Novely zákona o daních z příjmů 2020

25.12.2020

Zákon o daních z příjmů byl v roce 2020 především novelizován:

  • tzv. "protikrizovým balíčkem" 299/2020 Sb., který od 1.7.2020 umožňuje v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 uplatnit odhadnutou daňovou ztrátu roku 2020 a především zavádí možnost uplatnit daňovou ztrátu až dva roky zpětně (poprvé bude možné uplatnit po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020 ztrátu tohoto roku v dodatečných daňových přiznáních za roky 2019 a 2018
  • zákonem č. 386/2020 Sb., který zrušil daň z nabytí nemovitých věcí - tento zákon od roku 2021 (až na výjimky uvedené v přechodných ustanoveních) prodlužuje časový test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let a snižuje maximální částku úroků z hypoték na bytové potřeby odčitatelné od daňového základu z 300 na 150 tis. Kč.
  • zákonem č. 540/2020 Sb., který od 1.1.2021 zavádí paušální daň.

K významné novelizaci zákona o daních z příjmů dojde v lednu 2021 daňovým balíčkem 2021, přičemž změny v odpisování dlouhodobého majetku bude možné použít již za zdaňovací období roku 2020. Daňovým změnám a novinkám pro roky 2020 a 2021 se věnuje článek Změny v daních 2020/2021.