Změny v daních 2022 / 2023

11.07.2022

Daně z příjmů

Od 1.1.2022 došlo především ke zvýšení slevy na poplatníka na 30.840 Kč. Daní z příjmů za rok 2022 se týká nejen novela zákona o daních z příjmů od 1.7.2022 (podpora elektromobilů a plug in hybridů), ale také daňový zákon na podporu Ukrajiny 128/2022 Sb. Chystané změny pro rok 2023 se - alespoň prozatím - týkají paušální daně.

Změny v daních z příjmů shrnuje novinka Daně z příjmů - novely.  Změnám ve zdanění mezd se věnuje článek Zdanění mezd 2022

    DPH

Od 1.1.2022 se změnila pravidla DPH uplatňované z přirážky u cestovní služby. Změny zákona o DPH v průběhu roku 2022 nejsou pro běžnou praxi nijak zásadní.

Pro dopravce byl vyhlášen generální pardon umožňující odklad platby DPH splatné 25.3.2022 - více v informaci rozeslané 24.3.2022 na e-maily registrované k bezplatnému odběru novinek a v informaci finanční správy.

Pro rok 2023 se připravuje změna limitu pro povinné plátcovství DPH na 2 mil. Kč a dílčí změny u kontrolního hlášení - tyto změny projednala Poslanecká sněmovna v 1. čtení a na podzim bude pokračovat projednávání příslušné novely.

Aktuální a připravované změny DPH shrnuje novinka DPH v roce 2022

Pro rok 2022 jsou nadále aktuální VIDEO záznamy přednášek, které si můžete zakoupit samostatně nebo v kompletu za zvýhodněnou cenu 1.000 Kč + DPH:

Daň silniční

V červnu 2022 došlo k zásadním změnám v dani silniční. Jednak byly zrušeny zálohy na tuto daň, jednak se počínaje rokem 2022 daň silniční uplatňuje podle zcela nových pravidel.

Veškeré platby na účet daně silniční, které se netýkají daňové povinnosti za rok 2021 či předchozí roky, jsou přeplatkem na dani, o jehož vrácení či převedení na úhradu jiné daně lze požádat.

Změny v dani silniční pro rok 2022 shrnuje článek Silniční daň 2022.


Audio podcastu "O daních" z 4.4.2022 vysvětluje lhůty pro podávání přehledů a doplatky pojistného za rok 2021 a také změnu výše záloh v roce 2022. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor


Další změny

Od 1.1.2022 se zvýšila minimální mzda na 16.200 Kč - např. tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte dle §35ba odst.1 písm. g) a § 35bb ZDP) bude možné v daňovém přiznání za rok 2022 či v rámci ročního zúčtování za rok 2022 uplatnit do výše 16.200 Kč na jedno dítě (za rok 2021 lze uplatnit jen 15.200 Kč).

Průměrná mzda pro rok 2022 zvýšila minimální výši záloh pro OSVČ na důchodové resp. zdravotní pojištění pro rok 2022 na 2.841 resp. 2.627 Kč (viz praktická informace Průměrná mzda 2022).

Daňový řád se pro rok 2022 nijak nezměnil - k posledním zásadním změnám v daňovém řádu došlo s účinností od 1.1.2021 a projevují se např. v termínech pro podání přiznání k daním z příjmů - viz články Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021 a Daň z příjmů právnických osob za rok 2021. V důsledku novelizace daňového řádu od 1.1.2021 došlo k 28.2.2022 k vypnutí starého daňového portálu a starých daňových informačních schránek - k současnému daňovému portálu MOJE DANĚ a současným daňovým informačním schránkám v článku Daně on line.

Od 1.1.2022 byla novelizována vyhláška 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků vyhláškou č. 453/2021 Sb. - ovlivňuje základ daně z nemovitých věcí např. pro ornou půdu, zahrady apod. Příslušné ceny, ale i koeficienty rozhodující pro stanovení daně jsou k dispozici v aplikaci daňového portálu. Návod na předvyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí z údajů přiznaných u příslušného finančního úřadu v minulosti je dostupný ZDE.

Počínaje rokem 2022 se plně projevila změna v dani z nemovitých věcí týkající se osvobození hospodářsky nevyužitelných pozemků jako jsou remízky apod. - viz informace finanční správy z 13.7.2021.

Aktuální sazby cestovních náhrad pro rok 2022 včetně změn v průběhu roku 2022 shrnuje praktická informace Sazby cestovních náhrad.