Novely zákona o daních z příjmů 2020/2021

06.02.2021

Zákon o daních z příjmů byl v roce 2020 především novelizován:

  • tzv. "protikrizovým balíčkem" 299/2020 Sb., který od 1.7.2020 umožňuje v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 uplatnit odhadnutou daňovou ztrátu roku 2020 a především zavádí možnost uplatnit daňovou ztrátu až dva roky zpětně - poprvé bude možné uplatnit po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020 ztrátu tohoto roku v dodatečných daňových přiznáních za roky 2019 a 2018
  • zákonem č. 386/2020 Sb., který zrušil daň z nabytí nemovitých věcí - tento zákon od roku 2021 (až na výjimky uvedené v přechodných ustanoveních) prodloužil časový test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let a snížil maximální částku úroků z hypoték na bytové potřeby odčitatelné od daňového základu z 300 na 150 tis. Kč.
  • zákonem č. 540/2020 Sb., který od 1.1.2021 zavedl paušální daň.
  • zákonem 609/2020 Sb. - tzv. daňovým balíčkem 2021, přičemž změny v odpisování dlouhodobého majetku je možné použít již za zdaňovací období roku 2020 - viz článek Daňové odpisy 2020/2021. Daňovým změnám a novinkám pro roky 2020 a 2021 se věnuje článek Změny v daních 2020/2021.

V únoru 2021 byl zákon o daních z příjmů novelizován zákonem č. 39/2021 Sb., který přechodně pro roky 2020 a 2021 zvyšuje limit darů odčitatelných od základu daně z příjmů z 10 % na 30 % základu daně.