Sazby DPH 2023 - 2024

29.05.2023

Přehled změn sazeb DPH

DPH se uplatňuje v základní sazbě (21 %) anebo ve snížené sazbě. Od 1.1.2015 byla snížená sazba daně rozdělena na první sníženou sazbu (15 %) a na druhou sníženou sazbu (10 %).

V roce 2023 se sazby DPH uplatňují oproti roku 2022 beze změny. Od 1.1.2022 a od 1.1.2021 došlo v uplatnění sazeb k poměrně drobným změnám - viz dále. K zásadním změnám v uplatnění sazeb ovšem došlo v průběhu roku 2020 - viz níže.

Od 1.1.2022 došlo k dílčím změnám v právní úpravě uplatnění sazeb daně u zdravotnických prostředků a jejich oprav na základě novelizace zákonem č. 371/2021 Sb. K uplatnění sazby DPH v roce 2022 u kontaktních čoček viz informace finanční správy ze dne 3.3.32022 - tato informace potvrdila, že i v roce 2022 dodání kontaktních čoček podléhá snížen sazbě daně za předpokladu, že se jedná o zdravotnický prostředek (estetické kontaktní čočky nadále podléhají základní sazbě daně). Od 1.1.2022 nelze při uplatnění sazby daně u zdravotnických prostředků automaticky vycházet z informací finanční správy k uplatnění sazeb DPH u zdravotnických prostředků od 1.1.2013 ze dne 7.12.2012 a ze dne 4.2.2013, ale z platného zákona o DPH a navazující "zdravotnické" legislativy.

Od 1.1.2021 byla do 15% sazby daně přeřazena položka "Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny". Od 1.1.2021 tak je 15% sazba DPH uplatňována nejen u likvidace či přípravě odpadu k likvidaci, ale nově také u recyklace komunálního odpadu. Této změně je věnována informace finanční správy ze dne 11.2.2021.

K poměrně významným změnám v uplatnění sazeb došlo v průběhu roku 2020, a to hned třikrát:

  • od 1.1.2020 u dodání tepla chladu - viz informace finanční správy ze dne 16.12.2019,
  • od 1.5.2020 např. u stravovacích služeb - ke změnám sazeb od 1.5.2020 viz informace finanční správy ze dne 11.3.2020
  • od 1.7.2020 např. u ubytovacích služeb - ke změnám sazeb od 1.7.2020 viz informace finanční správy ze dne 30.6.2020 a také odpověď na dotaz na činnosti poskytované hotelovým zařízením aktualizovaná 30.6.2020
  • Všechny změny během roku 2020 byly takové, že příslušná zdanitelná plnění byla vždy přesunuta do 10% sazby daně.

Sazby DPH 2024

Podle návrhu tzv. konsolidačního balíčku (návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů), který předložilo MF do vlády dne 22.5.2023, od 1.1.2024:

  • zůstane zachována základní sazba DPH ve výši 21 %
  • snížené sazby daně ve výši 15 % a 10 % budou sloučeny do jedné snížené sazby daně ve výši 12 %

U dodání knih má být od 1.1.2024 uplatňováno osvobození od daně s nárokem na odpočet daně (nesprávně označováno jako nulová sazba daně).


Návrhu sazeb DPH pro rok 2024 byl věnován díl podcastu O daních ze dne 29.5.2023: 


Sazby DPH v jednotlivých členských státech EU

Jak zjistit sazby DPH v jednotlivých členských státech EU vysvětluje Videozáznam přednášky "Internetové obchody v EU - DPH".

K možným změnám sazeb DPH na úrovni EU - viz výsledky jednání Rady ECOFIN ze dne 7.12.2021.

Stravovací služby x dodání zboží

Vzhledem k rozdílu v sazbě DPH u stravovacích služeb (od 1.5.2020 přeřazeno do 10% sazby) a u prodeje potravin (15% sazba) je  důležitý rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22.4.2021 ve věci C-703/19 J.K., kde se SD EU zabýval uplatněním DPH u stravovacích provozoven, pokud jde o rozlišení dodání zboží (typicky jídlo do krabičky) a poskytnutí restaurační služby (typicky podání jídla s obsluhou), a to s tímto závěrem: pojem "restaurační a cateringové služby" patří dodání jídel s dostatečnými podpůrnými službami, které jsou určeny k tomu, aby konečnému zákazníkovi umožnily okamžitou spotřebu těchto jídel, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu. Pokud se konečný zákazník rozhodne, že nevyužije materiální a lidské zdroje poskytnuté osobou povinnou k dani v souvislosti se spotřebou dodaných jídel, je třeba mít za to, že dodání těchto jídel nedoprovází žádná podpůrná služba.

Praktický dopad uvedeného rozsudku je např. ten, že u stejného jídla musí restaurace rozlišovat, zda je poskytnuto v rámci stravovací služby (např. pizza servírovaná obsluhou) nebo zda se jedná z pohledu DPH o prodej zboží (pizza s sebou do krabice)