Covidové  kompenzace za listopad prosinec 2021

24.01.2022

V současné době pokračuje dotační program Antivirus. Program Antivirus A z důvodu nařízené karantény (zaměstnanec dostává dle zákoníku práce náhradu mzdy 60 % výdělku) pokrývá 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy), max 39 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. Tato část programu A byla prodloužena do konce února 2022.

Režim B byl znovu obnoven pro období od 1. listopadu do konce prosince 2021 (tento program měl pokračovat do konce února 2022, ale 29.12.2021 vláda rozhodla o jeho ukončení k 31.12.2021) - např. z důvodu omezení výroby pro nedostatek součástek. Výše příspěvku z režimu B je 60 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy + související odvody pojistného), maximálně 29 tis. Kč měsíčně na zaměstnance.

V současné době, tj. pro období od 1.11.2021 do 28.2.2022 se program Antivirus provádí na základě přílohy usnesení vlády č. 1086 ze dne 29.11.2021.

Protože MPSV aktualizovalo manuál k programu Antivirus naposledy v lednu 2021 (tedy pro období uznatelnosti nákladů do 28.2.2021), tak je třeba při jeho použití zohlednit další prodlužování jednotlivých programů (období uznatelnosti nákladů):

 • Antivirus A z důvodu
 1. uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření - tato část programu A byla ukončena k datu 31.5.2021 a již nepokračuje. Při uzavření či omezení provozu mohl být za období do 31.5.2021 čerpán Antivirus Plus.
 2. zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu nařízené karantény či izolace a zaměstnancům je vyplácena náhrada mzdy dle § 192 zákoníku práce. Tento program byl několikrát prodlužován a období uznatelnosti nákladů neskončilo 28.2.2021 (jak uvádí poslední zveřejněná verze manuálu), ale je od 12.3.2020 do 28.2.2022). Zaměstnavatel, který má s Úřadem práce uzavřenou příslušnou dohodu (kdo ji uzavřenou nemá, musí nejprve podat žádost o příspěvek), tedy může do konce prosince (po výplatě mezd a odvodu pojistného za listopad) podat vyúčtování za listopad a požádat tím o výplatu příspěvku za listopad (za dny, kdy má zaměstnanec neschopenku na karanténu či izolaci)
 • Antivirus A plus měl období uznatelnosti nákladů od 1.10.2020 do 31.5.2021 a v současné době se neuplatňuje
 • Antivirus B (související hospodářské potíže) má období uznatelnosti nákladů od 12.3.2020 do 31.5.2021 a od 1.11.2021 do 28.2.2022. Antivirus B lze čerpat v případě překážky v práci na straně zaměstnavatele, dle části osmé, hlavy III ZP, např.:
 1. překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli tomu, že zaměstnavateli z důvodu nařízení karantény či péče o dítě chybí významná část zaměstnanců (30 % a více) a tudíž musí omezit provoz - zaměstnancům přitom náleží dle ZPr náhrada mzdy 100 % průměrného výdělku; pro zaměstnance, kteří jsou v karanténě platí režim A
 2. překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli tomu, že nemá pro zaměstnance práci z důvodu omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnancům přitom náleží dle ZPr náhrada mzdy min 80 % průměrného výdělku
 3. překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli tomu, že nemá pro zaměstnance práci z důvodu omezení poptávky - zaměstnancům přitom náleží dle ZPr náhrada mzdy min 60 % průměrného výdělku

O prodloužení Antiviru do konce února 2022 (období uznatelnosti nákladů), o kterém vláda rozhodla 29.11.2021, v tiskové zprávě MPSV.

Pro období listopad a prosinec 2021 bylo avizováno také obnovení dotačních programů COVID - nepokryté náklady a COVID 2021, které však  v roce 2022 stále čekají na vyhlášení.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PROGRAMU ANITVIRUS A NOVÉ IZOLAČKY ČI KRIZOVÉHO OŠETŘOVNÉHO BYLO JEDNÍM Z TÉMAT WEBINÁŘE ZDANĚNÍ MEZD KONANÉHO 7.1.2021

Další okruh covidových opatření přináší nové zákony vyhlášené dne 23.12.2021:

 • tzv. izolačka pro období do 28.2.2022 (podle původního vládního návrhu až do 30.6.2022). Izolačka bude náležet i za dny před nabytím účinnosti zákona, pokud jde o karanténu nařízenou po 30.11.2021 (podle původního vládního návrhu po 31.10.2021). Protože zákon  byl vyhlášen 23.12.2021, tak izolačka náleží za celou dobu nařízené izolace (maximálně však za prvých 14 dnů karantény či izolace) jen v tom případě, kdy izolace trvá k datu 23.12.2021; pokud by byla izolace byla ukončena 22.12. či dříve, tak by izolačka vůbec nenáležela. Aktuální výklad  k izolačce ČSSZ zveřejnila 29.12.2021 ZDE.
 • tzv. krizové ošetřovné pro období od 1.11.2021 do 28.2.2022 (toto se bude poskytovat zpětně za období od 1.11.2021)
 • kompenzační bonus 2022 pro období od 22.11.2021 do 31.1.2022 (s možností, aby jej vláda prodloužila až do konce roku 2022)

Důvodem pro příspěvek zaměstnavateli z programu Antivirus A a pro nárok na izolačku zaměstnance může být i nařízení karantény (izolace) zaměstnance na základě testování prováděného od 17.1.2022 zaměstnavateli - k případnému souběhu neschopenek se vyjádřila ČSSZ dne 24.1.2022.

VZTAH SOUČASNÝCH PROGRAMŮ ANTIVIRUS A NOVÉ IZOLAČKY ČI KRIZOVÉHO OŠETŘOVNÉHO VYSVĚTLUJE CCA 35MINUTOVÉ VIDEO PRO NÁVŠTĚVNÍKY NAŠICH WEBINÁŘŮ ČI UŽIVATELE NAŠEHO INFORMAČNÍHO SERVISU.

Izolačce, krizovému ošetřovnému a kompenzačnímu bonusu 2022 se věnovala informace ze dne 28.12.2021. Na kompenzační bonus 2022 byl zaměřen podcast O daních z 29.12.2021: