Novinky pro zaměstnavatele

02.05.2024

Zaměstnanecké benefity a stravování zaměstnanců 2024

Důležitou změnou v oblasti zdanění mezd od 1.1.2024 je nová koncepce zdanění nepeněžních zaměstnaneckých benefitů (např. poskytnutí rekreace, možnosti návštěvy sportovního zařízení, zvýhodněný lístek do divadla), ke které finanční správa vydala 22.12.2023 z praktického hlediska velice důležitou metodickou informaci.

Uvedená metodická informace se zabývá také druhou velice důležitou oblastí, kde došlo k zásadním změnám, a tou je poskytování příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. V roce 2024 je do částky 116,20 Kč za jednu směnu v délce alespoň 3 hod (nevznikne-li nárok na stravné) osvobozen nejen peněžní příspěvek, ale i nepeněžní příspěvek (např. poskytnutí stravenky v hodnotě 116,20 Kč zaměstnavatelem zdarma anebo za cenu zvýhodněnou max částkou 116,20 Kč anebo poskytování závodního stravování za zvýhodněnou cenu, pokud zvýhodnění nepřesahuje 116,20 Kč).

Změny ve zdanění zaměstnaneckých benefitů přinesl pro rok 2024 tzv. konsolidační balíček. Poslanecká sněmovna schválila 17. dubna další změny v zaměstnaneckých benefitech - např. bude zavedeno osvobození obědů poskytovaných bývalým zaměstnancům - důchodcům; tyto změny ještě musí potvrdit Senát (pravděpodobně 29. května) a byl jim věnován 110. díl podcastu O daních ze dne 16. dubna.

Pojistné z dohod o provedení práce v roce 2024 a 2025

Oblast dohod konaných mimo pracovní poměr zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn. Jednak jsou to změny vyvolané novelizací zákoníku práce (viz níže) účinné již od 1.10.2023 resp. (pokud jde o nárok na dovolenou) od 1.1.2024, jednak změny obsažené s účinností od 1.7.2024 v konsolidačním balíčku 2024. Poslanecká sněmovna však 17. dubna schválila další změny v této oblasti a jejich odklad na 1. ledna 2025; tyto změny ještě musí potvrdit Senát (pravděpodobně 29. května).

Od 1.7.2024 i přes projednávané změny však bude spuštěna povinnost oznamování všech dohod o provedení práce (každý zaměstnavatel používající dohody o provedení práce tak bude muset být registrován jako zaměstnavatel u příslušné správy sociálního zabezpečení), od 1.1.2025 dojde ke koncepční změně v účasti na nemocenském pojištění u dohod o provedení práce.

Po schválení příslušných změn Senátem (pravděpodobně 29. května) bude od 1.1.2025 účast na nemocenském pojištění u dohod o provedení práce upravena obdobně jako je tomu u dohod o pracovní činnosti (v roce 2024 tedy dosažením příjmu 4.000 Kč) a navíc pouze jeden ze zaměstnavatelů bude moci na základě oznámení uplatnit limit pro účast na nemocenském pojištění ve výši 25 % průměrné mzdy (podle průměrné mzdy platné pro rok 2024 tedy dosažení příjmu 10.500 Kč).

Novely zákoníku práce

Od 1. října byl poměrně zásadním způsobem novelizován zákoník práce novelou č. 281/2023 Sb. označovanou jako transpoziční novela. Většina změn nabyla účinnosti již od 1. října. Transpoziční novelu 281/2023 Sb. komentuje MPSV ZDE, ZDE, ZDE a především ZDE.

V samém závěru roku 2023 byla přijata novela zákoníku práce předložená poslanci Jurečkou a Válkem týkající se rozvrhu práce zaměstnanců ve zdravotnictví - tato novela č. 413/2023 Sb. byla částečně účinná již od 28.12.2023.

Dalším zákonem č. 408/2023 Sb. (novela zákona o zaměstnanosti) byla od 1.1.2024 do zákoníku práce vložena úprava ručení za mzdy subdodavatelů ve stavebnictví dle § 324a zákoníku práce.

Dne 2. května započalo v Poslanecké sněmovně 1. čtení návrhu novely zákoníku práce  (sněmovní tisk 663) zavádějící s účinností navrženou od 1.7.2024 automatickou valorizaci minimální mzdy - viz článek Minimální mzda 2024.

Zásadní novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. od 1. října 2023 obsahuje např. změny právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzv. DPP (dohod o provedení práce) a DPČ (dohod o pracovní činnosti) jako např. povinnost předem rozvrhovat pracovní směny, dodržovat nepřetržité odpočinky, poskytovat příplatky za víkendovou práci. S účinností od 1.1.2024 budou dohody zakládat nárok na dovolenou.

Např. odměna z DPP a DPČ za práci ve svátek 28. září řídila ještě starými pravidly. Za práci ve svátek na základě DPP či DPČ ve svátek 28. října 2023 již náleželo placené náhradní volno nebo příplatek ve výši 100 % průměrného výdělku.

Od 1. října 2023 se rozšířila informační povinnost zaměstnavatele uzavírajícího pracovní smlouvu - jedná se o rozšíření informací o obsahu pracovního poměru dle § 37 zákoníku práce (právní úpravu účinnou do 30.9.2023 naleznete ZDE, novou úpravu účinnou od 1.10.203 ZDE). Obdobná povinnost se od 1.10.2023 zavádí i pro DPP a DPČ - do zákoníku práce je nově vloženo ustanovení § 77a). Ke splnění uvedené informační povinnosti lze využít nezávazné vzory vypracované MPSV a dostupné ZDE.

Od 1. října 2023 je u nových smluv nutné poměrně podrobně informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru resp. vztahu založeného DPP či DPČ 

Novela také od 1. října zavedla např. pravidla pro výkon práce na dálku (home office).

Součástí novely byla také změna zákona o daních z příjmů - náhrada za home office do výše stanovené vyhláškou - od 1. října je tato paušální náhrada stanovena vyhláškou 299/2023 Sb. na 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce; od 1.1.2024 byla tato paušální náhrada vyhláškou 397/2023 Sb. snížena na 4,50 Kč/hod.

Novelu zákoníku práce od 1.10.2023 označovanou jako transpoziční komentuje MPSV ZDE. Novela byla zapracována do příručky k zákoníku práce dostupné ZDE.

Pojistné na důchodové pojištění u pracujících důchodců

Od 1.7.2023 MPSV původně navrhovalo koncepční změnu v odvodech pojistného na důchodové pojištění u poživatelů důchodů, a to jako součást novely zákona o sociálním zabezpečení; od tohoto záměru však bylo odstoupeno.

Na podzim 2023 předložilo MPSV do vnějšího připomínkového řízení návrh zásadnějších změn důchodového zabezpečení, který neobsahoval slevu na pojistném na důchodové pojištění pro pracující důchodce. Nová verze změn důchodového zabezpečení, kterou vláda schválila 30. dubna 2024 a začne ji projednávat  Poslanecká sněmovna již slevu na pojistném obsahuje (sleva ve výši 6,5 % vyměřovacího základu) - schválený materiál je dostupný ZDE.


Sleva na pojistném při zaměstnávání mladých zaměstnanců a při zkrácených úvazcích

Od 1.2.2023 mohou zaměstnavatelé (při splnění všech podmínek) uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení.

ČSSZ tuto novinku poměrně podrobně vysvětluje na svém webu - dříve zveřejněné informace k této novince byly doplněny o záznam webináře z 23.2.2023 a o odpovědi na nejčastější otázky.

S účinností od 1.1.2024 dochází k dílčím změnám slevy na pojistném např. při zaměstnávání mladých zaměstnanců a při zkrácených úvazcích, a to na základě zákona 321/2023 Sb. - také se např. jednoznačně stanoví, že podmínka věku 55 let je splněna již za měsíc, kdy má zaměstnanec 55. narozeniny prvý den v měsíci.


Pokyn D-59

S použitím od zdaňovacího období roku 2023 byl vydán metodický pokyn k zákonu o daních z příjmů D-59, který nahradil pokyn D-22.

Do pokynu D-59 byl např. nově zařazen výklad k příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (výklad k § 6 odst. 9 písm. b) ZDP), a to jak k příspěvku peněžnímu (stravovací paušál), tak nepeněžnímu (stravenky) - podle tohoto výkladu lze daňový režim příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců použít i pro příspěvek poskytovaný jednateli, pokud mají stanovenou směnu odpovídající zákoníku práce.

Porovnání pokynu D-59 s pokynem D-22 je přístupné v rámci rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu - v rámci něj získáte přístup také např. k příkladům k uplatnění zahraničního stravného či uplatnění daňového zvýhodnění na studující dítě