Články
K aktuálním tématům

Tento článek seznamuje se změnami v oblasti DPH pro rok 2019.

Rozsáhlé změny (případně i upřesnění) obsahuje tzv. daňový balíček 2019, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 27.3.2019 a až na výjimky nabývá účinnosti 1.4.2019. Několik důležitých změn pro rok 2019 však již bylo přijato dříve a také se dříve uplatnily, a především těmto změnám je věnován tento článek. Změnám DPH pro rok 2019 je dále...

K posledním praktickým změnám v podávání kontrolního hlášení došlo od 1.7.2017 (změna spočívala v doplnění nových kódů zdanitelných plnění, u kterých se od 1.7.2017 začal nově uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti - např. kód 4a pro poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce). V roce 2019 se kontrolní hlášení podává podle...

V některých případech může být praktické využití platebního kalendáře jako daňového dokladu. Tento druh daňového dokladu však má určitá úskalí a také je spojen s určitými pověrami a proto vznikl tento článek. Daňový balíček 2019 přinese některé dílčí změny do oblasti daňových dokladů (např. dojde k rozšíření možností pro použití souhrnného daňového...