Pojistné OSVČ v roce 2023

09.04.2023

Podání přehledů na pojistné a lhůty pro jejich podání 

S výjimkou OSVČ, pro které je za rok 2022 stanovena daň v paušální výši, podávají OSVČ za uplynulý rok:

  • správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích
  • příslušné zdravotní pojišťovně Přehled o výši daňového základu.

Lhůta pro podání obou přehledů je navázána na lhůtu pro podání daňového přiznání - do měsíce od tohoto termínu, tj.:

  • do 2.5.2023 v případě termínu pro podání daňového přiznání do 3.4.2023 - v tomto termínu je nutné podat přehled v případě, kdy bylo daňové přiznání podáno elektronicky nejpozději 3.4.2023, anebo pokud OSVČ podala daňové přiznání v písemné podobě
  • do 1.6.2023 v případě termínu pro podání daňového přiznání do 2.5.2023 - v tomto termínu musí být podán přehled v případě, kdy bylo daňové přiznání podáno elektronicky po 3.4.2023 (např. 7.4.2023)
  • do 1.8.2022 v případě termínu pro podání daňového přiznání do 3.7.2023, tedy v případě, kdy podává daňové přiznání daňový poradce po 3.4.2023 popř. u povinného auditu

Zatímco lhůta pro podání daňového přiznání může být ovlivněna písemnou či elektronickou formou, tak pro podání přehledů nic takového neplatí. Bylo-li tedy daňové přiznání podáno elektronicky např. 7.4.2023, tak je lhůta pro podání obou přehledů 1.6.2023 bez ohledu na to, zda budou přehledy podány elektronicky nebo písemně. Protože je však podání obou přehledů online velice pohodlné a díky prostředkům digitální identity běžně dostupné - viz článek Daně on line - obvykle nebude písemná forma podání přehledu příliš praktická. OSVČ s bankovní identitou (či jiným prostředkem digitální identity) mohou např. velice jednoduše podat online přehled na zdravotní pojištění - elektronické podání tohoto přehledu pojištěnci VZP je vysvětleno ZDE.


Audio podcastu "O daních" ze 6.3.2023 vysvětluje lhůty pro podávání přehledů a doplatky pojistného za rok 2022 a také změnu výše záloh v roce 2023. Další díl z 20.3.2023 vysvětluje elektronické podání daňového přiznání, ale i přehledů na pojistná. Dostupné také na Apple podcast (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor.

V případě příspěvku alespoň 500 Kč vč. DPH nebo objednání VIDEO záznamu přednášky "Daňové přiznání elektronicky" či jiného aktuálního placeného VIDEO záznamu získáte přístup k podrobným příkladům vysvětlujícím termíny OSVČ u pojistného a k informačnímu servisu v rozšířené podobě oproti jeho bezplatné verzi.


Doplatek pojistného a změna výše záloh

Pokud je přehled podán včas, tak je doplatek pojistného za předchozí rok splatný do 8 dnů od podání přehledu - platí jak pro pojistné na důchodové pojištění, tak pro pojistné na zdravotní pojištění.

Příklad - daňové přiznání podáno elektronicky (bez daňového poradce a bez povinného auditu):

a) nejpozději 3.4.2023

b) 4.4.2023 či později

a) termínem pro podání přehledů je 2.5.2023. Pokud je přehled podán do 2.5., tak je doplatek pojistného splatný do 8 dnů od podání přehledu (doplatek pojistného na důchodové pojištění do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích příslušné správě sociálního zabezpečení a doplatek pojistného na zdravotní pojištění do 8 dnů od podání Přehledu o výši daňového základu příslušné zdravotní  pojišťovně). Pokud by byl podán po 2.5.2023, tak je doplatek pojistného splatný do 10.5.2023.

b)  termínem pro podání přehledů je 1.6.2023. Pokud je přehled podán např. 20.4.2023, tak je doplatek pojistného splatný do 8 dnů od 20.4.2023. Je-li podán 1.6.2023, tak je splatný až do 9.6.2023.

Změna výše záloh na důchodové pojištění se uplatňuje měsícem následujícím po podání přehledu resp. po měsíci, kdy měl být přehled podán. Je-li tedy přehled o příjmech a výdajích na důchodové pojištění podán v květnu, tak se nová výše zálohy uplatňuje počínaje zálohou za červen (splatná od 1. do 30.6.).

Změna výše záloh na zdravotní pojištění se uplatňuje měsícem podání přehledu resp. měsícem, kdy měl být přehled podán. Je-li tedy přehled o příjmech a výdajích na důchodové pojištění podán v květnu, tak se nová výše zálohy uplatňuje počínaje zálohou za květen (splatná do 8.6.).

Jak přehledy na pojistné vyplnit a podat on line

Oba přehledy lze velice jednoduše vyplnit on-line. K dispozici jsou také interaktivní pdf tiskopisy, ale on line vyplnění poskytuje větší komfort - zejména v případě, kdy se OSVČ přihlásí na příslušný on line portál. K přihlášení na on line portály (stejně jako např. k využívání daňové informační schránky) není potřeba ani elektronický podpis, ani datová schránka - lze využít libovolného prostředku digitální identity jako je např. bankovní identita.

Přehled o příjmech a výdajích na pojistné na důchodové pojištění lze snadno vyplnit a elektronicky odeslat následovně:

přihlášení na e-portál sociálního zabezpečení - zelené tlačítko PŘIHLÁSIT vpravo nahoře

  1. zvolit ON LINE SLUŽBY - PRO OSVČ
  2. spustit službu "Informace o zaplacených zálohách OSVČ" a odkontrolovat platby záloh roku 2022 (v nabídce je volba pro zálohy 2021 resp. 2022
  3. pokračovat tlačítkem "PODAT PŘEHLED ZA ROK 2022", kde je třeba doplnit především výši daňového základu. Na druhou stranu se zde automaticky načte výše záloh evidovaná správou sociálního zabezpečení.
  4. vyplněný formulář lze uložit k další práci, vytisknout, ale z e-portálu jej lze přímo odeslat
  5. odeslaný přehled je online dostupný vpravo nahoře mezi údaji přihlášené osoby, konkrétně pod záložkou MOJE PODÁNÍ

Další informace k podání přehledu na webu správy sociálního zabezpečení.

Přehled o výši základu daně pro pojistné na zdravotní pojištění lze online vyplnit na webu příslušné zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny umožňují na svých online portálech po přihlášení běžnými identifikačními prostředky do přehledu např. načíst výši záloh za rok 2022. Např. portál VZP je dostupný ZDE.

Při stanovení základu pro pojistné za za rok 2022 vychází z dílčího základu daně podle § 7 zákona o daních z příjmů, a to nejen v případě pojistného na důchodové pojištění, ale (poprvé to platilo za rok 2021 - viz změna § 3a odst. 1 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění od 1.1.2021).

Příklad - úprava základu daně při ukončení / přerušení podnikání

OSVČ ukončila v průběhu roku 2022 svoji činnost nebo činnost přerušila a nezahájila ji do termínu pro podání daňového přiznání za rok 2022. K 31.12.2022 OSVČ eviduje neuhrazené pohledávky, o které zvyšuje dílčí základ daně podle § 7 v příloze č. 1 daňového přiznání. Má se uvedená úprava základu daně zohlednit v přehledech na pojistné?

Ano - v přehledu o příjmech a výdajích pro účely důchodového pojištění se na řádku 20 vyplňuje daňový základ, tj. včetně úprav provedených v příloze č. 1 daňového přiznání. Takto se postupovalo i v předchozích letech.

V přehledu na zdravotní pojištění se od roku 2021 také vychází z dílčího základu daně - tato skutečnost byla zdůrazněna novelou § 24 odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a přehled je od 1.1.2021 nazýván přehledem o výši daňového základu.