Články

K aktuálním tématům

Sazby DPH 2021

20.07.2021

DPH se uplatňuje v základní sazbě (21 %) anebo ve snížené sazbě. Od 1.1.2015 byla snížená sazba daně rozdělena na první sníženou sazbu (15 %) a na druhou sníženou sazbu (10 %), přičemž druhá snížená sazba daně začala být uplatňována na poměrně úzký okruh zboží - vyjmenovaný v příloze č. 3a zákona o DPH; od 1.2.2019 začala být druhá...

V průběhu roku 2021 byla 19.1.2021 přijata novela zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb., která přechodně (pro období let 2020 a 2021; u hospodářského roku naposledy za období 03/2021 až 02/2022) zvýšila maximální odpočet darů od základu daní z příjmů z 10 na 30 % daňového základu.

Kurzarbeit

24.06.2021

K podpoře zaměstnanosti v krizových situacích (nejen tedy v době covidové pandemie) po mnohaměsíčních průtazích bude do konce června pod č. 248/2021 Sb. vyhlášena novela zákona o zaměstnanosti zavádějící tzv. kurzarbeit. Novela sice bude účinná od 1.7., ale vláda 31.5.2021 rozhodla, že ani v případě definitivního schválení kurzarbeitu jej do konce...

Do DPH přinesl daňový balíček změny navazující na změny daní z příjmů v oblasti dlouhodobého majetku a také došlo od 1.1.2021 k přeřazení recyklace odpadu do 15% sazby DPH (viz článek Sazby DPH 2020/2021).