Covidová  a tornádová opatření 2021

27.06.2021

Na aktuální situaci na jižní Moravě bude ministryně financí reagovat novým generální daňovým pardonem - viz článek Daňové generální pardony a tisková zpráva MF ze dne 25.6.2021.

Na podávání daňových přiznání k daním z příjmů za rok 2020 se jen do 31.5. vztahovaly generální pardony - viz článek Daňové generální pardony. Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 160/2021  prodloužila OSVČ lhůtu pro podání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojištění do 2.8.2021. Podání přehledu pro účely pojistného na sociální zabezpečení je pardonováno do 30.6.2021, pokud bude v této lhůtě i doplaceno pojistné - viz tisková zpráva ČSSZ.

Na základě mimořádných opatření při epidemii náleží nejpozději do konce června 2021 tzv. krizové ošetřovné upravené zákonem č. 438/2020 Sb.  Novelou č. 173/2021 Sb. bylo toto krizové ošetřovné (zpětně pro období od 1.3.2021) zvýšeno ze 70 na 80 % redukovaného výdělku. Další novela 183/2021 Sb. s účinností od 30.4. rozšířila okruh osob, které mohou krizové ošetřovné čerpat (např. prarodiče mimo společnou domácnost - pochopitelně se musí jednat o zaměstnance účastné nemocenského pojištění); více viz tisková zpráva ČSSZ ze dne 3.5.2021. ČSSZ o krizovém ošetřovném informuje ZDE; dne 26.5. zveřejnila postup při pozitivním antigenním testu ve škole a 18.5. o návratu k prezenční výuce.

Pro karanténu nařízenou zaměstnanci od 1.3. do 30.6.2021 se uplatňuje tzv. izolačka- mimořádný nezdaněný příspěvek při nařízené karanténě až 370 Kč za dobu až 14 dnů karantény, a to na základě zákona č. 121/2021 Sb. O tzv. izolačce informovalo jak MPSV, tak ČSSZ

Izolačka náleží, pokud je zaměstnanci nařízena karanténa či izolace. Informace MPSV i ČSSZ počítají s tím, že karanténu vyznačí ošetřující lékař v e-neschopence (viz doporučení pro lékaře), tzn. že využije kolonky pro nemoc, kde vyplní kód Z209 a do kolonky  "profese" uvede "karanténa". Pokud má zaměstnavatel zřízenu u příslušné správy sociálního zabezpečení službu zasílání informací o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, tak bude zaměstnavatel informován o pracovní neschopnosti. Informace MPSV a ČSSZ nepočítají s potvrzením karantény na tiskopisu o nařízení karantény ani s nařízením karantény hygienou. Nicméně izolačka náleží ve všech případech, kdy je karanténa či izolace platně nařízena.

Od února 2021 se uplatňuje již třetí zákon o kompenzačním bonusu , jehož použití bylo nařízením vlády 188/2021 Sb. prodlouženo pro období do konce května a o prodloužení na červen se zatím neuvažuje - viz článek Kompenzační bonus pro OSVČ

Ačkoli by do budoucna měla být podpora zaměstnanosti v krizových obdobích obdobných pandemii řešena kurzarbeitem, tak podle rozhodnutí vlády ze dne 31.5.2021 se do konce roku 2021 počítá s použitím dotačního programu Antivirus - zatím se však použije jen do konce června, vláda přitom pro červen schválila pouze program A dotačního programu Antivirus (tedy jen pro případy, kdy nemohou zaměstnanci vykonávat práci z důvodu nařízené karantény či izolace) - viz tisková zpráva MPSV.