Změny DPH

02.04.2024

Aktuální změny daně z přidané hodnoty

V oblasti tuzemského DPH došlo k zásadním koncepčním změnám naposledy od 1.4.2019 a následovaly některé další dílčí změny - viz níže k uplatnění DPH v tuzemsku. Tuzemského DPH se pochopitelně týkaly změny v sazbách daně, a to naposledy od 1.1.2024 tzv. konsolidačním balíčkem 2024.

Ve vztahu k zahraničí bylo poslední zásadní změnou zavedení v rámci EU systému tzv. one stop shopu, a to od 1.7.2021.

Uplatnění DPH v tuzemsku

Od roku 2020 docházelo ke změnám v sazbách daně; nejdůležitější přitom byla změna sazeb od 1.1.2024 tzv. konsolidačním balíčkem - viz samostatný článek Sazby DPH. Konsolidační balíček také přinesl pro rok 2024 limitaci odpočtu DPH u osobních automobilů, a to částkou 420 tis. Kč.

K dalším změnám od 1.1.2024 došlo především v souvislosti s novým stavebním zákonem a také ve vymezení data uskutečnění zdanitelného plnění novelou energetického zákona.

Od 1.1.2023 došlo ke zvýšení hranice obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč a také k dílčím změnám souvisejícím s kontrolním hlášením

V uplatnění DPH v tuzemsku v minulosti došlo kromě změn v sazbách daně především k těmto změnám, které nadále platí i v roce 2024:

  • k 10.8.2022 bylo novelizováno prováděcí nařízení 361/2014 Sb., pokud jde o vymezení vybraného zboží, u kterého se v tuzemsku uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti. Vybrané zboží je vymezeno ve vazbě na celní nomenklaturu a změny této nomenklatury k 1.1.2022 nebyly včas promítnuty do prováděcího nařízení. Po novelizaci od 10.8.2022 prováděcí nařízení věcně odpovídá právní úpravě platné do 31.12.2021 - vybraným zbožím jsou tak např. mobilní telefony zařazené dle celní nomenklatury platné do 31.12.2021 jako 8517 12 00 a podle celní nomenklatury platné od 1.1.2022 přeřazené do kódu 8517 13 00 nebo 8517 14 00. Finanční správa se ke změně prováděcího nařízení vyjádřila ZDE.
  • od 1.1.2022 se uplatňují změny, které přinesla novela 343/2020 Sb., do uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu - Finanční správa tuto změnu komentovala v informaci ze dne 1.12.2021. K 1.1.2022 došlo ke změně právní úpravy v sazbách DPH u zdravotnických prostředků a jejich oprav - viz článek Sazby DPH;
  • od 1.10.2021 bylo novelou 355/2021 Sb. (tato novela především zavedla tzv. one stop shop) zavedeno vracení odpočtu daně z neuhrazených přijatých plnění při zrušení registrace a také byl ukončen problém se zaokrouhlováním - viz článek Zaokrouhlování DPH
  • od 1.1.2021 byl především změněn § 56a zákona o DPH a došlo tak k dílčí změně u uplatnění DPH u nájmu nemovitostí určených k bydlení, což se může projevit úpravou odpočtu DPH uplatněného z pořízení či technického zhodnocení pronajímané nemovitosti podle úpravy účinné před 1.1.2021 - viz např.  informace Finanční správy ze dne 18.12.2021.
  • rozsáhlé a zásadní změny do uplatnění DPH v tuzemsku přinesla novela 80/2019 Sb., a to od 1.4.2019

Tiskopisy

Aktuálním tiskopisem daňového přiznání je tiskopis vzor 24 a vysvětlivky vzor 20. Tento tiskopis byl vydán v návaznosti v návaznosti na změny zákona o DPH od 1.1.2024. Vyhlášení aktuálního tiskopisu je věnována novinka Aktuální tiskopis přiznání DPH.

Uplatnění DPH ve vztahu k zahraničí

Pokud jde o uplatnění DPH ve vztahu k zahraničí, tak v minulosti došlo především k těmto změnám, které nadále platí i v roce 2024:

  • od 1.7.2021 došlo v rámci EU k zásadním změnám u tzv. prodeje zboží na dálku a zatímco do konce června 2021 bylo možné zasílat zboží z ČR spotřebitelům do jiných členských států bez zahraniční DPH v poměrně velkém objemu (posuzovalo se podle ročních národních limitů, které měly jednotlivé členské státy stanoveny na úrovni 35 tis. nebo dokonce 100 tis. EUR), tak od 1.7.2021 je nutné tyto prodeje zatěžovat DPH jiného členského státu v mnohem větším množství případů - viz článek DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU). Uplatnění těchto změn vysvětluje stále -i v roce 2024 - aktuální  VIDEO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY INTERNETOVÉ OBCHODY V EU- DPH.
  • od 1.1.2020 došlo ke změnám u dodání zboží v rámci EU osobám registrovaným k dani; do zákona o DPH se tyto změny promítly až od 1.9.2020 - např. při dodání zboží z ČR na Slovensko slovenskému plátci nemusí být uznáno osvobození od daně, pokud není obchod vykázán v souhrnném hlášení