Novinky
ze světa daní

Novela EET

04.02.2020

Novela zákona o EET č. 256/2019 Sb. od 1.5.2020 jednak rozšiřuje evidenci hotovostních tržeb na všechny obory podnikání, jednak zavádí možnost (pouze pro určitou skupinu podnikatelů) evidovat tržby ve zvláštním režimu, tedy v tzv. off-line režimu formou papírových účtenek.

Novela zákona o daních z příjmů č. 306/2018 Sb. přinesla od 1.1.2019 drobnou změnu v uplatnění superhrubé mzdy od 1.1.2019, která se týkala zaměstnanců, u kterých se odvod pojistného řídí předpisy členských států EU a dále předpisy EHK či Švýcarské konfederace).

K 1.1.2019 bylo novelizováno prováděcí nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistik, který upravuje podrobnosti Intrastatu.

Novinkami Vás provede  zvukový záznam přednášky

"Změny v daních 2019/2020"

 z 14.1.2020