Novinky
ze světa daní

Prvá úplatná nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu nebo dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě jsou podle § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb. osvobozena od daně z nabytí nemovitých věcí. V uvedených případech je tedy nabytí novostavby od daně osvobozeno od daně.

Novelizace Směrnice EU o DPH, kterou Rada EU přijala 6.11.2018, umožňuje členským státům použít sníženou sazbu daně i na e-knihy. Novelizace byla vyhlášena v Úředním věstníku EU dne 14.11.2018 jako Směrnice Rady (EU) 2018/1713 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované...

Novela EET

09.10.2019

Dnes byla ve Sbírce zákonů pod č. 256/2019 Sb. vyhlášena vládní novela zákona o EET - ke spuštění poslední vlny EET tedy dojde od 1.5.2020; ke stejnému datu dojde k přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby daně.

Novinkami Vás provede zvuková nahrávka přednášky

"Změny v daních 2018/2019"

ze dne 16.1.2019