Zálohy OSVČ 03 až 08/2020

27.03.2020

Prominutí záloh OSVČ na pojištění

OSVČ, které jsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, jsou do měsíce podání přehledu za rok 2019 povinny platit zálohy ve výši nejméně 2.388 Kč (OSVČ s hlavní činností resp. 955 Kč (OSVČ s vedlejší činností). Tyto zálohy jsou splatné v daném kalendářním měsíci (např. záloha za 03/2020 od 1. do 31.3.2020).

Počínaje měsícem podání přehledu minimální výše záloh na důchodové pojištění činí 2.544 Kč (OSVČ s hlavní činností) resp. 1.018 Kč (OSVČ s vedlejší činností).

V režimu legislativní nouze byl přijat zákon 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Zákon přijatý v režimu legislativní nouze odpouští OSVČ platbu těchto záloh za měsíce březen až srpen 2020, a to nezávisle na tom, zda platí zálohy v minimální výši anebo zálohy vyšší. Zároveň platí, že pojistné za rok 2020 bude sníženo o částku odpovídající minimální výši záloh (6 x 2.544 Kč u OSVČ s hlavní činností a 6 x 1.018 Kč u OSVČ s vedlejší činností). Tzn., že OSVČ platící za rok 2020 pojistné z minimálního vyměřovacího základu nebudou pojistné ve výši odpuštěných záloh v roce 2021 doplácet a OSVČ, které budou platit za rok 2020 pojistné z vyššího než minimálního vyměřovacího základu, budou doplácet pouze příslušný rozdíl - tyto OSVČ by tedy měly zvážit, zda využijí možnosti zálohy po dobu 6 měsíců vůbec neplatit (a vznikne jim tudíž vyšší doplatek) anebo zda budou platit snížené zálohy (potom by jim doplatek v roce 2021 nemusel vzniknout).

Příklad 1

OSVČ od měsíce podání přehledu za rok 2018 (např. od 03/2019) platí zálohy v minimální výši 2.388 Kč - trvalý příkaz má nastaven na 26. příslušného kalendářního měsíce. OSVČ podá přehled za rok 2019 v květnu 2020, z přehledu vyjde povinnost platit zálohy v minimální výši 2.544 Kč. V jaké výši musí být zálohy placeny?

Počínaje zálohou za 03/2020 může OSVČ přerušit placení záloh a počínaje měsícem 09/2020 začít platit zálohy ve výši 2.544 Kč (trvalý příkaz nastavený na 2.388 Kč může k datu 26.3.2020 zrušit a zadat jej znovu od 26.9.2020 ve výši 2.544 Kč).

Obdobné úlevy pro platbu záloh na zdravotní pojištění obsahuje novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 134/2020 Sb. Tato novela navíc posouvá termín pro podání přehledu na zdravotní pojištění za rok 2019 na 3.8.2020.

Příklad 2

OSVČ platí zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši (počínaje zálohou za 01/2020 tedy ve výši 2.352 Kč); trvalý příkaz má nastaven na 5. den následujícího kalendářního měsíce (záloha za 03/2020 by tedy byla uhrazena 5.4.2020). Přehled na zdravotní pojištění za rok 2019 OSVČ podá v červnu 2020 a z tohoto přehledu ji vznikne povinnost platit zálohy také v minimální výši 2.352 Kč. V jaké výši musí být zálohy placeny?

Počínaje zálohou za 03/2020 může přerušit placení záloh a počínaje zálohou za měsíc 09/2020 začne platit zálohy ve výši 2.352 Kč (trvalý příkaz nastavený na 2.352 Kč může k datu 5.4.2020 zrušit a zadat jej znovu od 5.10.2020 ve stejné výši 2.352 Kč).

Poznámka

Daňovým úlevám, které byly přijaty v souvislosti s koronavirem se věnuje článek Koronavir a daňové úlevy.

Omlouváme se všem tazatelům, ale aktuálně nemůžeme odpovídat na individuální dotazy. V rámci opatření ze strany ČSZZ byl spuštěn chatbox, kde lze získat odpovědi na aktuální informace v oblasti sociálního zabezpečení související s koronavirem.

Pokud byl pro Vás tento či jý článek užitečný a ceníte si jej alespoň na částku 50 Kč vč. DPH, nabízíme níže možnost úhrady za její poskytnutí - po úhradě obdržíte daňový doklad k poskytnutí aktuální daňové informace v příslušné hodnotě vystavený na Vámi uvedené údaje s potvrzením provedené úhrady.

Vyplňte prosím pozorně svoji e-mailovou adresu; pokud nedostanete obratem automatickou odpověď s podklady pro platbu, pravděpodobně jste zadali chybně e-mailovou adresu - v tomto případě zkontrolujte prosím spam a případně vyplňte údaje znovu. Děkujeme.

Daňový doklad bude vystaven na Vámi vyplněnou adresu a s údaji uvedenými v poli Firma, IČO a DIČ. Údaje o jménu a příjmení na dokladu uvedeny nebudou - slouží jen pro případnou komunikaci.