Sazby DPH 2022

10.03.2022

Přehled změn sazeb DPH

DPH se uplatňuje v základní sazbě (21 %) anebo ve snížené sazbě. Od 1.1.2015 byla snížená sazba daně rozdělena na první sníženou sazbu (15 %) a na druhou sníženou sazbu (10 %).K poměrně významným změnám v uplatnění sazeb došlo v průběhu roku 2020, a to hned třikrát:

  • od 1.1.2020 u dodání tepla chladu - viz informace finanční správy ze dne 16.12.2019,
  • od 1.5.2020 např. u stravovacích služeb - ke změnám sazeb od 1.5.2020 viz informace finanční správy ze dne 11.3.2020
  • od 1.7.2020 např. u ubytovacích služeb - ke změnám sazeb od 1.7.2020 viz informace finanční správy ze dne 30.6.2020 a také odpověď na dotaz na činnosti poskytované hotelovým zařízením aktualizovaná 30.6.2020
  • Všechny změny během roku 2020 byly takové, že příslušná zdanitelná plnění byla vždy přesunuta do 10% sazby daně.
    Po poměrně významných změnách v sazbách daně během roku 2020 následovaly změny pro běžnou praxi méně významné:
  • od 1.1.2021 byla do 15% sazby daně přeřazena položka "Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny". Od 1.1.2021 tak je 15% sazba DPH uplatňována nejen u likvidace či přípravě odpadu k likvidaci, ale nově také u recyklace komunálního odpadu. K jiným změnám v sazbách DPH od 1.1.2021, ani následně v průběhu roku 2021 nedošlo. Této změně je věnována informace finanční správy ze dne 11.2.2021.
  • od 1.1.2022 došlo k dílčím změnám v právní úpravě uplatnění sazeb daně u zdravotnických prostředků a jejich oprav na základě novelizace zákonem č. 371/2021 Sb. K uplatnění sazby DPH v roce 2022 u kontaktních čoček viz informace finanční správy ze dne 3.3.32022 - tato informace potvrdila, že i v roce 2022 dodání kontaktních čoček podléhá snížen sazbě daně za předpokladu, že se jedná o zdravotnický prostředek (estetické kontaktní čočky nadále podléhají základní sazbě daně). Od 1.1.2022 nelze při uplatnění sazby daně u zdravotnických prostředků automaticky vycházet z informací finanční správy k uplatnění sazeb DPH u zdravotnických prostředků od 1.1.2013 ze dne 7.12.2012 a ze dne 4.2.2013, ale z platného zákona o DPH a navazující "zdravotnické" legislativy.

K možným změnám sazeb DPH na úrovni EU - viz výsledky jednání Rady ECOFIN ze dne 7.12.2021.

Stravovací služby x dodání zboží

Vzhledem k rozdílu v sazbě DPH u stravovacích služeb (od 1.5.2020 přeřazeno do 10% sazby) a u prodeje potravin (15% sazba) je  důležitý rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22.4.2021 ve věci C-703/19 J.K., kde se SD EU zabýval uplatněním DPH u stravovacích provozoven, pokud jde o rozlišení dodání zboží (typicky jídlo do krabičky) a poskytnutí restaurační služby (typicky podání jídla s obsluhou), a to s tímto závěrem: pojem "restaurační a cateringové služby" patří dodání jídel s dostatečnými podpůrnými službami, které jsou určeny k tomu, aby konečnému zákazníkovi umožnily okamžitou spotřebu těchto jídel, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu. Pokud se konečný zákazník rozhodne, že nevyužije materiální a lidské zdroje poskytnuté osobou povinnou k dani v souvislosti se spotřebou dodaných jídel, je třeba mít za to, že dodání těchto jídel nedoprovází žádná podpůrná služba.

Praktický dopad uvedeného rozsudku je např. ten, že u stejného jídla musí restaurace rozlišovat, zda je poskytnuto v rámci stravovací služby (např. pizza servírovaná obsluhou) nebo zda se jedná z pohledu DPH o prodej zboží (pizza s sebou do krabice)

Z pohledu národní speciality ČR to znamená, že točené pivo do kelímku, které si zákazník odnese bez využití sezení, toalet a dalších podpůrných služeb, patří do 21% sazby DPH. Více v podcastu O daních ze dne 7.6.2021:


Jak zjistit sazby DPH v jednotlivých členských státech EU vysvětluje VIDEO záznam přednášky "Internetové obchody v EU - DPH".