Daně a koronavirus

21.06.2021

"Koronavirová" daňová legislativa

V souvislosti s koronavirovými omezeními - aktuálnímu omezení činnosti provozoven či pořádání akcí se věnuje článek Koronavirová omezení v 06/2021 - byla během roku 2020 a 2021 přijata řada zákonů. Jednak byly přijaty celkem 3 zákony upravující kompenzační bonus, jednak bylo několik zákonů výrazně novelizováno a také byla zrušena daň z nabytí nemovitých věcí.

Na covidovou pandemii bylo reagováno také na úrovni generálních pardonů - viz článek Covidová opatření 2021.

Komentář aktuálního dění si můžete poslechnout v  podcastu "O daních", který si můžete přehrát také na Apple Podcasts (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor.

Epizoda z 26.4.2021 (od cca 28. min) se věnovala mimo jiné podávání přehledů na pojistné a doplatku pojistného u OSVČ za rok 2020:.

    Daňové zákony

  • vládní daňový balíček od 1.7.2020 (zákon 299/2020 Sb.) přinesl  možnosti zpětného zápočtu daňové ztráty do základu daní z příjmů, snížení sazeb daně silniční pro některé vozidla a přeřazení některých služeb do 10% sazby DPH (viz článek Sazby DPH). Na aktuální pandemickou situaci zákon 299/2020 Sb. reagoval tak, že zpětný zápočet daňové ztráty bylo možné uplatnit poprvé u ztráty za rok 2020 (možnost zpětného snížení základu daně za roky 2018 či 2019 o ztrátu roku 2020) a také přechodným ustanovením zákona 299/2020 Sb. umožňujícím proti základu daně roku 2019 uplatnit odhadnutou ztrátu roku 2020. Dále bylo možné snížené sazby daně silniční uplatnit zpětně za celé zdaňovací období roku 2020. Změny obsažené v balíčku 299/2020 Sb. mají ovšem trvalý charakter - tzn., že zpětný zápočet daňové ztráty či nižší sazby daně silniční se uplatnili nejen za rok 2020, ale platí i v roce 2021 a platí i pro další roky. Také přeřazení některých plnění do 10% sazby DPH bylo přijato bez časového omezení a např. ubytovací služby jsou od 1.7.2020 natrvalo v 10% sazbě DPH.
  • až do konce roku 2021 by mohl být zmírněn dopad covidových podnikatelských omezení kompenzačním bonusem 2021 (viz články kompenzační bonus pro OSVČ, pro společníky SRO a pro dohodáře.
  • zákonem č. 137/2020 Sb. ve znění zákona č. 449/2020 Sb. je jsou povinnosti v oblasti evidence tržeb přerušeny až do konce roku 2022 - viz novinka Odklad EET na 1.1.2023
  • během covidové pandemie došlo také ke zrušení  daně z nabytí nemovitých věcí bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů 25.9.2020 - viz článek Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a tisková zpráva MF

Přechodně byly koronavirové dopady řešeny tzv. daňovými liberačními balíčky na úrovni generálních pardonů - viz článek Covidová opatření 2021.

Pojistné

V roce 2020 došlo k půlročnímu prominutí plateb pojistného na sociální a zdravotní pojištění u OSVČ - viz článek Zálohy OSVČ 03 až 08/2020.

Za období červen až srpen 2020 mohli zaměstnavatelé s max 50 zaměstnanci při splnění podmínek uplatnit prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - tzv. Antivirus C (Antivirus A a B byl dotační program uplatňovaný na základě zákona o zaměstnanosti v omezené podobě až do června 2021).

Pro podání přehledu na pojistné na zdravotní pojištění byl zákonem posunut termín pro podání přehledu za rok 2020 na 2.8.2021 (§ 28d zákona 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění po novelizaci zákonem 161/2021 Sb. účinném od 10.4.2021. Lhůta pro podání přehledu za rok 2019 dle § 28c byla novelizací zákonem 134/2020 Sb. účinným od 27.3.2020 posunuta na 3.8.2020.

    Další "koronavirové" zákony

V reakci na koronavirová omezení byla přijata celá řada zákonů více či méně souvisejících s daňovou a účetní problematikou, např.:
    • tzv. lex covid justice (zákon 191/2020 Sb.) např. v § 21 posunul lhůtu pro konání valné hromady schvalující účetní závěrku za rok 2019 nejméně do 16.8.2020 - pro schválení účetní závěrky za rok 2020 již platí standardní termín do konce června 2021