Články

K aktuálním tématům

Paušální daň v současné koncepci byla zavedena od roku 2021 a v roce 2022 se uplatňuje podle stejných pravidel - pouze došlo ke zvýšení paušální zálohy.

Po daňovém balíčku 2021 bude s největší pravděpodobností přijat s účinností od 1.1.2023 daňový balíček 2023. Vládní návrh daňového balíčku byl projednán Poslaneckou sněmovnou v 1. čtení a 2. čtení by mohlo proběhnout nejdříve v polovině října.

Počínaje zúčtováním mezd za 07/2022 se nepeněžní příjem zaměstnance spočívající v možnosti využívat služební automobil i pro soukromé účely oceňuje částkou 0,5 % vstupní ceny, pokud se jedná o tzv. nízkoemisní vozidlo (elektromobil či plug in hybrid). V případě běžného automobilu k žádné změně nedošlo a příjem se nadále oceňuje 1 % vstupní ceny.

Od 1.1.2022 došlo především ke zvýšení slevy na poplatníka na 30.840 Kč. Daní z příjmů za rok 2022 se týká nejen novela zákona o daních z příjmů od 1.7.2022 (podpora elektromobilů a plug in hybridů), ale také daňový zákon na podporu Ukrajiny 128/2022 Sb. Chystané změny pro rok 2023 se - alespoň prozatím - týkají paušální daně.

Změny DPH

25.06.2022

Aktuální změny daně z přidané hodnoty