Změny DPH

22.11.2023

Aktuální změny daně z přidané hodnoty

Pro rok 2024 přináší zásadní změny v DPH konsolidační balíček 2024, a to především pokud jde sazby daně - viz samostatný článek Sazby DPH.  Od 1.1.2024 také bude limitován odpočet DPH u osobních automobilů, a to částkou 420 tis. Kč.

Od 1.1.2023 došlo ke zvýšení hranice obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč a také k dílčím změnám souvisejícím s kontrolním hlášením

Uplatnění DPH v tuzemsku

Pokud jde o uplatnění DPH v tuzemsku, tak v minulosti došlo především k těmto změnám, které nadále platí i v roce 2023 a budou platit v roce 2024:

  • k 10.8.2022 bylo novelizováno prováděcí nařízení 361/2014 Sb., pokud jde o vymezení vybraného zboží, u kterého se v tuzemsku uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti. Vybrané zboží je vymezeno ve vazbě na celní nomenklaturu a změny této nomenklatury k 1.1.2022 nebyly včas promítnuty do prováděcího nařízení. Po novelizaci od 10.8.2022 prováděcí nařízení věcně odpovídá právní úpravě platné do 31.12.2021 - vybraným zbožím jsou tak např. mobilní telefony zařazené dle celní nomenklatury platné do 31.12.2021 jako 8517 12 00 a podle celní nomenklatury platné od 1.1.2022 přeřazené do kódu 8517 13 00 nebo 8517 14 00. Finanční správa se ke změně prováděcího nařízení vyjádřila ZDE.
  • od 1.1.2022 se uplatňují změny, které přinesla novela 343/2020 Sb., do uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu - Finanční správa tuto změnu komentovala v informaci ze dne 1.12.2021. K 1.1.2022 došlo ke změně právní úpravy v sazbách DPH u zdravotnických prostředků a jejich oprav - viz článek Sazby DPH;
  • od 1.10.2021 bylo novelou 355/2021 Sb. (tato novela především zavedla tzv. one stop shop) zavedeno vracení odpočtu daně z neuhrazených přijatých plnění při zrušení registrace a také byl ukončen problém se zaokrouhlováním - viz článek Zaokrouhlování DPH
  • od 1.1.2021 byl především změněn § 56a zákona o DPH a došlo tak k dílčí změně u uplatnění DPH u nájmu nemovitostí určených k bydlení, což se může projevit úpravou odpočtu DPH uplatněného z pořízení či technického zhodnocení pronajímané nemovitosti podle úpravy účinné před 1.1.2021 - viz např.  informace Finanční správy ze dne 18.12.2021.
  • rozsáhlé a zásadní změny do uplatnění DPH v tuzemsku přinesla novela 80/2019 Sb., a to od 1.4.2019

Především během roku 2020 (k 1.1., 1.5. a 1.6.2020) docházelo k důležitým změnám v sazbách DPH. K dílčím změnám sazeb DPH však došlo i k 1.1.2021 a 1.1.2022.

Tiskopisy

Aktuálním tiskopisem daňového přiznání je tiskopis vzor 23 a vysvětlivky vzor 19. Tento tiskopis byl vydán především v návaznosti v návaznosti na zavedení one stop shopu od 1.7.2021 resp. v návaznosti na změny zákona o DPH od 1.10.2021. Vyhlášení aktuálního tiskopisu je věnována novinka Aktuální tiskopis přiznání DPH.

Uplatnění DPH ve vztahu k zahraničí

Pokud jde o uplatnění DPH ve vztahu k zahraničí, tak v minulosti došlo především k těmto změnám, které nadále platí i v roce 2023 a budou platit v roce 2022:

  • od 1.7.2021 došlo v rámci EU k zásadním změnám u tzv. prodeje zboží na dálku a zatímco do konce června 2021 bylo možné zasílat zboží z ČR spotřebitelům do jiných členských států bez zahraniční DPH v poměrně velkém objemu (posuzovalo se podle ročních národních limitů, které měly jednotlivé členské státy stanoveny na úrovni 35 tis. nebo dokonce 100 tis. EUR), tak od 1.7.2021 je nutné tyto prodeje zatěžovat DPH jiného členského státu v mnohem větším množství případů - viz článek DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU). Uplatnění těchto změn vysvětluje stále -i v roce 2022 - aktuální  VIDEO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY INTERNETOVÉ OBCHODY V EU- DPH.
  • od 1.1.2020 došlo ke změnám u dodání zboží v rámci EU osobám registrovaným k dani; do zákona o DPH se tyto změny promítly až od 1.9.2020 - např. při dodání zboží z ČR na Slovensko slovenskému plátci nemusí být uznáno osvobození od daně, pokud není obchod vykázán v souhrnném hlášení

Novele DPH od 1.10.2021 bylo věnováno audio podcastu O daních ze dne 4.10.2021.