Covidová opatření 2021

07.05.2021


Na podávání daňových přiznání se aktuálně vztahují generální pardony - viz článek Daňové generální pardony. Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 160/2021  prodloužila lhůtu pro podání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojištění do 2.8.2021. Podání přehledu pro účely pojistného na sociální zabezpečení je pardonováno do 30.6.2021, pokud bude v této lhůtě i doplaceno pojistné - viz tisková zpráva ČSSZ.

Již za březen se zvýšilo krizové ošetřovné ze 70 na 80 %  redukovaného výdělku - příslušný zákon byl 23.4.2021 vyhlášen pod č. 173/2021 Sb. Doplatek ošetřovného za březen by měl být proveden v prvé polovině května - viz tisková zpráva ČSSZ. Další novela 183/2021 Sb. rozšířila okruh osob, které mohou krizové ošetřovné čerpat (např. prarodiče mimo společnou domácnost - pochopitelně se musí jednat o zaměstnance účastné nemocenského pojištění) - tato novela je účinná od 30.4.. Rozšíření okruhu zaměstnanců, kterým nově vzniká nárok na krizové ošetřovné na základě novely 183/2021 Sb. se uplatní až počínaje 30.4.2021; více viz tisková zpráva ČSSZ ze dne 3.5.2021

Pro karanténu nařízenou zaměstnanci od 1.3. do 30.6.2021 se uplatňuje tzv. izolačka- mimořádný nezdaněný příspěvek při nařízené karanténě až 370 Kč za dobu až 14 dnů karantény, a to na základě zákona č. 121/2021 Sb. 

O tzv. izolačce informovalo jak MPSV, tak ČSSZ. Izolačka náleží jen v případech, kdy byla karanténa či izolace nařízena od 1.3.2021. Pokud tedy byla nařízena před 1.3.2021, tak nenáleží ani za dny od 1.3.2021. Izolačku za březen měl zaměstnavatel vyplatit spolu s náhradou mzdy za březen a odvod pojistného na sociální pojištění si zaměstnavatel o tuto izolačku mohl snížit.

Izolačka náleží, pokud je zaměstnanci nařízena karanténa či izolace. Informace MPSV i ČSSZ počítají s tím, že karanténu vyznačí ošetřující lékař v e-neschopence (viz doporučení pro lékaře), tzn. že využije kolonky pro nemoc, kde vyplní kód Z209 a do kolonky  "profese" uvede "karanténa". Pokud má zaměstnavatel zřízenu u příslušné správy sociálního zabezpečení službu zasílání informací o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, tak bude zaměstnavatel informován o pracovní neschopnosti. Informace MPSV a ČSSZ nepočítají s potvrzením karantény na tiskopisu o nařízení karantény ani s nařízením karantény hygienou. Nicméně izolačka náleží ve všech případech, kdy je karanténa či izolace platně nařízena.

Od února 2021 se uplatňuje již třetí zákon o kompenzačním bonusu , jehož použití bylo nařízením vlády 188/2021 Sb. prodlouženo pro období do konce května - viz článek Kompenzační bonus pro OSVČ

Program Antivirus by měl být nahrazen kurzarbeitem, ale ještě za květen bude program Antivirus pokračovat (vláda o prodloužení tohoto programu na květen rozhodla 19.4.2021). Účinnost kurzarbeitu lze očekávat nejdříve od června, spíše však od července.