Články
K aktuálním tématům

Poslanecká sněmovna 13.2.2019 projednala v prvém čtení vládní návrh novely zákona o evidenci tržeb, jehož součástí je i přeřazení některých služeb a také dodání řezaných květin apod. do 10% sazby DPH - nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby.

Rozsáhlé změny (případně i upřesnění) obsahuje tzv. daňový balíček 2019, který byl vrácen Senátem a jehož konečné znění tak čeká na konečné rozhodnutí Poslaneckou sněmovnou - s největší pravděpodobností tedy (až na výjimky) nabude účinnosti 1.4.2019. Řada důležitých změn pro rok 2019 však již platí.

Tento článek seznamuje se změnami v oblasti DPH pro rok 2019.

Pokud není daň uhrazena včas, tak je tento prohřešek sankcionován úrokem z prodlení podle daňového řádu, který se uplatňuje od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti daně.

Pokud není věřiteli uhrazena peněžitá pohledávka ve splatnosti, náleží mu úrok z prodlení. V případě pohledávky mezi podnikateli (nebo mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem), náleží věřiteli navíc minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši 1200 Kč (viz článek Paušální náhrada za vymáhání pohledávky). Tento článek je věnován...