Daně z příjmů v roce 2021

09.06.2021

V roce 2021 je nutné zohlednit především níže uvedené novelizace zákona o daních z roku 2020, tedy novelizace platné k 1.1.2021 (např. zavedení paušální daně, zrušení superhrubé mzdy, zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob, změny v daňovém odpisování atd.). Během roku 2021 byl zákon o daních z příjmů novelizován zákonem č. 39/2021 Sb., který přechodně pro roky 2020 a 2021 zvýšil limit darů odčitatelných od základu daně z příjmů z 10 % na 30 % základu daně - viz také článek Změny v daních 2021.

Poslanci by měli potvrdit (možná ještě v červnu)  zvýšení daňového zvýhodnění na dítě, a to  v rámci  novelizace zákona o státní sociální podpoře upravující podmínky pro přídavky na děti. Pokud novela bude potvrzena (což se předpokládá), zvýší se (retroaktivně pro celé období roku 2021) daňové zvýhodnění na 2. dítě z 19.404 Kč na 22.320 Kč a daňové zvýhodnění na 3. a každé další dítě z 24.204 Kč na 27.840 Kč.

Zatímco nové podmínky upravující nárok na přídavky na děti by měly platit již pro přídavky za měsíc červenec, tak při zúčtování mezd do konce letošního roku by se použily původní částky daňového zvýhodnění a příslušný rozdíl by se zohlednil v rámci ročního zúčtování daně za rok 2021 či v daňovém přiznání za rok 2021 - viz praktické informace Zdanění mezd v roce 2021.

Během roku 2020 byl zákon o daních z příjmů především novelizován::

  • tzv. "protikrizovým balíčkem" 299/2020 Sb., který od 1.7.2020 umožňuje v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 uplatnit odhadnutou daňovou ztrátu roku 2020 a především zavádí možnost uplatnit daňovou ztrátu až dva roky zpětně - poprvé bude možné uplatnit po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020 ztrátu tohoto roku v dodatečných daňových přiznáních za roky 2019 a 2018
  • zákonem č. 386/2020 Sb., který zrušil daň z nabytí nemovitých věcí - tento zákon od roku 2021 (až na výjimky uvedené v přechodných ustanoveních) prodloužil časový test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let a snížil maximální částku úroků z hypoték na bytové potřeby odčitatelné od daňového základu z 300 na 150 tis. Kč.
  • zákonem č. 540/2020 Sb., který od 1.1.2021 zavedl paušální daň.
  • zákonem 609/2020 Sb. - tzv. daňovým balíčkem 2021, přičemž změny v odpisování dlouhodobého majetku je možné použít již za zdaňovací období roku 2020 - viz článek Daňové odpisy 2020/2021. Daňovým změnám a novinkám pro roky 2020 a 2021 se věnuje článek Změny v daních 2020/2021.