Změny DPH

12.12.2022

Aktuální změny daně z přidané hodnoty

Daňový balíček 2023  zvyšuje hranici obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč a také např. přináší dílčí změny související s kontrolním hlášením

Pro platbu DPH za období 02 až 08/2022 resp. za 1. či 2. čtvrtletí byl pro dopravce vyhlášen generální pardon umožňující bezúročný odklad platby DPH za uvedená období. 

V roce 2022 byl zákon o DPH novelizován zákonem 93/2022 Sb., jednak k 27.4.2022 a jednak k 1.7.2022 - oba okruhy změn nejsou pro běžnou praxi nijak významné:

  • od 27.4.2022 implementace směrnice 2021/1159 ze dne 13.7.2021, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19. Změny touto směrnicí se použily zpětně od 1.1.2021 - osvobození se týká nákupů prováděných v souvislosti s COVID-19 Evropskou komisí nebo subjekty jako je např. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nebo Evropský úřad připravenosti na mimořádné zdravotní situace (HERA).
  • od 1.7.2022 implementace směrnice 2012/2235 ze dne 16.12.2019, pokud jde o obranné úsilí v rámci EU - v návaznosti na společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) byla členským státům stanovena povinnost od 1.7.2022 zavést osvobození zboží a služeb poskytnutých ozbrojeným silám členských států EU, pokud se tyto síly podílejí na SBOP EU. 

Uplatnění DPH v tuzemsku

Pokud jde o uplatnění DPH v tuzemsku, tak v minulosti došlo především k těmto změnám, které nadále platí i v roce 2022:

  • k 10.8.2022 bylo novelizováno prováděcí nařízení 361/2014 Sb., pokud jde o vymezení vybraného zboží, u kterého se v tuzemsku uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti. Vybrané zboží je vymezeno ve vazbě na celní nomenklaturu a změny této nomenklatury k 1.1.2022 nebyly včas promítnuty do prováděcího nařízení. Po novelizaci od 10.8.2022 prováděcí nařízení věcně odpovídá právní úpravě platné do 31.12.2021 - vybraným zbožím jsou tak např. mobilní telefony zařazené dle celní nomenklatury platné do 31.12.2021 jako 8517 12 00 a podle celní nomenklatury platné od 1.1.2022 přeřazené do kódu 8517 13 00 nebo 8517 14 00. Finanční správa se ke změně prováděcího nařízení vyjádřila ZDE.
  • od 1.1.2022 se uplatňují změny, které přinesla novela 343/2020 Sb., do uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu - Finanční správa tuto změnu komentovala v informaci ze dne 1.12.2021. K 1.1.2022 došlo ke změně právní úpravy v sazbách DPH u zdravotnických prostředků a jejich oprav - viz článek Sazby DPH;
  • od 1.10.2021 bylo novelou 355/2021 Sb. (tato novela především zavedla tzv. one stop shop) zavedeno vracení odpočtu daně z neuhrazených přijatých plnění při zrušení registrace a také byl ukončen problém se zaokrouhlováním - viz článek Zaokrouhlování DPH
  • od 1.1.2021 byl především změněn § 56a zákona o DPH a došlo tak k dílčí změně u uplatnění DPH u nájmu nemovitostí určených k bydlení, což se může projevit úpravou odpočtu DPH uplatněného z pořízení či technického zhodnocení pronajímané nemovitosti podle úpravy účinné před 1.1.2021 - viz např.  informace Finanční správy ze dne 18.12.2021 nebo VIDEO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DPH V TUZEMSKU 2021/2022. Uvedená změna mohla přinést povinnost v daňovém přiznání za 12/2021 resp. 4.Q 2021 provést úpravu odpočtu odpovídající 1/10 uplatněného odpočtu v předchozích 9 letech a povinnost pokračovat v této úpravě úpravě i v přiznání za poslední období roku 2022
  • rozsáhlé a zásadní změny do uplatnění DPH v tuzemsku přinesla novela 80/2019 Sb., a to od 1.4.2019

Především během roku 2020 (k 1.1., 1.5. a 1.6.2020) docházelo k důležitým změnám v sazbách DPH. K dílčím změnám sazeb DPH však došlo i k 1.1.2021 a 1.1.2022. Sazbám DPH je věnován samostatný článek Sazby DPH.

Pro období listopad a prosinec 2021 byla na základě rozhodnutí ministryně financí (FZ 34/2021) prominuta daň z dodání elektřiny nebo plynu - toto rozhodnutí však bylo ministrem financí zrušeno (FZ 10/2022), a to s právními účinky od 23.6.2022. Protože původní rozhodnutí nebylo zrušeno zpětně, ale až s použitím ode dne vyhlášení, tak zrušení nemá vliv na dřívější uplatnění DPH dle původního rozhodnutí ministryně financí - viz tisková zpráva MF.  

Tiskopisy

Aktuálním tiskopisem daňového přiznání je tiskopis vzor 23 a vysvětlivky vzor 19. Tento tiskopis byl vydán především v návaznosti v návaznosti na zavedení one stop shopu od 1.7.2021 resp. v návaznosti na změny zákona o DPH od 1.10.2021. Vyhlášení aktuálního tiskopisu je věnována novinka Aktuální tiskopis přiznání DPH.

Uplatnění DPH ve vztahu k zahraničí

Pokud jde o uplatnění DPH ve vztahu k zahraničí, tak v minulosti došlo především k těmto změnám, které nadále platí i v roce 2022:

  • od 1.7.2021 došlo v rámci EU k zásadním změnám u tzv. prodeje zboží na dálku a zatímco do konce června 2021 bylo možné zasílat zboží z ČR spotřebitelům do jiných členských států bez zahraniční DPH v poměrně velkém objemu (posuzovalo se podle ročních národních limitů, které měly jednotlivé členské státy stanoveny na úrovni 35 tis. nebo dokonce 100 tis. EUR), tak od 1.7.2021 je nutné tyto prodeje zatěžovat DPH jiného členského státu v mnohem větším množství případů - viz článek DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU). Uplatnění těchto změn vysvětluje stále -i v roce 2022 - aktuální  VIDEO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY INTERNETOVÉ OBCHODY V EU- DPH.
  • od 1.1.2020 došlo ke změnám u dodání zboží v rámci EU osobám registrovaným k dani; do zákona o DPH se tyto změny promítly až od 1.9.2020 - např. při dodání zboží z ČR na Slovensko slovenskému plátci nemusí být uznáno osvobození od daně, pokud není obchod vykázán v souhrnném hlášení

Novele DPH od 1.10.2021 bylo věnováno audio podcastu O daních ze dne 4.10.2021.