je věnována tiskopisu prohlášení k dani, který byl poprvé vydán pro rok 2018 (vzor č. 26) a který se použije i pro prohlášení na rok 2019, a možnostem použití starších vzorů tiskopisů. Změnám ve zdanění mezd včetně novinek ve zdanění příjmů z dohod konaných mimo pracovní poměr a dalších příjmů ze závislé činnosti je věnován článek ...

S účinností od 1.1.2019 jsou uvedené veličiny stanoveny nařízením vlády č. 213/2018 Sb. takto:

Registrace osoby povinné k dani jako plátce dph se standardně provádí na základě elektronicky podané přihlášky k registraci. Aby se proces registrace k dph urychlil, lze doporučit k přihlášce připojit zvláštní přílohu. Tato informace je věnována jak přihlášce k registraci, tak zvláštní příloze.