Články
K aktuálním tématům

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přináší změny od 1.11.2019, 1.2.2020, ale především od 1.5.2020 - viz také informace o projednávání této novely.

V návaznosti na změny v DPH od 1.4.2019 byly 3.4.2019 vydány nové pokyny k vyplňování kontrolního hlášení. V novelizovaných pokynech bylo především reagováno na: