Články
K aktuálním tématům

Senát 25.7.2019 zamítl vládní návrh novely zákona o evidenci tržeb, který Poslanecká sněmovna schválila (s některými pozměňovacími návrhy) ve 3. čtení dne 7.6.2019. Poslanecká sněmovna tedy novelu eet bude projednávat pravděpodobně v září znovu - viz informace o projednávání novely v Parlamentu.

Pokud není daň uhrazena včas, tak je tento prohřešek sankcionován úrokem z prodlení podle daňového řádu, který se uplatňuje od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti daně.

Pokud není věřiteli uhrazena peněžitá pohledávka ve splatnosti, náleží mu úrok z prodlení. V případě pohledávky mezi podnikateli (nebo mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem), náleží věřiteli navíc minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši 1200 Kč (viz článek Paušální náhrada za vymáhání pohledávky). Tento článek je věnován...

Rozsáhlé změny (případně i upřesnění) obsahuje tzv. daňový balíček 2019, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 27.3.2019 a až na výjimky nabyl účinnosti 1.4.2019. Několik důležitých změn pro rok 2019 však již bylo přijato dříve a také se dříve uplatnily, a především těmto změnám je věnován tento článek. Změnám DPH pro rok 2019 je dále...