Daně a koronavirus

20.10.2020

Přehled "koronavirových" opatření, zejména pro podnikatele

Níže uvedený přehled shrnuje aktuální stav jednotlivých opatření, která byla či jsou přijímána v souvislosti s koronavirovými omezeními - aktuálnímu omezení činnosti provozoven či pořádání akcí se věnuje článek Koronavirová omezení v 10/2020.

Komentář aktuálního dění si můžete poslechnout v  podcastu "O daních", který si můžete přehrát také na Apple Podcasts (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor.

Epizoda z 19.10.2020 byla věnována nejnovějším opatřením - nový daňový generální pardon, COVID-nájemné, COVID-kultura, COVID-sport, COVID-BUS, ošetřovné, nový kompenzační bonus

  Daňové úlevy

O nejnovějších daňových úlevách informovalo MF v tiskové zprávě ze dne 14.10.2020. Více v informaci rozeslané na registrované e-maily dne 15.10.2020.

Finanční správa zřídila stránku Nouzový stav (COVID-19), kde nadále zveřejňuje informace o daňových povinnostech v souvislosti s koronavirem - podrobněji v článku Koronavir a daňové úlevy

Úlevy na úrovni rozhodnutí ministryně financí (ve formě generálních pardonů, tzv. liberační balíčky) byly vyhlášeny ve Finančním zpravodaji 4 až 7/2020, 9/2020 a naposledy 14.10.2020 v čísle 22/2020).

Vládní daňový balíček, který přinesl změny daňových zákonů, nabyl účinnosti 1.7.2020 - viz články Daňový balíček od 1.7.2020Koronavir a daňové úlevy. Kromě možnosti zpětného zápočtu daňové ztráty do základu daní z příjmů a snížení sazeb daně silniční pro některé vozidla (např. pro "velká nákladní vozidla"), které lze použít již pro rok 2020, došlo dále např. k přeřazení některých služeb do 10% sazby DPH (viz článek Sazby DPH v roce 2020)

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů 25.9.2020 - viz článek Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a tisková zpráva MF

Aktuálně schválená či projednávaná opatření

Nařízením vlády č. 388/2020 Sb. se od 1.10.2020 zvýšila částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce podle § 78a zákona o zaměstnanosti z 12.800 Kč na 13.600 Kč, tedy o 800 Kč.

Dne 14.10.2020 vláda schválila pokračování již dříve vypsaných dotačních programů COVID-nájemné a COVID-kultura a nově také podporu autobusových přepravců COVID-BUS, který bude spuštěn 26.10.2020.

Vláda 8.10.2020 schválila změny v ošetřovném (viz tisková zpráva MPSV ze dne 16.10.2020), které ovšem ještě musí potvrdit Parlament, poslanci by jej mohli schválit již 21.10.2020 a následně by jej projednával Senát.

Poslanci by mohli již 21.10.2020 schválit a postoupit do Senátu k dalšímu projednávání kromě "covidového" ošetřovného také tyto další zákony:

 • přerušení EET do 31.12.2022
 • nový kompenzační bonus pro OSVČ, společníky SRO či dohodáře
 • úlevy v prokazování nároků na některé dávky - viz tisková zpráva MPSV ze dne 19.10.2020
 • prodloužení ochrany pořadatelů kulturních akcí dle zákona 247/2020 Sb. i na akce zrušené až do 30.9.2021
 • novela zákona č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů

Vláda předložila ještě následující dva "covidové zákony", ke kterým se však zřejmě poslanci 21.10.2020 nedostanou:

 • novela zákona č. 191/2020 Sb. - tzv. lex covid justice
 • novela zákona o investičních pobídkách.

Vláda 25.9.2020 schválila návrh zákona o zaměstnanosti, do kterého budou zapracována trvalá pravidla pro tzv. kurzarbeit - viz níže k podpoře zaměstnanosti. Návrh příslušného zákona byl v Poslanecké sněmovně projednán v 1. čtení dne 7.10.2020. a konečné schválení lze očekávat nejdříve v prosinci. Protože tzv. kurzarbeit může být schválen nejdříve od roku 2021, prodloužila vláda do konce roku program Antivirus "A" (viz níže).

Do 30.10.2020 lze žádat o dotace z programu COVID - ubytování, a  to prostřednictvím Státního fondu podpory investic. Na portálu www.businessinfo.cz (provozuje Agentura CzechTrade a gestorem je MPO) jsou také dostupné odpovědi na nejčastější dotazy. 

O dotace z prvého programu COVID - kultura bylo možné žádosti podávat do 30.9.2020, a to prostřednictvím stránek MPO. Na portálu www.businessinfo.cz (provozuje Agentura CzechTrade a gestorem je MPO) jsou také dostupné odpovědi na nejčastější dotazy.

Do 30.9.2020 šlo žádat o dotace na částečnou úhradu nájemného z prvého dotačního programu COVID - nájemné. Na portálu www.businessinfo.cz (provozuje Agentura CzechTrade a gestorem je MPO) jsou také dostupné odpovědi na nejčastější dotazy.


Evidence tržeb

Samostatným zákonem č. 137/2020 Sb. (tento zákon byl přijat v prvé vlně "koronavirových" zákonů) byly s platností od 27.3.2020 přerušeny povinnosti v oblasti evidence tržeb; novela tohoto zákona č. 263/2020 Sb. toto přerušení prodloužila do 31.12.2020 a další novela jej prodlouží do 31.12:2022 - viz informace Nouzový stav přerušil evidenci tržeb a článek EET po skončení nouzového stavu a změna sazeb DPH od 1.5.2020.

Bonus pro OSVČ, pro společníky SRO a pro "dohodáře"

V působnosti MF je také jednorázová kompenzace pro OSVČ, společníky SRO a dohodáře. Tato kompenzace měla jarní fázi pro období od 12.3. do 8.6.2020. V současné době je připravována druhá fáze pro období od 5.10.2020.

"Jarní" bonus upravuje zákon č. 159/2020 Sb. Informace ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ shrnuje článek Kompenzační bonus pro OSVČ.  O tuto kompenzaci bylo možné žádat do 29.6. (za prvé bonusové období od 12.3. do 30.4.2020) resp. do 7.8.2020 (za druhé bonusové období od 1.5. do 8.6.2020) a v současnosti již tedy OSVČ o tento bonus žádat nemohou (výjimkou jsou OSVČ, které před novelou pro tzv. dohodáře neměli na bonus nárok z důvodu dohod konaných mimo pracovní poměr a zakládajících účast na nemocenském pojištění.

Novela ze dne 27.5.2020 č. 262/2020 Sb. rozšířila kompenzační bonus na společníky SRO  - viz článek Kompenzační bonus pro SRO. Společníci SRO mohli o kompenzační bonus žádat stejně jako OSVČ do 7.8.2020; ve výjimečných případech (na které se vztahuje novela pro "dohodáře" 331/2020 Sb.) mohou žádosti podávat až do konce listopadu 2020.

Novela ze dne 22.7.2020 č. 331/2020 Sb. s účinností od 7.8.2020 rozšířila kompenzační bonus na "dohodáře" a na OSVČ či společníky a jednatele s dohodami;  více v článku "Kompenzační bonus pro dohodáře". Osoby, kterým vznikl nově nárok na kompenzační bonus podle této novely mohou o bonus žádat do konce listopadu 2020.

Zálohy OSVČ na pojistné

V prvé vlně "koronavirových" zákonů byly 27.3.2020 (spolu s např. výše uvedeným zákonem č. 137/2020 Sb. přerušujícím EET či níže uvedeným zákonem č. 133/2020 Sb. řešícím ošetřovné)  vyhlášeny také zákony č. 134 a 136/2020 Sb., které především řeší pojistné a zálohy na pojistné pro OSVČ (v případě zdravotního pojištění též termín pro podání přehledu za rok 2019) -  viz článek Zálohy OSVČ 03 až 08/2020. K úlevám pro OSVČ v působnosti MPSV se toto ministerstvo vyjádřilo v informaci aktualizované naposledy 25.6.2020.

Zálohy na pojistné (ať jde o zálohu na zdravotní pojištění či zálohu na důchodové pojištění) počínaje zálohou za měsíc 09/2020 je již nutné platit standardním způsobem.

Ošetřovné (OČR)

Další pokračování ošetřovného s možností jeho čerpání po celou dobu "covidového" uzavření škol, avšak s jinými parametry (vláda navrhuje 60 % denního vyměřovacího základu, min 400 Kč denně - viz tisková zpráva MPSV ze dne 13.10.2020) by Poslanecká sněmovna mohla projednat již 21.10.2020.

Do 30.6.2020 platila v souvislosti s koronavirovými omezeními zvláštní úprava pro ošetřovné, od 1.7.2020 se již ošetřovné uplatňuje opět standardním způsobem - viz zpráva ČSSZ.

OSVČ mohli o obdobu "ošetřovného" ve výši 500 Kč/den za měsíc červen žádat nepozději do 14.8.2020 . viz výzva MPO k dotaci "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ - Výzva červen.


Podpora zaměstnanosti

O řešení "kurzarbeitu" od listopadu 2020 rozhodla vláda 25.9.2020 - viz tisková zpráva MF ze dne 25.9.2020, avšak zákon je projednáván ve standardním legislativním procesu a Poslanecká sněmovna by jej mohla postoupit do Senátu nejdříve na přelomu října a listopadu a tak se nová úprava určitě neuplatní od 1.11., ale až později - proto vláda 14.10. schválila pokračování programu Antivirus "A" do 31.12.2020 - viz tisková zpráva MPSV ze dne 14.10.2020.

Vládnímu návrhu kurzarbeitu je věnována informace rozeslaná dne 29.9.2020 na e-mailové adresy registrované k odběru bezplatných novinek.

Náklady, které zaměstnavatelům vznikají v podobě náhrady mzdy vyplácené v souvislosti s přijatými opatřeními (v tzv. režimu "A" a "B"), částečně kompenzuje program Antivirus, kterému je věnována stránka MPSV Antivirus - podpora zaměstnanosti;  o prodloužení režimu "A" i "B" do konce října rozhodla vláda 24.8.2020 - viz tisková zpráva MPSV

Zákon č. 255/2020 Sb. plošně snížil penále cca na 4 % p.a. za opožděnou úhradu pojistného na sociální zabezpečení  "za zaměstnavatele" (24,8 %) za období 05 až 07/2020, pokud bylo toto pojistné uhrazeno do 20.10.2020 - viz např. tisková zpráva   MPSV  z 13.5.2020.

Za měsíce červen až srpen platilo "prominutí" odvodu pojistného na sociální zabezpečení pro některé zaměstnavatele dle zákona 300/2020 Sb. účinného od 1.7.2020 - tzv. Antivirus "C", který ovšem nemohl být za příslušný kalendářní měsíc zkombinován s programy Antivirus "A" či "B". Bližší informace viz odpovědi na otázky MPSV k programu Antivirus C.

  Další "koronavirové" zákony

V reakci na koronavirová omezení byla přijata celá řada zákonů, např.:
  • zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 č. 177/2020 Sb. Tento zákon řeší pro spotřebitele, OSVČ i právnické osoby možný odklad splácení spotřebitelských a podnikatelských úvěrů sjednaných a čerpaných před 26.3.2020 (pro hypotéky platí jen podmínka sjednání před 26.3.2020). Dlužníci se mohou podle své volby rozhodnout odložit splátky buď do 31. července nebo do 31. října letošního roku. MF o odkladu splátek dle tohoto zákona informovalo např. v tiskové zprávě Senát dal zelenou půlročnímu odkladu splátek a v tiskové zprávě Přehledně: odklad splátek úvěrů a hypoték kvůli koronaviru.
  • zákon č. 185/2020 Sb.,  o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu  - zvláštní úprava pro zájezdy s termínem odjezdu od 20.2 do 31.8.2020.
  • zákon č. 186/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tato novela rozšiřuje omezení sankcí z prodlení, které zatím platí jen pro spotřebitele, i na osoby samostatně výdělečně činné. Dále novela řeší zastropování smluvního úroku u dlouhodobého prodlení (případy, kdy se úvěr stává obtížně vymahatelný a kdy nelze očekávat jeho řádné splácení) - při prodlení alespoň 90 dnů se sjednaný úrok stropuje úrokem ve výši 8 procentních bodů nad reposazbu ČNB. Tato novela (na rozdíl od jiných opatřeních přijímaných v režimu legislativní nouze) není časově omezena a bude mít trvalou platnost.
  • novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu provedená zákonem č. 189/2020 Sb. Tato novela upravuje on-line zprostředkování služeb cestovního ruchu, konkrétně jde o povinnost zprostředkovatelských platforem předávat informace umožňující identifikovat ubytovávané osoby
  • novela zákona o realitním zprostředkování č. 190/2020 Sb., která především prodlužuje o 6 měsíců přechodné období, kdy lze vykonávat realitní zprostředkování bez prokazování odbornosti dle zákona o realitním zprostředkování.
  • zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Tento zákon např. omezuje maximální výši smlouvních úroků z prodlení - viz článek Úroky z prodlení.
  • Novela zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a dalších zákonů byla také potvrzena prezidentem 20.4.2020, ale ve Sbírce zákonů byla vyhlášena až 29.4.2020 pod č. 214/2020 Sb. spolu s prováděcím nařízením č. 215/2020 Sb.
  • zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty - zákon pronajímateli do konce letošního roku odpírá právo jednostranně ukončit nájemný vztah z důvodu neplacení nájemného v době od 12.3. do 31.8.2020, pokud nájemce potvrzením od Úřadu práce doloží souvislost neplacení s koronavirem. Zákon tedy v žádném případě neodkládá splatnost nájemného - pokud tedy nájemce nájemné řádně neuhradí, vzniká mu povinnost uhradit pronajímateli úroky z prodlení.
  • S problematikou nájemného u bytů souvisí také nařízení vlády, které bylo pod č. 202/2020 Sb. vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 24.4.2020 a které obsahovalo cenové moratorium nájemného z bytů - nařízením 265/2020 Sb. bylo toto cenové moratorium zrušeno.
  • zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání - zákon neumožňuje pronajímateli do 31.12.2020 vypovězení nájemního vztahu z důvodu neplacení nájemného, ke kterému došlo od 12.3. do 30.6.2020, pokud nájemce doloží omezení činnosti koronavirovými opatřeními. Tento zákon chrání nájemce před výpovědí z důvodu neplacení nájemného, pokud dlužné nájemné splatné v období 12.3. až 30.6.2020 uhradí do 31.12.2020 (pokud by tak neučinil, může na začátku roku 2021 dostat výpověď s výpovědní dobou 5 dnů.
  • novela zákona o spotřebních daních provedená zákonem č. 229/2020 Sb. , která se týká především stahování cigeret se starými kolkovými známkami, ale např. i odpuštěním spotřební daně z piva vylitého kvůli jeho neprodání z důvodu koronavirových opatření a vrácení spotřební daně z tzv. zelené nafty - viz tisková zpráva MF
  • novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 231/2020 Sb., která zvyšuje platby zdravotního pojištění za "státní" pojištěnce (od 1.6.2020 o 500 Kč a od 1.1.2021 o dalších 200 Kč)
  • zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů
  • zákon č. 247/2020 Sb., o podpoře kultury, který a který řeší vstupné za zrušené hudební festivaly a podobné akce v období do konce října 2020 - viz tisková zpráva MK
  • zákon č. 248/2020 Sb.  chránící zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele - viz tisková zpráva MPSV ze dne 13.5.2020.