Novinky
ze světa daní

Poslanecká sněmovna teprve dnes dokončila prvé čtení vládního návrhu novely zákona o EET. Púvodně předpokládané spuštění poslední vlny evidence tržeb k 1.7.2019 je tak již prakticky vyloučeno a je otázkou, zda poslední vlna evidence tržeb vůbec bude spuštěna a pokud ano, tak zda k 1.1.2020 či jinému datu. MF podle dnešní tiskové zprávy předpokládá,...

Bankovní rada ČNB dnes rozhodla ponechat v nezměněné výši úrokové sazby tak, jak byly zvýšeny s účinností od 2.11.2018:

Jak informovalo MF v tiskové zprávě ze dne 16.1.2019, ČR požadala o povolení k plošnému uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, pokud bude o jednoho plnění překročena prahová hodnota 17.500 € (cca 450 000 Kč).

K 1.1.2019 bylo novelizováno prováděcí nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistik, který upravuje podrobnosti Intrastatu.

Dne 17.1.2019 bude pod č. 6/2019 Sb. vyhlášena ve Sbírce zákonů novela zákona o dph přeřazující do 10% snížené sazby daně hromadnou osobní přepravu.
Novela sice byla schválena s účinností od 1.1.2019, ale protože bude vyhlášena ve Sbírce zákonů až 17.1.2019, tak se uplatní až od patnáctého dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů; tedy od 1.2.2019.
...

Novinkami Vás provede zvuková nahrávka přednášky

"Změny v daních 2018/2019"

ze dne 16.1.2019