DPH v roce 2019

11.10.2018

DPH v roce 2019

Tento článek seznamuje se změnami v oblasti DPH pro rok 2019.

Co se nemění

Ačkoli v oblasti DPH dojde pro rok 2019 k celé řadě změn, tak i v roce 2019 by mělo zůstat beze změny:

  • sazby DPH - Poslanecká sněmovna sice projednává návrh na přeřazení veřejné dopravy osob do 10% sazby, ale pravděpodobnost schválení tohoto návrhu je velice nízká; ke změnám by ovšem mohlo dojít v druhé polovině roku 2019 (od 1.7. či od 1.9.2019), pokud by byla přijata novela zákona o evidenci tržeb - viz článek Novela EET a změny sazeb DPH.
  • hranice obratu 1 mil. Kč pro povinnou registraci plátců DPH
  • uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (k tomuto režimu viz článek Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací) - k 31.12.2018 sice končí platnost článku 199a Směrnice EU o DPH, na jehož základě ČR uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti u vybraného zboží a služeb podle § 92f zákona o DPH (okruh vybraného zboží a příslušné služby jsou stanoveny prováděcím nařízením 361/2014 Sb.), ale do konce roku 2018 by měla být Směrnice EU o DPH novelizována a možnost uplatnění tohoto systému by měla být prodloužena do 30.6.2022.

Změny předpisů EU

Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH je s použitím od 1.1.2009 novelizována:

  • směrnicí Rady (EU) 2016/1065, kterou se mění směrnice o dani z přidané hodnoty, pokud jde o zacházení s poukazy (přímo se netýká uplatnění dph u poskytování poukazů, ale až následného obchodování s těmito poukazy)
  • směrnicí Rady (EU) 2017/2455, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES, o společném systému DPH, je s účinností od 1.1.2019 novelizováno ve věci vymezení státu usazení příjemce elektronicky poskytované služby (nové znění čl. 24b), a to nařízením č. 2017/2459.

Změny v elektronickém obchodování (směrnice 2017/2455 a nařízení 2017/2459) se od 1.1.2019 týkají elektronicky poskytovaných služeb, a to osobám nepovinným k dani - např. podnikatel za úplatu umožňuje, aby si osoba z jiného členského státu pro své soukromé účely elektronicky stáhla aplikaci do svého mobilního telefonu. V současné době (takto se postupuje od 1.1.2015) se postupuje tak, že poskytovatel uvedené služby (pokud není plátcem daně) se jejím poskytnutím stává identifikovanou osobou a je povinen odvést dph státu, kde je zákazník usazen (např. tedy slovenskou daň, pokud je zákazník usazen ve Slovenské republice). Od 1.1.2019 si poskytovatel služby (nepřekročí-li finanční limit) bude moci zvolit, zda bude postupovat dle současného modelu anebo zda uplatní českou daň - finanční limit činí 10 000 €/ kalendářní rok.

Další platné změny

K 31.12.2018 končí přechodné období, ve kterém je možné uplatňovat DPH u sdružení (společností) bez právní subjektivity administrativně jednoduchým způsobem. V rámci projednávaných změn zákona o DPH se nepočítá s navrácením tohoto systému a proto bude nutné nejpozději od 1.1.2019 uplatňovat DPH složitějším způsobem - viz článek DPH u sdružení 2019.

Změna schválená Poslaneckou sněmovnou

Senát bude projednávat novelu zákona o DPH, která upravuje datum uskutečnění pro zdanitelná plnění zahájená v jednom roce a neukončená do 31.12. roku následujícího (§ 21 odst. 8), a to tak, že se nově nebude vztahovat např. na soudem ustanovené advokáty (tedy v případech, kdy odměnu hradí stát).

Daňový balíček 2019

Daňovému balíčku 2019 je pro jeho rozsah věnován samostatný článek. Vzhledem k tomu, že k prvému čtení daňového balíčku dojde nejdříve koncem října (navrženo na pořad schůze Poslanecké sněmovny, která začíná 23.10.2018), je velice pravděpodobné, že nebude přijat do konce roku 2018 a navržené změny zákona o DPH, které měly nabýt účinnosti 1.1.2019 nabudou účinnosti např. až 1.4.2019.