Změny v daních 2023 - 2024

01.07.2023

Daňové milostivé léto a pojistné milostivé léto

1.7.2023 nabyla účinnosti úprava tzv. daňového milostivého léta a pojistného milostivého léta - odpuštění sankcí bude možné v období do konce září 2023.

Příslušné zákony - zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů (tzv. pojistné milostivé léto) a zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. daňové milostivé léto) byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 181 a 182/2023 Sb.

Daňové milostivé léto komentuje Finanční správa ZDE, pojistné milostivé léto komentuje ČSSZ ZDE.

Daňové a pojistné milostivé léto komentuje audio podcastu "O daních" z 12.6.2023 komentuje některé navrhované změny v sazbách DPH od roku 2024. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor

Daně z příjmů

Pro rok 2023 daňový balíček 2023 přinesl především novou úpravu paušální daně a  zvýšení některých příjmových limitů - např. se  limit příjmů 6 tis. Kč pro povinnost zaměstnance podat daňové přiznání od roku 2023 zvyšuje na částku 20 tis. Kč.

Novelizacím daní z příjmů je věnována novinka Daně z příjmů - novely.  Změnám ve zdanění mezd se věnuje článek Zdanění mezd 2023.

Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, který vláda schválila 28.6.2023, obsahuje rozšíření použití zákona 128/2022 Sb. (o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace) na zdaňovací období roku 2023 - především se jedná o limit odpočtu darů ve výši 30 % základu DPFO resp. DPPO

    DPH 2023

Pro rok 2023 daňový balíček 2023 přinesl změnu limitu pro povinné plátcovství DPH na 2 mil. Kč a dílčí změny související s kontrolním hlášením.

Projednávané změny DPH shrnuje novinka DPH 2023 / 2024

    DPH 2024

Pro rok 2024 by měl ministerstvem financí navrhovaný zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů přinést zásadní změny, pokud jde o sazby DPH.

Audio podcastu "O daních" z 29.5.2023 komentuje některé navrhované změny v sazbách DPH od roku 2024. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor

Daň silniční

Pro rok 2022 došlo k zásadním změnám v dani silniční - tyto změny platí i pro rok 2023 a v podstatě budou platit i pro rok 2024; tzv. konsolidační balíček totiž žádné zásadní změny v dani silniční neobsahuje.

Změny v dani silniční od roku 2022 shrnuje článek Silniční daň 2022.Další změny

Od 1.1.2023 se zvýšila minimální mzda na 17.300 Kč.

Průměrná mzda pro rok 2023 zvýšila minimální výši záloh pro OSVČ na důchodové resp. zdravotní pojištění pro rok 2023 na 2.944 resp. 2.722 Kč (viz praktická informace Průměrná mzda 2022 -2023).

Daňový řád se pro rok 2023 prakticky nijak nezměnil - k posledním zásadním změnám v daňovém řádu došlo s účinností od 1.1.2021 a projevují se např. v termínech pro podání přiznání k daním z příjmů - viz články Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021 a Daň z příjmů právnických osob za rok 2021. V důsledku novelizace daňového řádu od 1.1.2021 došlo k 28.2.2022 k vypnutí starého daňového portálu a starých daňových informačních schránek - k současnému daňovému portálu MOJE DANĚ a současným daňovým informačním schránkám v článku Daně on line.

Od 1.1.2023 byla novelizována vyhláška 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků vyhláškou č. 453/2021 Sb. - ovlivňuje základ daně z nemovitých věcí např. pro ornou půdu, zahrady apod. Příslušné ceny, ale i koeficienty rozhodující pro stanovení daně jsou k dispozici v aplikaci daňového portálu. Návod na předvyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí z údajů přiznaných u příslušného finančního úřadu v minulosti je dostupný ZDE.

Aktuální sazby cestovních náhrad pro rok 2023 včetně změn v průběhu roku 2023 shrnuje praktická informace Sazby cestovních náhrad.