Novinky

ze světa daní

Pro rok 2021 byla nařízením vlády č. 487/2020 Sb. zvýšena minimální mzda na 15.200 Kč a pro rok 2022 MPSV navrhuje další zvýšení.

V roce 2021 je nutné zohlednit především níže uvedené novelizace zákona o daních z roku 2020, tedy novelizace platné k 1.1.2021 (např. zavedení paušální daně, zrušení superhrubé mzdy, zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob, změny v daňovém odpisování atd.). Během roku 2021 byl zákon o daních z příjmů novelizován zákonem č. 39/2021...

Novinkami Vás provede záznam webináře

"Změny v daních 2020/2021"

 ze 27.1.2021