Novinky
ze světa daní

Pro zdaňovací období roku 2018 (částečně se tato změna použila již za rok 2017) lze uplatnit procentuální výdaje maximálně ve výši odpovídající příjmům 1 mil. Kč (např. OSVČ s příjmy ze živnosti neřemeslné uplatňující výdaje 60 % příjmů je může uplatnit ve výši max. 600 tis. Kč, pronajímatel uplatňující výdaje 30 % příjmů je může uplatnit ve výši...

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zvýšit minimální mzdu od 1.1.2019 ze současných 12.200 Kč na 13.700 Kč. Minimální mzda je v kompetenci vlády, která by o návrhu MPSV měla rozhodnout v druhé polovině září. Minimální mzdě je věnována praktická informace Minimální mzda.

Na 11.září je svolána schůze Poslanecké sněmovny, která by podle návrhu programu měla projednávat např. vládní daňový balíček pro rok 2019 (viz článek Změny v daních pro rok 2019) či změny v evidenci tržeb navržené vládou. Poslanci by však mohli schválit také daňové změny navržené opozicí (zejména zvýšení limitů procentuálních výdajů, a to již pro...

Dne 10.9.2018 v ranních hodinách (mezi 7:30 až 8:00 hod) dojde ke změně SSL (Secure Sockets Layer) protokolu, kterým jsou šifrovány zprávy odesílané z pokladních zařízení do systému evidence tržeb provozovaného finanční zprávou. Bez úprav mohou některé EET pokladní systémy přestat fungovat.

Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o daních z příjmů č. 174/2018 Sb., která se týká zdanění investičních fondů od 1.1.2019 - zužuje se definice základních investičních fondů, jejichž zisk podléhá 5% sazbě daně z příjmů právnických osob.

Novinkami Vás provede přednáška

"Změny v daních 2018/2019"

Praha - Brno - Plzeň - Zlín