Změny v daních 2021 / 2022

10.12.2021

Změny roku 2021

Zásadní změny, které musí fyzické i právnické osoby promítnout v daňových přiznáních k daním z příjmů za rok 2021 přinesl  daňový balíček 2021 - především se jedná o změny v daňovém odpisování (viz článek Daňové odpisy), které ovšem bylo možné částečně použít již za zdaňovací období roku 2020.

Fyzické osoby musí v daňovém přiznání za rok 2021 zohlednit zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob nebo slevu na poplatníka  27 840 Kč (naposledy za rok 2020 sleva na poplatníka činila 24 840 Kč). Dále byl od roku 2021 zaveden pro OSVČ paušální režim a s ním zcela nová podoba paušální daně - pokud OSVČ v paušálním režimu splní za rok 2021 podmínky pro paušální daň, tak za rok 2021 nemusí podávat ani přiznání k dani z příjmu, ani přehledy na pojistné.

K zásadním změnám došlo od roku 2021 v osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro příjmy z prodeje nemovitostí - viz článek Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí- především jde o prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let.

Novela zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb. přechodně (pro období let 2020 a 2021; u hospodářského roku naposledy za období 03/2021 až 02/2022) zvýšila maximální odpočet darů od základu daní z příjmů z 10 na 30 % daňového základu. Za rok 2021 tedy pro fyzické i právnické osoby platí pro dary 30% limit.

Novela zákona o státní sociální podpoře ze dne 13.7.2021 zvýšila částky daňového zvýhodnění na 2. a na 3. a další dítě; a to sice zpětně pro celý rok 2021, avšak při zdanění mezd použijí až od zúčtování mezd za leden 2022.

V DPH se od 1.7.2021 začala uplatňovat nová pravidla EU především pro prodej zboží na dálku - viz článek DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům v EU a praktická informace Směrnice EU o DPH.

Na EU změny od 1.7.2021 reagovala poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH od 1.10.2021.  Pro období listopad a prosinec 2021 byla prominuta DPH u dodání elektřiny a plynu. Více k aktuálním změnám DPH v článku DPH v roce 2021.

Sazbám stravného a sazbě základní náhrady za 1km jízdy za použití automobilu je věnována praktická informace Sazby cestovních náhrad.

Změny v daních pro rok 2022

Pro rok 2022 se např.:

  • zvyšuje sleva na poplatníka na 30 840 Kč
  • mění pravidla DPH uplatňované z přirážky u cestovní služby - viz novinka DPH v roce 2021/2022

Od 1.1.2022 se zvyšuje minimální mzda na 16.200 Kč - např. tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte dle §35ba odst.1 písm. g) a § 35bb ZDP) bude možné uplatnit do výše 16.200 Kč na jedno dítě (za rok 2021 lze uplatnit jen 15.200 Kč).

Průměrná mzda pro rok 2022 zvýšila minimální výši záloh pro OSVČ na důchodové resp. zdravotní pojištění pro rok 2022 na 2.841 resp. 2.627 Kč (viz praktická informace Průměrná mzda 2022).

Od 1.1.2022 byla novelizována vyhláška 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků vyhláškou č. 453/2021 Sb. - ovlivňuje základ daně z nemovitých věcí např. pro ornou půdu, zahrady apod.