Články
K aktuálním tématům

Poslanecká sněmovna 7.6.2019 schválila ve 3. čtení vládní návrh novely zákona o evidenci tržeb, jehož součástí je i přeřazení některých služeb a také dodání řezaných květin apod. do 10% sazby DPH - nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby.

Rozsáhlé změny (případně i upřesnění) obsahuje tzv. daňový balíček 2019, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 27.3.2019 a až na výjimky nabyl účinnosti 1.4.2019. Několik důležitých změn pro rok 2019 však již bylo přijato dříve a také se dříve uplatnily, a především těmto změnám je věnován tento článek. Změnám DPH pro rok 2019 je dále...

V návaznosti na změny v DPH od 1.4.2019 byly vydány nové vysvětlivky k vyplňování kontrolního hlášení. V novelizovaných vysvětlivkách je především reagováno na: