DPH v roce 2019

06.12.2018

DPH v roce 2019

Tento článek seznamuje se změnami v oblasti DPH pro rok 2019.

Změny od 1.1.2019

Prezident 5.12.2018 podepsal novelu zákona o DPH, která upravuje datum uskutečnění pro zdanitelná plnění zahájená v jednom roce a neukončená do 31.12. roku následujícího (§ 21 odst. 8), a to tak, že se nově nebude vztahovat např. na ex offo ustanovené advokáty a další osoby (tedy v případech, kdy odměnu hradí stát). Změna je účinná od 1.1.2019, ale prakticky ovlivní až uplatnění dph k datu 31.12.2019 a do té doby by mělo být předmětné ustanovení ještě dále rozšířeno. Protože novelu potvrdil i prezident, je její vyhlášení ve Sbírce zákonů (podmínka, aby vstoupila v platnost pouze formální záležitostí).

Dne 5.12.2018 Poslanecká sněmovna schválila novelu přeřazující od 1.1.2019 do 10% snížené sazby daně hromadnou osobní přepravu. Tuto změnu však ještě musí potvrdit Senát a prezident a aby ji bylo možné uplatnit od 1.1.2019, musela by být do konce roku vyhlášena ve Sbírce zákonů. Pokud by byla tato novela potvrzena, ale byla by vyhlášena ve Sbírce zákonů až po 1.1.2019, tak by nabyla účinnosti až v průběhu roku 2019 (např. 1.2.2019, pokud by byla vyhlášena v polovině ledna 2019).

Co se nemění

Ačkoli v oblasti DPH dojde pro rok 2019 k celé řadě změn, tak i v roce 2019 by mělo zůstat beze změny:

  • sazby DPH - kromě změny v sazbě dph u hromadné přepravy osob (viz výše) by k dalším změnám v sazbách mohlo dojít v druhé polovině roku 2019 (od 1.7. či od 1.9.2019), pokud by byla přijata novela zákona o evidenci tržeb - viz článek Novela EET a změny sazeb DPH.
  • hranice obratu 1 mil. Kč pro povinnou registraci plátců DPH
  • uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (k tomuto režimu viz článek Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací). Dílčí změny, které v uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti obsahuje vládní návrh daňového balíčku pro rok 2019, jsou buď jen upřesňující anebo nemají zásadní vliv na běžnou praxi.

Změny předpisů EU

Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH je s použitím od 1.1.2009 novelizována:

  • směrnicí Rady (EU) 2016/1065, kterou se mění směrnice o dani z přidané hodnoty, pokud jde o zacházení s poukazy (přímo se netýká uplatnění dph u poskytování poukazů, ale až následného obchodování s těmito poukazy)
  • směrnicí Rady (EU) 2017/2455, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES, o společném systému DPH, je s účinností od 1.1.2019 novelizováno ve věci vymezení státu usazení příjemce elektronicky poskytované služby (nové znění čl. 24b), a to nařízením č. 2017/2459.

Změny v elektronickém obchodování (směrnice 2017/2455 a nařízení 2017/2459) se od 1.1.2019 týkají elektronicky poskytovaných služeb a dalších služeb poskytovaných na dálku, a to osobám nepovinným k dani (služby uvedené v § 10i zákona o DPH) - např. podnikatel za úplatu umožňuje, aby si osoba z jiného členského státu pro své soukromé účely elektronicky stáhla aplikaci do svého mobilního telefonu. V současné době (takto se postupuje od 1.1.2015) se postupuje tak, že poskytovatel uvedené služby (pokud není plátcem daně) se jejím poskytnutím stává identifikovanou osobou a je povinen odvést dph státu, kde je zákazník usazen (např. tedy slovenskou daň, pokud je zákazník usazen ve Slovenské republice). Od 1.1.2019 si poskytovatel služby (nepřekročí-li finanční limit) bude moci zvolit, zda bude postupovat dle současného modelu anebo zda uplatní českou daň; podmínkou je, že poskytovatel nesmí mít provozovnu v jiných členských státech. Finanční limit (prahová hodnota) činí 10 000 €/ kalendářní rok a týká se služeb poskytovaných na dálku osobám nepovinným k dani (služby uvedené v § 10i zákona o DPH) do jiných členských států (tzn., že do limitu se nezahrnují služby poskytované osobám usazeným v ČR popř. mimo EU). Protože nový postup je od 1.1.2019 upraven směrnicí EU o DPH, bude jej možné v ČR nově uplatnit i v případě, kdy by nebyl do konce roku 2018 přijat daňový balíček 2019.

Další platné změny

K 31.12.2018 končí přechodné období, ve kterém je možné uplatňovat DPH u sdružení (společností) bez právní subjektivity administrativně jednoduchým způsobem. V rámci projednávaných změn zákona o DPH se nepočítá s navrácením tohoto systému a proto bude nutné nejpozději od 1.1.2019 uplatňovat DPH složitějším způsobem - viz článek DPH u sdružení 2019  a zvuková nahrávka přednášky na toto téma.


Daňový balíček 2019

Daňovému balíčku 2019 je pro jeho rozsah věnován samostatný článek. Vzhledem k tomu, že v druhém čtení byl daňový balíček projednán Poslaneckou sněmovnou až 4.12.2018,  je možné, že nebude přijat do konce roku 2018 a změny zákona o DPH s navrhovanou účinnosti od 1.1.2019 nabudou účinnosti později - např. až 1.4.2019.