Změny v daních 2022 / 2023

28.11.2022

Daně z příjmů

Pro zdaňovací období roku 2022 došlo především:

 • ke zvýšení slevy na poplatníka na 30.840 Kč
 • k některým změnám daňovým balíčkem 2023 (prezident jej podepsal 28.11.2022 a nyní již čeká jen na vyhlášení ve Sbírce zákonů), které se použijí retroaktivně pro období roku 2022 - především možnost uplatnit mimořádné odpisy podle § 30a ZDP i u majetku pořízeného v roce 2022
 • k daňovým úpravám zákonem na podporu Ukrajiny 128/2022 Sb.
 • k novele od 1.7.2022 - podpora elektromobility

Pro rok 2023 schválený daňový balíček 2023 přináší především novou úpravu paušální daně a  zvýšení některých příjmových limitů - např. se stávající limit příjmů 6 tis. Kč pro povinnost zaměstnance podat daňové přiznání od roku 2023 zvyšuje na částku 20 tis. Kč.

Novelizacím daní z příjmů je věnována novinka Daně z příjmů - novely.  Změnám ve zdanění mezd se věnuje článek Zdanění mezd 2022

  DPH

Od 1.1.2022 se změnila:

 • pravidla DPH uplatňované z přirážky u cestovní služby
 • právní úprava sazeb DPH u zdravotnických prostředků a jejich oprav - viz článek Sazby DPH.

V průběhu roku 2022 byl zákon o DPH novelizován pouze novelou zákona o spotřebních daních č. 93/2022 Sb., která zapracovala 2 směrnice EU (viz praktická informace Směrnice EU o DPH):

 • od 27.4.2022 výjimky z DPH kvůli pandemii covid-19 dle směrnice 2021/1159
 • od 17.2022 osvobození zboží a služeb poskytnutých ozbrojeným silám členských států EU, pokud se tyto síly podílejí na Společné bezpečnostní a obranné politice EU dle směrnice 2019/2235

Pro dopravce byl vyhlášen generální pardon promíjející úrok z prodlení k platbám DPH za období únor až srpen (v případě čtvrtletních plátců za 1. a 2. čtvrtletí 2022). Automatické prominutí úroku z prodlení bylo však podmíněno tím, že:

 • bylo spolu s řádným popř. dodatečným daňovým přiznáním za dané období podáno oznámení o splnění podmínek generálního pardonu
 • dlužná daň byla uhrazena nejpozději 31.10.2022.

Kromě výše zmíněného generálního pardonu pro odvod DPH u dopravců byl s účinností od 23.6.2022 zrušen také generální pardon promíjející v období od 1.11. do 31.12.2021 daň u dodání elektřiny a plynu  

Pro rok 2023 daňový balíček 2023 (prezident jej podepsal 28.11.2022 a nyní již čeká jen na vyhlášení ve Sbírce zákonů) přinese změnu limitu pro povinné plátcovství DPH na 2 mil. Kč a dílčí změny související s kontrolním hlášením.

Připravované změny DPH shrnuje novinka DPH 2023 / 2024

Daň silniční

V červnu 2022 došlo k zásadním změnám v dani silniční. Jednak byly zrušeny zálohy na tuto daň, jednak se počínaje rokem 2022 daň silniční uplatňuje podle zcela nových pravidel.

Veškeré platby na účet daně silniční, které se netýkají daňové povinnosti za rok 2021 či předchozí roky, jsou přeplatkem na dani, o jehož vrácení či převedení na úhradu jiné daně lze požádat.

Změny v dani silniční pro rok 2022 shrnuje článek Silniční daň 2022.


Audio podcastu "O daních" z 4.4.2022 vysvětluje lhůty pro podávání přehledů a doplatky pojistného za rok 2021 a také změnu výše záloh v roce 2022. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor


Další změny

Od 1.1.2022 se zvýšila minimální mzda na 16.200 Kč - např. tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte dle §35ba odst.1 písm. g) a § 35bb ZDP) bude možné v daňovém přiznání za rok 2022 či v rámci ročního zúčtování za rok 2022 uplatnit do výše 16.200 Kč na jedno dítě (za rok 2021 lze uplatnit jen 15.200 Kč).

Průměrná mzda pro rok 2022 zvýšila minimální výši záloh pro OSVČ na důchodové resp. zdravotní pojištění pro rok 2022 na 2.841 resp. 2.627 Kč - pro rok 2023 se minimální výše záloh zvyšuje na 2.944 resp. 2.722 Kč (viz praktická informace Průměrná mzda 2022 -2023).

Daňový řád se pro rok 2022 nijak nezměnil - k posledním zásadním změnám v daňovém řádu došlo s účinností od 1.1.2021 a projevují se např. v termínech pro podání přiznání k daním z příjmů - viz články Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021 a Daň z příjmů právnických osob za rok 2021. V důsledku novelizace daňového řádu od 1.1.2021 došlo k 28.2.2022 k vypnutí starého daňového portálu a starých daňových informačních schránek - k současnému daňovému portálu MOJE DANĚ a současným daňovým informačním schránkám v článku Daně on line.

Od 1.1.2022 byla novelizována vyhláška 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků vyhláškou č. 453/2021 Sb. - ovlivňuje základ daně z nemovitých věcí např. pro ornou půdu, zahrady apod. Příslušné ceny, ale i koeficienty rozhodující pro stanovení daně jsou k dispozici v aplikaci daňového portálu. Návod na předvyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí z údajů přiznaných u příslušného finančního úřadu v minulosti je dostupný ZDE.

Počínaje rokem 2022 se plně projevila změna v dani z nemovitých věcí týkající se osvobození hospodářsky nevyužitelných pozemků jako jsou remízky apod. - viz informace finanční správy z 13.7.2021.

Aktuální sazby cestovních náhrad pro rok 2022 včetně změn v průběhu roku 2022 shrnuje praktická informace Sazby cestovních náhrad.