Novinky pro zaměstnavatele

05.03.2023

Sleva na pojistném při zaměstnávání mladých zaměstnanců a při zkrácených úvazcích

Od 1.2.2023 mohou zaměstnavatelé (při splnění všech podmínek) uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení.

ČSSZ tuto novinku poměrně podrobně vysvětluje na svém webu - dříve zveřejněné informace k této novince byly doplněny o záznam webináře z 23.2.2023 a o odpovědi na nejčastější otázky.


Pokyn D-59

S použitím od zdaňovacího období roku 2023 byl vydán metodický pokyn k zákonu o daních z příjmů D-59, který nahradil pokyn D-22.

Do pokynu D-59 byl např. nově zařazen výklad k příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (výklad k § 6 odst. 9 písm. b) ZDP), a to jak k příspěvku peněžnímu (stravovací paušál), tak nepeněžnímu (stravenky) - podle tohoto výkladu lze daňový režim příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců použít i pro příspěvek poskytovaný jednateli, pokud mají stanovenou směnu odpovídající zákoníku práce.

Porovnání pokynu D-59 s pokynem D-22 je přístupné v rámci rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu - v rámci něj získáte přístup také např. k příkladům k uplatnění zahraničního stravného či uplatnění daňového zvýhodnění na studující dítě


Sleva na pojistném byla jedním z témat 81. dílu podcastu O daních ze dne 6.3.2023