Novinky

ze světa daní

Daně a Brexit

05.10.2021

Informace k dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím dosažené 24.12.2020 jsou včetně této dohody dostupné na stránkách EK.

Od roku 2022 dojde v oblasti Intrastatu ke změnám; např. zpravodajské jednotky s objemem EU obchodů do 20 mil. Kč ročně budou moci vykazovat pohyb zboží zjednodušeným způsobem jednou ročně - viz nařízení 333/2021 Sb. Limit pro vykazování nadále zůstává na úrovni 12 mil. Kč.

Pro rok 2021 byla nařízením vlády č. 487/2020 Sb. zvýšena minimální mzda na 15.200 Kč a pro rok 2022 MPSV navrhuje další zvýšení.

Pro rok 2021 je nutné zohlednit především níže uvedené novelizace zákona o daních z příjmů z roku 2020, tedy novelizace účinné k 1.1.2021 (např. zavedení paušální daně, zrušení superhrubé mzdy, zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob, změny v daňovém odpisování atd.) a dále novelizace přijaté během roku 2021, pokud nabyly účinnosti...

Novinkami Vás provede záznam webináře

"Změny v daních 2020/2021"

 ze 27.1.2021