Novinky
ze světa daní

Dne 17.1.2019 bude pod č. 6/2019 Sb. vyhlášena ve Sbírce zákonů novela zákona o dph přeřazující do 10% snížené sazby daně hromadnou osobní přepravu.
Novela sice byla schválena s účinností od 1.1.2019, ale protože bude vyhlášena ve Sbírce zákonů až 17.1.2019, tak se uplatní až od patnáctého dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů; tedy od 1.2.2019.
...

K 1.1.2019 bylo novelizováno prováděcí nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistik, který upravuje podrobnosti Intrastatu.

K posledním praktickým změnám v podávání kontrolního hlášení došlo od 1.7.2017 (změna spočívala v doplnění nových kódů zdanitelných plnění, u kterých se od 1.7.2017 začal nově uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti - např. kód 4a pro poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce). V roce 2019 se kontrolní hlášení podává podle...

Dnes byla publikována pod číslem 2018/2057 novelizace Směrnice EU o dph, která členským státům umožňuje požádat o plošné uplatnění vnitrostátního systému reverse charge na veškerá zdanitelná plnění, pokud bude o jednoho plnění překročena prahová hodnota 17.500 €.

Novinkami Vás provede přednáška

"Změny v daních 2018/2019"

Praha - Brno - Plzeň - Zlín