Články
K aktuálním tématům

Tento článek seznamuje se změnami v oblasti DPH pro rok 2019.

Pro rok 2019 bude zákon o daních z příjmů ve věci zdanění mezd pouze drobně novelizován novelou, kterou Poslanecká sněmovna přijala v září, ale Senát ji vrátil a tak ji Parlament ČR přijal až 4.12.2018. Zákon musí potvrdit ještě prezident, ale prezidentské veto není v tomto případě příliš pravděpodobné. Změna od 1.1.2019 se týká uplatnění...

Před 1.7.2017 zákon o dph obsahoval speciální úpravu pro uplatnění dph u společností (sdružení) bez právní subjektivity. Mnozí plátci dph využili přechodných ustanovení a do konce roku 2018 postupují podle již zrušené právní úpravy, kdy byla agenda dph za celou společnost (sdružení) řešena pouze tzv. pověřeným účastníkem (vyplňoval údaje do...

Rozsáhlé změny (případně i upřesnění) obsahuje tzv. daňový balíček 2019, který Poslanecká sněmovna projednala v prvém čtení 23.10.2018 a Rozpočtový výbor by jej měl projednat 21.11.2018. Řada důležitých změn pro rok 2019 však již platí resp. by měla začít platit v poměrně krátké době.

Pro rok 2019 dochází jednak k parametrickým změnám ve výši záloh na pojistné - minimální výše zálohy se u pojistného na důchodové pojištění pro rok 2019 zvyšuje z letošních 2.189 Kč na 2.388 Kč (u OSVČ podávajících za rok 2018 přehled o příjmech a výdajích se změna promítne až po podání přehledu), výše zálohy na zdravotní pojištění z letošních...

Poslanecká sněmovna 23.10.2018 opět nedokončila prvé čtení vládníhu návrhu novely zákona o evidenci tržeb, jehož součástí je i přeřazení některých služeb a také dodání řezaných květin apod. do 10% sazby DPH - nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby.