Covidové  kompenzace - zima 2021 / 2022

03.03.2022

Dotační program Antivirus

Na přelomu let 2021 / 2022 pokračovaly resp. byly obnoveny dílčí programy z dotačního programu Antivirus.

Program Antivirus A z důvodu nařízené karantény (v tomto případě zaměstnanci náleží dle zákoníku práce náhradu mzdy 60 % výdělku) pokrýval 80 % uznatelných nákladů (tedy 80 % náhrada mzdy, protože tato náhrada je osvobozena od daně a tudíž se k ní neváže odvod pojistného), max 39 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. Programu A z důvodu nařízené karantény trval nepřetržitě za období od 12.3.2020 do 28.2.2022 a dále již nebyl prodloužen.

Program Antivirus A měl za období od 12.3.2020 také část z důvodu uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření - tato část programu Antiviru A byla ukončena k 31.5.2021 a dále již nebyla obnovena; alternativně se za období od 1.10.2020 do 31.5.2021 uplatňoval také program Antivirus Plus.

Režim B - související hospodářské potíže (např. omezení výroby pro nedostatek součástek) se uplatňoval za období od 12.3.2020 do 31.5.2021 a následně byl obnoven pro období od 1. listopadu do konce prosince 2021 (tento program měl pokračovat do konce února 2022, ale 29.12.2021 vláda rozhodla o jeho ukončení k 31.12.2021). Výše příspěvku z režimu B byla 60 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy + související odvody pojistného), maximálně 29 tis. Kč měsíčně na zaměstnance.

IZOLAČKA - KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Další okruh covidových opatření přinesly nové zákony vyhlášené dne 23.12.2021:

  • tzv. izolačka pro období do 28.2.2022 - nejdříve za karanténu resp. izolaci nařízenou 1.12.2021, pokud trvala 23.12.2021 resp. za období od 23.12.2021
  • tzv. krizové ošetřovné pro období od 1.11.2021 do 28.2.2022
  • kompenzační bonus 2022 pro období od 22.11.2021 do 31.1.2022 (s možností, aby jej vláda prodloužila až do konce roku 2022 - této možnosti vláda zatím nevyužila)

Povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání byl věnován podcast O daních ze dne 7.2.2022:  


DOTAČNÍ PROGRAMY

Pro období listopad a prosinec 2021 bylo počátkem prosince 2021 avizováno obnovení dotačních programů COVID - nepokryté náklady a COVID 2021. Namísto avizovaných programů byly v únoru 2022 avizovány následující programy (program COVID - adventní trhy byl již vyhlášen a od 1.3.2022 lze podávat žádosti o tuto dotaci):

  • COVID - adventní trhy pro tzv. adventní trhovce  za období od 26.11. do 25.12.2021 a pro kompenzaci nákladů organizátorů adventních trhů vynaložených od 1.1. do 31.12.2021
  • pro poskytovatele stravovacích a rekreačních ubytovacích služeb, prádelen, cestovních agentur a kanceláří program COVID - nepokryté náklady - sektorová podpora nebo COVID 2022 - sektorová podpora
  • pro zájezdové dopravce program COVID BUS

Obecnou informaci k připravovaným programům zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu ZDE.