Články

K aktuálním tématům

Společníkům SRO, které byly postiženy pandemií, náležel tzv. kompenzační bonus jaro 2020 pro období dobu od 12.3 do 8.6.2020. O tento "jarní" bonus již nelze od konce listopadu 2020 žádat ani ve výjimečných případech. Bonus jaro 2020 byl obecně navázán na dopady pandemie, aniž by se zkoumala příčina či míra těchto dopadů na postižené SRO.

Kurzarbeit

07.05.2021

K podpoře zaměstnanosti v krizových situacích (nejen tedy v době covidové pandemie) po mnohaměsíčních průtazích Poslanecká sněmovna schválila 7.5.2021 tzv. kurzarbeit, který by do budoucna (v případě pokračování covidových opatření) mohl nahradit programu Antivirus (zatím platný pro období do konce května).

V současné době je uplatňován kompenzační bonus 2021, který nahradil tzv. kompenzační bonus podzim 2020 uplatňovaný za období do 15.2.2021.