Články

K aktuálním tématům

Změny EET

02.01.2023

V období od 27.3.2020 do 31.12.2022 byla evidence tržeb pozastavena v tom smyslu, že nebyla povinná. Systém evidence tržeb tedy byl do 31.12.2022 v provozu a bylo možné jej využívat, avšak zcela dobrovolně. Pokud fyzická osoba započala v roce 2022 evidovat tržby dobrovolně, není jí umožněno v daňovém přiznání za rok 2022 uplatnit slevu na evidenci...

Změny DPH

12.12.2022

Aktuální změny daně z přidané hodnoty

Paušální daň v současné koncepci byla zavedena od roku 2021 a za rok 2022 se uplatňuje podle stejných pravidel - pouze došlo ke zvýšení paušální zálohy.

S účinností od 1.1.2023 byl přijat daňový balíček 2023 (zákon 366/2022 Sb.), který bude ve Sbírce zákonů vyhlášen 2.12.2022. Daňový balíček nakonec do zákona o daních z příjmů od 1.1.2023 zavádí také windfall tax (daň z neočekávaných resp. mimořádných zisků).

Kurzarbeit

20.11.2022

K podpoře zaměstnanosti v krizových situacích byl v červnu 2021 po mnohaměsíčních průtazích novelou č. 248/2021 Sb. do zákona o zaměstnanosti zaveden tzv. kurzarbeit.