Daně a koronavirus

23.03.2020

Finanční správa zveřejňuje informace k daňovým povinnostem v současné mimořádné situaci na nově zřízené stránce Nouzový stav (COVID-19).

Prvá fáze daňových úlev byla (liberační balíček I) byla vyhlášena 16.3.2020. Další fáze (liberační balíček II) by měla být schválena vládou a následně vyhlášena ve Finančním zpravodaji tento týden. Podrobněji v článku Koronavir a daňové úlevy.

Informace ke koronaviru v působnosti MPSV (např. ošetřovné či náhrada mzdy) jsou zveřejňovány na webu MPSV. Návrhu zákona, který umožní čerpání náhrady za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let a který 26.3.2020 podepsal prezident, je věnována tisková zpráva MPSV aktualizovaná dne 26.3.2020. Tisková zpráva MPSV ze dne 23.3.2020 je věnována kompenzaci nákladů zaměstnavatelům - náhrada mzdy vyplácená zaměstnancům v karanténě (ve výši 60 % průměrného výdělku) bude kompenzována plně a náhrada mzdy (ve výši 100 % průměrného výdělku) vyplácená zaměstnancům z důvodu překážky na straně zaměstmavatele, kterému bylo nařízeno uzavření provozu a nemohl tak přidělovat zaměstnancům práci, bude kompenzována ve výši 80 %.

Ke schválení odpuštění záloh na pojistné resp. snížení těchto záloh se MPSV vyjádřilo v tiskové zprávě hned po jejím schválení dne 24.3.2020.