Články
K aktuálním tématům

Pokud není věřiteli uhrazena peněžitá pohledávka ve splatnosti, náleží mu úrok z prodlení. V případě pohledávky mezi podnikateli (nebo mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem), náleží věřiteli navíc minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši 1200 Kč (viz článek Paušální náhrada za vymáhání pohledávky). Tento článek je věnován...

V návaznosti na změny v DPH od 1.4.2019 byly 3.4.2019 vydány nové pokyny k vyplňování kontrolního hlášení. V novelizovaných pokynech bylo především reagováno na: