Kompenzační bonus pro "dohodáře"

20.10.2020

Rozšíření kompenzačního bonusu na dohodáře

Níže uvedený článek je věnován kompenzačnímu bonusu 350 Kč/den pro zaměstnance vykonávající práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, které byly postiženy koronavirovými opatřeními v období od 12.3. do 8.6.2020. Již 21.10.2020 by Parlament mohl projednat další kompenzační bonus (vláda jeho návrh předložila 16.10.2020) pro období nouzového stavu vyhlášeného od 5.11.2020. Tento kompenzační bonus bude sice obdobný níže popisovanému předchozímu kompenzačnímu bonusu pro dohodáře, avšak bude mít (podle vládního návrhu) některé zásadní odlišnosti.

Návrhu nového kompenzačního bonusu byla věnován pozornost 19.10.2020 v podcastu O daních. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify,    Google Podcasts nebo Anchor.

Kompenzační bonus pro dohodáře

Před 7.8.2020, kdy nabývá účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu č. 331/2020 Sb., náleží bonus pouze OSVČ (viz článek Kompenzační bonus pro OSVČ) a společníkům SRO (viz článek Kompenzační bonus pro SRO).

Novela č. 331/2020 Sb. ze dne 22.7.2020 vyhlášená ve Sbírce 6.8.2020, především zavádí bonus pro třetí okruh osob postižených koronavirovými opatřeními (vedle OSVČ a společníků SRO) - tento okruh tvoří zaměstnanci pracující na základě dohod konaných mimo pracovní poměr zakládajících účast na nemocenském pojištění, tedy dohod o pracovní činnosti od 3 tis. Kč měsíčně a dohod o provedení práce nad 10 tis. Kč měsíčně.

Nárok budou mít ti "dohodáři", kteří v období od 1.10.2019 do 31.3.2020 byli na základě dohod konaných mimo pracovní poměr účastni nemocenského pojištění alespoň ve 4 kalendářních měsících. V tomto případě vznikne nárok na bonus za obě bonusová období a v případě splnění podmínek bude možné žádat o bonus jak za prvé bonusové období od 12.3. do 30.4., tak i za druhé bonusové období od 1.5. do 8.6.2020.

Výše bonusu pro dohodáře nebude činit 500 Kč/denně jako pro OSVČ či společníky SRO, ale 350 Kč denně. Za prvé bonusové období od 12.3. do 30.4.2020 tak bude maximální výše bonusu 17.500 Kč (místo 25.000 Kč pro OSVČ ši společníky SRO). Maximální výše za druhé bonusové období od 1.5. do 8.6.2020 bude činit 13.650 Kč (místo 19.500 Kč pro OSVČ ši společníky SRO).

Výplata bonusu "dohodářům" bude zahájena po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy pravděpodobně počátkem srpna. Finanční správa však začala přijímat žádosti o výplatu bonusu dohodářům již po schválení zákona Senátem 22.7.2020. Žádost o kompenzační bonus je spolu s dalšími informacemi dostupná na stránkách Finanční správy v sekci Pomoc pro dohodáře.

Oproti žádosti pro OSVČ či společníky SRO musí být žádost dohodářů podložena potvrzeními o dohodách zakládajících účast na nemocenském pojištění:

  • kopie dohody (dohod) z období 1.10.2019 až 31.3.2020 (pokrývající nejméně 4 kalendářní měsíce)
  • kopie dohody uzavřené ke dni 11.3.2020
  • mzdový list či jiné potvrzení prokazující účast na nemocenském pojištění  z titulu dohod alespoň ve 4 kalendářních měsících v období 1.10.2019 až 31.3.2020.

OSVČ a společníci SRO mohli o bonus za prvé bonusové období žádat nejpozději do 29.6.2020 a za druhé bonusové období mohou žádat do 7.8.2020. Pokud nárok vznikne "dohodáři", tak bude moci za obě období požádat o bonus až do konce třetího měsíce následujícího po účinnosti novely, tj. do konce listopadu 2020.

Podle úpravy před novelou č. 331/2020 Sb. nemá na bonus nárok např. OSVČ, která je pro účely nemocenského pojištění považována za zaměstnance. Dosud tak nebyl nárok např. u OSVČ, která současně vykonávala práci na základě dohody o pracovní činnosti s odměnou od 3 tis. Kč měsíčně - novela tuto překážku odstraní. Novela obdobnou překážku odstraní také pro společníky SRO (mají-li dohodu zakládající účast na nemocenské pojištění mimo SRO, ve které jsou společníky).

Novela odstraňuje také předchozí vyloučení nároku na bonus pro společníky SRO, kteří jsou pedagogy, pěstouny či dobrovolnými pracovníky pečovatelské služby.

OSVČ a společníci SRO, kterým novela nově umožňuje žádat o bonus, budou moci o bonus požádat ve stejné lhůtě jako "dohodáři", tj. do konce listopadu 2020.


Za poskytované informace nám můžete poslat dobrovolnou úhradu:

V případě příspěvku vč. DPH ve výši nejméně 500 Kč obdržíte automaticky i podrobný komentář Bonus pro společníky - podpora malých a rodinných SRO.