Novinky
ze světa daní

Rada EU povolila ČR plošné uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, pokud bude o jednoho plnění překročena prahová hodnota 17.500 € (cca 450 000 Kč).

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2020 byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 260/2019 Sb. V návaznosti na tyto údaje byly pod č. 270/2019 Sb. pro účely nemocenského pojištění vyhlášeny částky redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platné v roce 2020.

Novinkami Vás provede zvuková nahrávka přednášky

"Změny v daních 2018/2019"

ze dne 16.1.2019