Daně z příjmů 2021 - 2022

06.11.2021

Daně z příjmů za rok 2021

U fyzických osob bude nutné za rok 2021 zohlednit např. tyto změny:

zvýšení slevy na poplatníka na 27.840 Kč

 • změny v osvobození příjmů z prodeje nemovitostí (např. zavedení časového testu držby 10 let)
 • zvýšení hodnotové hranice pro odpisovaný hmotný majetek a jeho technické zhodnocení na 80 tis. Kč - viz článek Daňové odpisy 2021/2022
 • vyšší částky daňového zvýhodnění na 2. dítě a na 3. a další dítě - viz článek Zdanění mezd v roce 2021.
 • od 1.7.2021 je náhradní výživné dle zákona 588/2020 Sb. osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 písm. j) ZDP
 • snížení limitu pro odpočet úroků z hypoték ze 300 na 150 tis. Kč
Fyzické osoby v paušálním režimu musí ověřit, zda jsou u nich splněny podmínky pro paušální daň, a pokud nejsou, musí za rok 2021 standardně podat daňové přiznání.


K 1.1.2022 nabudou účinnosti novelizace provedené:

 • zákonem 343/2020 Sb. (tzv. implementační novela) - změny plynoucí ze směrnice ATAD (směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem) účinné od 1.9.2020 jsou od 1.1.2022 doplněny o další změny v omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů u společníků v.o.s. či komplementářů k.s.
 • daňovým balíčkem 2021 č. 609/2020 Sb. - od roku 2022 se sleva na poplatníka zvyšuje z částky 27.840 Kč. platné pro rok 2021 na částku 30.840 Kč
 • zákonem 251/2021 Sb. - novela zákona o podpoře regionálního rozvoje nepatrně novelizující ZDP v otázce osvobození příjmů Regionální rady regionu soudržnosti (§ 19 odst. 1 písm. f) a u) a § 19b odst. 2 písm. b) bod 3
 • novelou exekučního řádu č. 286/2021 Sb. zavádějící slevu na zastavenou exekuci
 • zákonem č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem  - tato částka 300 tis. Kč za nezákonnou sterilizaci provedenou od 1.7.1966 do 31.12.2012 bude osvobozena o daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 písm. g) ZDP,  

K 1.7.2023 nabude účinnosti novelizace provedená:

 • doprovodným zákonem k novele stavebního zákona č. 284/2021 Sb.