Novinky
ze světa daní

Rada EU povolila ČR plošné uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, pokud bude o jednoho plnění překročena prahová hodnota 17.500 € (cca 450 000 Kč).

K 1.1.2019 bylo novelizováno prováděcí nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistik, který upravuje podrobnosti Intrastatu.

Novinkami Vás provede  zvukový záznam přednášky

"Změny v daních 2019/2020"

 ze 14.1.2020