Sazby DPH 2020 / 2021

03.01.2021

Změny v sazbách DPH

DPH se uplatňuje v základní sazbě (21 %) anebo ve snížené sazbě. Od 1.1.2015 byla snížená sazba daně rozdělena na první sníženou sazbu (15 %) a na druhou sníženou sazbu (10 %), přičemž druhá snížená sazba daně začala být uplatňována na poměrně úzký okruh zboží - vyjmenovaný v příloze č. 3a zákona o DPH.

Od 1.2.2019 začala být druhá snížená sazba (10 %) uplatňována i u služeb, konkrétně jde o hromadnou pravidelnou dopravu cestujících a jejich zavazadel (příloha č. 2a zákona o DPH).

Daňový balíček 2021 přeřadil do 15% sazby daně položku "Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny", a to od 1.1.2021. Od 1.1.2021 tak je 15% sazba DPH uplatňována nejen u likvidace či přípravě odpadu k likvidaci, ale nově také recyklace komunálního odpadu.

Rok 2020 se vyznačoval poměrně častými změnami sazeb DPH:

  • od 1.1.2020 došlo k přeřazení dodání tepla a chladu do 10% sazby - viz informace GFŘ ze dne 16.12.2019
  • od 1.5.2020 byla značně rozšířena příloha č. 2a a do 10% sazby byla přeřazena řada služeb (např. stravovací služby včetně podávání točeného piva), ale i některá dodání zboží (kromě dodání pitné vody "prostřednictvím vodovodů" doplněného do přílohy č. 3a se jednalo také o dodání e-knih dle § 47, a to jak ve formě elektronicky poskytované služby anebo ve formě zboží) - viz informace GFŘ ze dne 11.3.2020
  • od 1.7.2020 došlo k rozšíření uplatnění 10% sazby. Toto rozšíření přinesl vládní daňový balíček č. 299/2020 Sb. (viz novinka Daně a koronavirus). Tento daňový balíček rozšířil přílohu č. 2a (týká se tedy jen služeb) a do 10% sazby přeřadí ubytovací služby, vstupné na sportovní a kulturní akce (např. fotbalová či hokejová utkání, kina a divadla), využívání sportovních zařízení (např. fitcentra) a osobní dopravu lyžařskými vleky.

Platícím odběratelům informací z portálu www.behounek.eu byla 15.6.2020 k okruhu služeb, které se nově přeřazují do 10% sazby DPH, rozeslána samostatná informace s přílohou obsahující příslušnou změnu zákona o DPH včetně výtahu z důvodové zprávy - tyto materiály budou dodatečně rozeslány každému, kdo si objedná jakoukoli zvukovou nahrávku či komentář nebo kdo za poskytované informace přispěje částkou alespoň 50 Kč vč. DPH.Změna sazeb DPH od 1.7.2020 byla jedním z hlavních témat dnešního dílu podcastu "O daních". Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor.