Covidová opatření 2021

25.02.2021

Z připravovaných opatření je na konci února 2021 aktuálně nejdále zcela nový (v pořadí již třetí) zákon o kompenzačním bonusu pro období od 1.2. do (zatím) 31.3.2021 ve výši až 1.000 Kč denně pro podnikatele s alespoň 50% výpadkem příjmů. Pro bonusové období 02/2021 by nárok vznikl, pokud by příjmy za 01/2021 činily méně než 50% v porovnání s průměrem za měsíce 11/2018 až 01/2019 či za období 11/2019 až 01/2020. Osobám, kterým by byl za období od 1. do 15.2.2021 vyplacen "podzimní" bonus ve výši 500 Kč denně bude v případě nároku podle nového zákona rozdíl 500 Kč denně doplacen. Tento kompenzační bonus 2021 Senát schválil 25.2.2021 a lze očekávat, že od 1. či 2.3.2021 možné podávat žádosti o bonus za toto období. 

Již pro období od 1.3.2021 by měla platit tzv. izolačka - mimořádný příspěvek při nařízené karanténě. Příslušný zákon projednal Senát 25.2.2021 a Poslanecká sněmovna by se jím měla znovu zabývat 26.2. nebo 2.3. a rozhodne tak o konečné podobě příslušné úpravy.

O návrhu informovalo MPSV v tiskové zprávě dne 11.2.2021. Podle návrhu  Poslanecké sněmovny bude "izolačka" vyplácena zaměstnancům prvých 10 dnů (v případě senátní verze 14 dnů) nařízené karantény vedle náhrady mzdy. "Izolačka" by měla činit 370 za den, max. však spolu s náhradou mzdy nesmí přesáhnout 90 % průměrného výdělku. Plná částka se tak projeví u zaměstnance s hrubým příjmem cca 28 tis. Kč a vyšší, u zaměstnance s minimální mzdou 15.200 Kč se projeví cca 208 Kč denně. "Izolačku" bude vyplácet zaměstnavatel, který si o ní sníží odvod pojistného na sociální zabezpečení popř. mu vznikne přeplatek na pojistném.

"Izolačka" by měla náležet, pokud bude karanténa nařízena 1.3.2021 či později, a to za dny do 31.5.2021. Pracovní neschopnost bez nařízené karantény či izolace nárok na "izolačku" zakládat nebude.

Program Antivirus by měl být nahrazen kurzarbeitem, ale minimálně do konce dubna bude program Antivirus pokračovat. Účinnost kurzarbeitu tak lze očekávat nejdříve od 1.5.2021.