Kompenzační bonus pro "dohodáře"

13.11.2020

Kompenzační bonus pro dohodáře

Níže uvedený článek je věnován kompenzačnímu bonusu pro "dohodáře" za jarní dopady koronaviru opatřeními v období od 12.3. do 8.6.2020. Dne 14.11.2020 nabývá účinnosti zcela nová úprava dalšího "podzimního" kompenzační bonus pro období nouzového stavu vyhlášeného od 5.10.2020.

Podzimní kompenzační bonus činí i pro dohodáře 500 Kč denně (jarní bonus pro dohodáře činil 350 Kč denně) a je určen pro zaměstnance, kteří byli alespoň 3 měsíce v rozhodném období 06 až 09/2020 účastni nemocenského pojištění na základě dohod mimo pracovní poměr zakládajících účast na nemocenském pojištění - dohoda o provedení práce nad 10 tis. Kč či dohoda o pracovní činnosti s měsíčním příjmem alespoň 3 tis. Kč.

Finanční správa začala zveřejňovat odpovědi na prvé dotazy k podzimnímu bonusu a také začala 4.11.2020 přijímat žádosti o tento podzimní bonus.

Podzimnímu kompenzačnímu bonusu byla věnován pozornost 2.11.2020 v podcastu O daních. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify,    Google Podcasts nebo Anchor.

Jarní kompenzační bonus pro dohodáře

Novela zákona o kompenzačním bonusu č. 331/2020 Sb. s účinností od 7.8.2020 rozšířila okruh osob, kterým z důvodu jarních dopadů koronaviru, náležel kompenzační bonus o "dohodáře". Zatímco OSVČ (viz článek Kompenzační bonus pro OSVČ) a společníkům SRO (viz článek Kompenzační bonus pro SRO) výše bonusu činila 500 Kč denně, tak u dohodářů výše jarního bonusu činila jen 350 Kč denně.

Za "dohodáře" se přitom považují zaměstnanci pracující na základě dohod konaných mimo pracovní poměr zakládajících účast na nemocenském pojištění, tedy dohod o pracovní činnosti od 3 tis. Kč měsíčně a dohod o provedení práce nad 10 tis. Kč měsíčně.

Nárok na jarní bonus mají ti "dohodáři", kteří v období od 1.10.2019 do 31.3.2020 byli na základě dohod konaných mimo pracovní poměr účastni nemocenského pojištění alespoň ve 4 kalendářních měsících. V tomto případě vznikne nárok na bonus za obě jarní bonusová období a v případě splnění podmínek lze žádat o bonus jak za prvé jarní bonusové období od 12.3. do 30.4., tak i za druhé jarní bonusové období od 1.5. do 8.6.2020.

Žádost o kompenzační bonus je spolu s dalšími informacemi dostupná na stránkách Finanční správy v sekci Pomoc pro dohodáře.

Oproti žádosti pro OSVČ či společníky SRO musí být žádost dohodářů podložena potvrzeními o dohodách zakládajících účast na nemocenském pojištění:

  • kopie dohody (dohod) z období 1.10.2019 až 31.3.2020 (pokrývající nejméně 4 kalendářní měsíce)
  • kopie dohody uzavřené ke dni 11.3.2020
  • mzdový list či jiné potvrzení prokazující účast na nemocenském pojištění  z titulu dohod alespoň ve 4 kalendářních měsících v období 1.10.2019 až 31.3.2020.

Podle úpravy před novelou č. 331/2020 Sb. neměla na jarní bonus nárok např. OSVČ, která byla pro účely nemocenského pojištění považována za zaměstnance. Před 7.8.2020 tak nebyl nárok např. u OSVČ, která současně vykonávala práci na základě dohody o pracovní činnosti s odměnou od 3 tis. Kč měsíčně - od 7.8.2020 byla tato překážka odstraněna a až do konce listopadu 2020 může tato OSVČ požádat o jarní bonus. Obdobná překážka byla od 7.8.2020 odstraněna také pro společníky SRO (měli-li dohodu zakládající účast na nemocenské pojištění mimo SRO, ve které jsou společníky) - tito rovněž mohou do konce listopadu požádat o jarní kompenzační bonus.

Před 7.8.2020 nárok na jarní bonus neměli společníci SRO - účastni jako zaměstnanci nemocenského pojištění jako pedagogové či jako pěstouni nebo dobrovolní pracovníci pečovatelské služby. I tato skupina osob může o jarní bonus žádat do 30.11.2020.


Za poskytované informace nám můžete poslat dobrovolnou úhradu:

V případě příspěvku vč. DPH ve výši nejméně 500 Kč obdržíte automaticky i podrobný komentář Bonus pro společníky - podpora malých a rodinných SRO.