Sazby DPH 2021

08.12.2021

Změny v sazbách DPH

DPH se uplatňuje v základní sazbě (21 %) anebo ve snížené sazbě. Od 1.1.2015 byla snížená sazba daně rozdělena na první sníženou sazbu (15 %) a na druhou sníženou sazbu (10 %), přičemž druhá snížená sazba daně začala být uplatňována na poměrně úzký okruh zboží - vyjmenovaný v příloze č. 3a zákona o DPH; od 1.2.2019 začala být druhá snížená sazba (10 %) uplatňována i u služeb (příloha č. 2a zákona o DPH) - od 1.2.2019 se jednalo o hromadnou pravidelnou dopravu cestujících a jejich zavazadel a k dalšímu rozšíření okruhu služeb v 10% sazbě došlo v roce 2020.

K poslední - poměrně drobné - změně v uplatnění příslušné sazby daně došlo od 1.1.2021. Naproti tomu v průběhu roku 2020 došlo k poměrně významným změnám v uplatnění příslušných sazeb. Od 1.1.2022 dochází k dílčím změnám v právní úpravě uplatnění sazeb daně u zdravotnických prostředků a jejich oprav. K možným změnám sazeb DPH na úrovni EU - viz výsledky jednání Rady ECOFIN ze dne 7.12.2021.

Daňový balíček 2021 přeřadil do 15% sazby daně položku "Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny", a to od 1.1.2021. Od 1.1.2021 tak je 15% sazba DPH uplatňována nejen u likvidace či přípravě odpadu k likvidaci, ale nově také u recyklace komunálního odpadu. K jiným změnám v sazbách DPH od 1.1.2021, ani následně v průběhu roku 2021 nedošlo.

Vzhledem k rozdílu v sazbě DPH u stravovacích služeb (od 1.5.2020 přeřazeno do 10% sazby) a u prodeje potravin (15% sazba) je  velice aktuální rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22.4.2021 ve věci C-703/19 J.K., kde se SD EU zabýval uplatněním DPH u stravovacích provozoven, pokud jde o rozlišení dodání zboží (typicky jídlo do krabičky) a poskytnutí restaurační služby (typicky podání jídla s obsluhou), a to s tímto závěrem: pojem "restaurační a cateringové služby" patří dodání jídel s dostatečnými podpůrnými službami, které jsou určeny k tomu, aby konečnému zákazníkovi umožnily okamžitou spotřebu těchto jídel, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu. Pokud se konečný zákazník rozhodne, že nevyužije materiální a lidské zdroje poskytnuté osobou povinnou k dani v souvislosti se spotřebou dodaných jídel, je třeba mít za to, že dodání těchto jídel nedoprovází žádná podpůrná služba. Z pohledu národní speciality ČR to znamená, že točené pivo do kelímku, které si zákazník odnese bez využití sezení, toalet a dalších podpůrných služeb, patří do 21% sazby DPH. Více v podcastu O daních ze dne 7.6.2021:

Rok 2020 se vyznačoval poměrně častými změnami sazeb DPH:

  • od 1.1.2020 došlo k přeřazení dodání tepla a chladu do 10% sazby - viz informace GFŘ ze dne 16.12.2019
  • od 1.5.2020 byla značně rozšířena příloha č. 2a a do 10% sazby byla přeřazena řada služeb (např. stravovací služby včetně podávání točeného piva), ale i některá dodání zboží (kromě dodání pitné vody "prostřednictvím vodovodů" doplněného do přílohy č. 3a se jednalo také o dodání e-knih dle § 47, a to jak ve formě elektronicky poskytované služby anebo ve formě zboží) - viz informace GFŘ ze dne 11.3.2020
  • od 1.7.2020 došlo k rozšíření uplatnění 10% sazby. Toto rozšíření přinesl vládní daňový balíček č. 299/2020 Sb. (viz novinka Daně a koronavirus). Tento daňový balíček rozšířil přílohu č. 2a (týká se tedy jen služeb) a do 10% sazby přeřadí ubytovací služby, vstupné na sportovní a kulturní akce (např. fotbalová či hokejová utkání, kina a divadla), využívání sportovních zařízení (např. fitcentra) a osobní dopravu lyžařskými vleky - této změně bylo věnováno samostatné video a také audio podcastu O daních ze dne 29.6.2020.

Jak zjistit sazby DPH v jednotlivých členských státech EU vysvětluje záznam webináře "Internetové obchody v EU - DPH".