Novinky
ze světa daní

Prvá úplatná nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu nebo dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě jsou podle § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb. osvobozena od daně z nabytí nemovitých věcí. V uvedených případech je tedy nabytí novostavby od daně osvobozeno od daně.

Rada EU 6.11.2018 přijala novelizaci Směrnice EU o DPH, která členským státům umožní použít sníženou sazbu daně i na e-knihy. Novelizace byla vyhlášena v Úředním věstníku EU dne 14.11.2018 jako Směrnice Rady (EU) 2018/1713 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy,...

Novinkami Vás provede zvuková nahrávka přednášky

"Změny v daních 2018/2019"

ze dne 16.1.2019