Novinky pro OSVČ 2024

29.04.2024

Novinky 2023 - 2024

Pro rok 2023 došlo pro OSVČ k důležitým změnám v oblasti paušální daně; jinak je nutné pro rok 2023 použít aktuální parametry jako jsou např. sazby cestovních náhrad či jednotný kurz pro přepočet zahraniční měny na Kč, pokud OSVČ nevede účetnictví.

Protože OSVČ mají ze zákona zpřístupněnu datovou schránku, tak podávají daňové přiznání elektronicky - termínem pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2023 je tedy 2.5.2024. OSVČ však mohly využít i zkráceného termínu do 2.4.2024 - např. pokud mají přeplatek na dani a potřebovali jej vrátit již během dubna.

Pro rok 2024 přinesl poměrně významné změny tzv. konsolidační balíček 2024. Kromě snížení hranice pro uplatnění sazby daně z příjmů fyzických osob 23 % na 36ti násobek průměrné mzdy jde především o zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.

Od roku 2024 je minimální vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění zvýšen na 55 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP (za rok 2023 to je 50 %) - toto zvýšení se neprojevuje ve výši nových záloh stanovených na základě přehledu podaném za rok 2023, ale projeví se v doplatku pojistného za rok 2024 v roce 2025.

Od roku 2024 se také zvýšil minimální vyměřovací základ navázaný na průměrnou mzdu - minimální záloha 2.944 Kč pro rok 2023 vycházela z 25 % průměrné mzdy.  V roce 2024 se minimální záloha (kromě roku zahájení činnosti a 2 následujících let) stanovuje z 30 % průměrné mzdy a činí tak 3.852 Kč; výjimka je pro OSVČ zahajující činnost, u kterých je minimální záloha navázána nadále na 25 % průměrné mzdy. Pokud OSVČ zahájila činnost v roce 2022 či 2023 nebo zahájí činnost v roce 2024, tak minimální záloha pro rok 2024 činí 3.210 Kč. V roce 2025 bude minimální záloha stanovena z 35 % průměrné mzdy a v roce 2026 ze 40 % průměrné mzdy.

Navýšení minimální zálohy z 2.944 Kč na 3.852 Kč resp. na 3.210 Kč bylo nutné zohlednit již při platbě zálohy na důchodové pojištění za leden 2024.

Podání přehledů na pojistné a lhůty pro jejich podání 

S výjimkou OSVČ, pro které je za rok 2023 stanovena daň v paušální výši, podávají OSVČ:

  • správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích
  • příslušné zdravotní pojišťovně Přehled o výši daňového základu.

Lhůta pro podání obou přehledů je navázána na lhůtu pro podání daňového přiznání - do měsíce od tohoto termínu, tj.:

  • do 2.5.2024 v případě termínu pro podání daňového přiznání do 2.4.2024 - v tomto termínu je nutné podat přehled v případě, kdy bude daňové přiznání podáno nejpozději 2.4.2024. Tento termín by platil také pro OSVČ, která by zcela výjimečně mohla podat daňové přiznání v papírové podobě a učinila tak po 2.4.2024
  • do 3.6.2024 v případě termínu pro podání daňového přiznání do 2.5.2024 - v tomto termínu musí být podán přehled v případě, kdy bude daňové přiznání podáno po 2.4.2024 (např. 7.4.2024)
  • do 1.8.2024 v případě termínu pro podání daňového přiznání do 1.7.2024, tedy v případě, kdy podává daňové přiznání daňový poradce po 2.4.2024 popř. u povinného auditu

Drtivá většina OSVČ má ze zákona zřízenu datovou schránku a proto musí podávat daňové přiznání elektronicky - pro podání přehledů elektronické podání přehledů není.. Protože je však podání obou přehledů online velice pohodlné - viz článek Daně on line - obvykle nebude písemná forma podání přehledu příliš praktická. OSVČ mohou např. velice jednoduše podat online přehled na zdravotní pojištění - elektronické podání tohoto přehledu pojištěnci VZP je vysvětleno ZDE.

Doplatek pojistného a změna výše záloh

Pokud je přehled podán včas, tak je doplatek pojistného za předchozí rok splatný do 8 dnů od podání přehledu - platí jak pro pojistné na důchodové pojištění, tak pro pojistné na zdravotní pojištění.

Příklad - daňové přiznání podáno elektronicky (bez daňového poradce a bez povinného auditu):

a) nejpozději 2.4.2024

b) 3.4.2024 či později

a) termínem pro podání přehledů je 2.5.2024. Pokud je přehled podán do 2.5., tak je doplatek pojistného splatný do 8 dnů od podání přehledu (doplatek pojistného na důchodové pojištění do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích příslušné správě sociálního zabezpečení a doplatek pojistného na zdravotní pojištění do 8 dnů od podání Přehledu o výši daňového základu příslušné zdravotní  pojišťovně). Pokud by byl podán po 2.5.2024, tak je doplatek pojistného splatný do 10.5.2024.

b)  termínem pro podání přehledů je 3.6.2024. Pokud bude přehled podán např. 20.4.2024, tak je doplatek pojistného splatný do 8 dnů od 20.4.2024. Je-li podán 3.6.2024, tak je splatný až do 11.6.2024.

Změna výše záloh na důchodové pojištění se uplatňuje měsícem následujícím po podání přehledu resp. po měsíci, kdy měl být přehled podán. Je-li tedy přehled o příjmech a výdajích na důchodové pojištění podán v květnu, tak se nová výše zálohy uplatňuje počínaje zálohou za červen (splatná od 1. do 30.6.).

Změna výše záloh na zdravotní pojištění se uplatňuje měsícem podání přehledu resp. měsícem, kdy měl být přehled podán. Je-li tedy přehled o příjmech a výdajích na důchodové pojištění podán v květnu, tak se nová výše zálohy uplatňuje počínaje zálohou za květen (splatná do 8.6.).


Podání přehledů, doplatkům pojistného a změnám OSVČ byla věnována druhá část 111. dílu podcastu "O daních" ze dne 29.4.2024.  Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor.

Jak přehledy na pojistné vyplnit a podat on line

Oba přehledy lze velice jednoduše vyplnit on-line. K dispozici jsou také interaktivní pdf tiskopisy, ale on line vyplnění poskytuje větší komfort - zejména v případě, kdy se OSVČ přihlásí na příslušný on line portál. K přihlášení na on line portály (stejně jako např. k využívání daňové informační schránky) není potřeba ani elektronický podpis, ani datová schránka - lze využít libovolného prostředku digitální identity jako je např. bankovní identita.

Přehled o příjmech a výdajích na pojistné na důchodové pojištění lze snadno vyplnit a elektronicky odeslat následovně:

přihlášení na e-portál sociálního zabezpečení - zelené tlačítko PŘIHLÁSIT vpravo nahoře

  1. zvolit ON LINE SLUŽBY - PRO OSVČ
  2. spustit službu "Informace o zaplacených zálohách OSVČ" a odkontrolovat platby záloh roku 2023 (v nabídce je volba pro zálohy za příslušný rok)
  3. pokračovat tlačítkem "PODAT PŘEHLED ZA ROK 2023", kde je třeba doplnit především výši daňového základu. Na druhou stranu se zde automaticky načte výše záloh evidovaná správou sociálního zabezpečení.
  4. vyplněný formulář lze uložit k další práci, vytisknout, ale z e-portálu jej lze přímo odeslat
  5. odeslaný přehled je online dostupný vpravo nahoře mezi údaji přihlášené osoby, konkrétně pod záložkou MOJE PODÁNÍ

Další informace k podání přehledu na webu správy sociálního zabezpečení.

Přehled o výši základu daně pro pojistné na zdravotní pojištění lze online vyplnit na webu příslušné zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny umožňují na svých online portálech po přihlášení běžnými identifikačními prostředky do přehledu např. načíst výši záloh za rok 2022. Např. portál VZP je dostupný ZDE.

Při stanovení základu pro pojistné se vychází z dílčího základu daně podle § 7 zákona o daních z příjmů, a to jak v případě pojistného na důchodové pojištění, ale od roku 2021 i v případě pojistného na zdravotní pojištění (od té doby je přehled pro účely zdravotního pojištění nazýván přehledem o výši daňového základu.

Příklad - úprava základu daně při ukončení / přerušení podnikání

OSVČ ukončila v průběhu roku 2023 svoji činnost nebo činnost přerušila a nezahájila ji do termínu pro podání daňového přiznání za rok 2023. K 31.12.2023 OSVČ eviduje neuhrazené pohledávky, o které zvyšuje dílčí základ daně podle § 7 v příloze č. 1 daňového přiznání. Má se uvedená úprava základu daně zohlednit v přehledech na pojistné?

Ano - uvedené zvýšení základu daně se promítne i do vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění i pro pojistné na zdravotní pojištění.