Praktické informace

pro daňovou praxi

Pro důchody přiznávané v roce 2022 se jedná o údaje za rok 2021 s tím, že VVZ pro rok 2022 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2020 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2021 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin VVZ (stanoven z údajů za rok 2020) a...

Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu.

Základními právními předpisy upravujícími DPH jednotně v rámci celé EU je Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen "směrnice") a prováděcí nařízení k této směrnici, kterým je Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15.3.2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke...

Minimální mzda od 1.1.2021 činí 15.200,-Kč - viz např. informace rozeslaná na e-maily registrované k odběru novinek dne 20.11.2020. O zvýšení minimální mzdy (včetně hodinové mzdy) od 1.1.2021 a odpovídajících částkách zaručené mzdy informovalo MPSV v tiskové zprávě ze dne 16.11.2020. V roce 2020 minimální mzda činila 14.600 Kč. V létě 2021...

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z: