Zálohy OSVČ od 09/2020

21.08.2020

Za 09/2020 již musí OSVČ začít platit zálohy na pojistné

Zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné v daném kalendářním měsíci (např. záloha za 09/2020 je splatná od 1. do 30.9.2020). Zákonem č. 136/2020 Sb. byly prominuty zálohy na pojistné na důchodové pojištění za měsíce 03 až 08/2020.

Zároveň platí, že pojistné za rok 2020 bude sníženo o částku odpovídající minimální výši záloh (6 x 2.544 Kč u OSVČ s hlavní činností a 6 x 1.018 Kč u OSVČ s vedlejší činností). Tzn., že OSVČ platící za rok 2020 pojistné z minimálního vyměřovacího základu nebudou pojistné ve výši odpuštěných záloh v roce 2021 doplácet a OSVČ, které budou platit za rok 2020 pojistné z vyššího než minimálního vyměřovacího základu, budou doplácet pouze příslušný rozdíl.

Příklad 1

OSVČ od měsíce podání přehledu za rok 2018 (např. od 03/2019) platí zálohy v minimální výši 2.388 Kč - trvalý příkaz má nastaven na 26. příslušného kalendářního měsíce. OSVČ podala přehled za rok 2019 v květnu 2020, z přehledu vyšla povinnost platit zálohy v minimální výši 2.544 Kč. V jaké výši musí být zálohy placeny?

Počínaje zálohou za 03/2020 mohla OSVČ přerušit placení záloh a počínaje měsícem 09/2020 začít platit zálohy ve výši 2.544 Kč (trvalý příkaz nastavený na 2.388 Kč mohla k datu 26.3.2020 zrušit a zadat jej znovu od 26.9.2020 ve výši 2.544 Kč).

Obdobné úlevy pro platbu záloh na zdravotní pojištění obsahuje novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 134/2020 Sb. Tato novela navíc posouvá termín pro podání přehledu na zdravotní pojištění za rok 2019 na 3.8.2020.

Záloha za 09/2020 již musí být uhrazena ve výši podle přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019, a to bez ohledu na to, zda byl přehled podán např. v 03/2020 nebo bude podán až v 09/2020 - pokud OSVČ využila "odkladu" pro podání přehledu do 18.9.2020 (při současném uhrazení doplatku pojistného za rok 2019 do 18.9.2020) zveřejněném na webu MPSV dne 25.6.2020 resp. v odpovědi na dotaz č. 2 zveřejněné na webu ČSSZ.

Příklad 2

OSVČ platí zálohy na důchodové pojištění trvalým příkazem k 26. daného měsíce. Záloha za 02/2020 ve výši 3.100 Kč byla uhrazena 26.2. a následně OSVČ přestala zálohy hradit. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 podala v 08/2020 a z tohoto přehledu vyšla povinnost platit zálohy ve výši 4.100,-Kč. V 08/2020 OSVČ doplatila doplatek pojistného za rok 2019 a k 1.9.2020 nemá žádný dluh na pojistném.

V tomto případě může OSVČ např. obnovit platbu záloh na pojistné trvalým příkazem počínaje 26.9. s tím, že tento trvalý příkaz bude nastaven na částku 4.100,-Kč.

Pokud by OSVČ zrušila trvalý příkaz až od 04/2020 (k 26.3. by byla provedena platba ve výši 3.100 Kč), tak jí touto platbou vznikl přeplatek na pojistném, Pokud tento přeplatek nebyl použit na úhradu doplatku pojistného za rok 2019 či na úhradu jiného nedoplatku, tak bude započítán na platbu zálohy za 09/2020 - v tomto případě by mohl být trvaký příkaz na 4.100 Kč zadán až počínaje 26.10.2020 a jednorázově by mohl být v 09/2020 doplacen příslušný rozdíl 1.000 Kč (rozdíl zálohy za 09/2020 ve výši 4.100 Kč a "dobrovolné" platby 26.3.2020 ve výši 3.100,-Kč).

Zálohy placené OSVČ na zdravotní pojištění byly pro měsíce 03 až 08/2020 ve výši odpovídající minimální výši 2.352 Kč prominuty novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 134/2020 Sb. Tato novela navíc posunula termín pro podání přehledu na zdravotní pojištění za rok 2019 na 3.8.2020.

Příklad 3

OSVČ platí zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši (počínaje zálohou za 01/2020 tedy ve výši 2.352 Kč); trvalý příkaz má nastaven na 5. den následujícího kalendářního měsíce (záloha za 03/2020 by tedy byla uhrazena 5.4.2020). Přehled na zdravotní pojištění za rok 2019 OSVČ podala v červnu 2020 a z tohoto přehledu ji vznikla povinnost platit zálohy také v minimální výši 2.352 Kč. V jaké výši musí být zálohy placeny?

Počínaje zálohou za 03/2020 mohlo být přerušeno placení záloh a počínaje zálohou za měsíc 09/2020 je nutné platbu zálohy ve výši 2.352 Kč obnovit (trvalý příkaz nastavený na 2.352 Kč mohl být k datu 5.4.2020 zrušen a zadán znovu od 5.10.2020 ve stejné výši 2.352 Kč).

Poznámka

Daňovým úlevám, které byly přijaty v souvislosti s koronavirem se věnuje článek Koronavir a daňové úlevy.

Omlouváme se všem tazatelům, ale aktuálně nemůžeme odpovídat na individuální dotazy. V rámci opatření ze strany ČSZZ byl spuštěn chatbox, kde lze získat odpovědi na aktuální informace v oblasti sociálního zabezpečení související s koronavirem.

Pokud byl pro Vás tento či jý článek užitečný a ceníte si jej alespoň na částku 50 Kč vč. DPH, nabízíme níže možnost úhrady za její poskytnutí - po úhradě obdržíte daňový doklad k poskytnutí aktuální daňové informace v příslušné hodnotě vystavený na Vámi uvedené údaje s potvrzením provedené úhrady.

Vyplňte prosím pozorně svoji e-mailovou adresu; pokud nedostanete obratem automatickou odpověď s podklady pro platbu, pravděpodobně jste zadali chybně e-mailovou adresu - v tomto případě zkontrolujte prosím spam a případně vyplňte údaje znovu. Děkujeme.

Daňový doklad bude vystaven na Vámi vyplněnou adresu a s údaji uvedenými v poli Firma, IČO a DIČ. Údaje o jménu a příjmení na dokladu uvedeny nebudou - slouží jen pro případnou komunikaci.