Články

K aktuálním tématům

Sazby DPH 2021

02.09.2021

DPH se uplatňuje v základní sazbě (21 %) anebo ve snížené sazbě. Od 1.1.2015 byla snížená sazba daně rozdělena na první sníženou sazbu (15 %) a na druhou sníženou sazbu (10 %), přičemž druhá snížená sazba daně začala být uplatňována na poměrně úzký okruh zboží - vyjmenovaný v příloze č. 3a zákona o DPH; od 1.2.2019 začala být druhá...

Naposledy za měsíc květen 2021 byl uplatňován kompenzační bonus 2021, který nahradil tzv. kompenzační bonus podzim 2020 uplatňovaný za období do 15.2.2021. Kompenzační bonus 2021 je koncipován tak, že o jeho uplatnění za příslušné kalendářní měsíce (naposledy ovšem za prosinec 2021) rozhoduje vláda. V případě potřeby by tedy mohla vláda...

V průběhu roku 2021 byla 19.1.2021 přijata novela zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb., která přechodně (pro období let 2020 a 2021; u hospodářského roku naposledy za období 03/2021 až 02/2022) zvýšila maximální odpočet darů od základu daní z příjmů z 10 na 30 % daňového základu.