Články

K aktuálním tématům

DPH se uplatňuje v základní sazbě (21 %) anebo ve snížené sazbě. Od 1.1.2015 byla snížená sazba daně rozdělena na první sníženou sazbu (15 %) a na druhou sníženou sazbu (10 %).

Rozdělení zisku ve společnosti s ručením omezeným je podmíněno schválením řádné účetní závěrky. Rozdělit lze nejen zisk za uplynulé účetní období, ale (jsou-li splněny určité podmínky) např. i nerozdělený zisk minulých let.

Změny EET

02.01.2023

V období od 27.3.2020 do 31.12.2022 byla evidence tržeb pozastavena v tom smyslu, že nebyla povinná. Systém evidence tržeb tedy byl do 31.12.2022 v provozu a bylo možné jej využívat, avšak zcela dobrovolně. Pokud fyzická osoba započala v roce 2022 evidovat tržby dobrovolně, není jí umožněno v daňovém přiznání za rok 2022 uplatnit slevu na evidenci...