Novinky

ze světa daní

DPH 2022

24.01.2022

Od 1.1.2022 se uplatňují změny, které přinesla novela 343/2020 Sb., do uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu - Finanční správa tuto změnu komentuje v informaci ze dne 1.12.2021.

V současné době pokračuje dotační program Antivirus. Program Antivirus A z důvodu nařízené karantény (zaměstnanec dostává dle zákoníku práce náhradu mzdy 60 % výdělku) pokrývá 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy), max 39 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. Tato část programu A byla prodloužena do konce února 2022.

Novinkami Vás provede záznam webináře

"Změny v daních 2020/2021"

 ze 27.1.2021