Novinky

ze světa daní

Bankovní rada ČNB pokračuje ve snižování úrokových sazeb, které od 23.6.2022 do 21.12.2023 zůstávaly beze změny a od 22.12.2023 jsou postupně snižovány. Dne 2.5.2024 bylo rozhodnuto o dalším snížení o 0,5 p.b. - od 3.5.2024 sazby nově činí:

Sazby zahraničního stravného pro rok 2024 byly vyhlášeny pod č. 341/2023 Sb. Např. pro Itálii a Francii zůstala i pro rok 2024 sazba 50 €, pro Německo, Rakousko a Polsko sazba 45 € a pro Slovensko sazba 35 €. Ke zvýšení došlo např. u Lichtenštejnska (ze 65 na 70 €), u Lotyšska (ze 40 na 45 €), u...

K posledním zásadním změnám v dani silniční došlo počínaje zdaňovacím obdobím roku 2022 - tyto změny tehdy přinesla zásadní novela zákona o dani silniční obsažená v zákoně č. 142/2022 Sb. - tento zákon byl vyhlášen až 8.6.2022, ale úprava daně silniční zcela zásadně změněná touto novelou se zpětně uplatnila pro celý rok 2022. Protože změna byla...

DPH 2024

20.01.2024

Tento článek se zaměřuje na změny od 1.1.2024. Zásadní změny DPH minulých let shrnuje článek Změny DPH.

Novinkami Vás provede přednáška

"Změny v daních 2023/2024"

Praha 4.12.2023 - Plzeň 7.12.2023 - Brno 13.12.2023 - Zlín 15.1.2024

Videozáznam z 9.1.2024