Články

K aktuálním tématům

V průběhu roku 2021 byla 19.1.2021 přijata novela zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb., která přechodně zvyšuje maximální odpočet darů od základu daní z příjmů z 10 na 30 % daňového základu a je použitelná i pro období roku 2020.

Společníkům SRO, které byly postiženy pandemií, náležel tzv. kompenzační bonus jaro 2020 pro období dobu od 12.3 do 8.6.2020. O tento "jarní" bonus již nelze od konce listopadu 2020 žádat ani ve výjimečných případech. Bonus jaro 2020 byl obecně navázán na dopady pandemie, aniž by se zkoumala příčina či míra těchto dopadů na postižené SRO.

K 15.2.2021 skončil tzv. podzimní kompenzační bonus a pro období od 1.2.2021 je kompenzační bonus upraven zcela novým zákonem o kompenzačním bonusu pro rok 2021.

Do DPH přinesl daňový balíček změny navazující na změny daní z příjmů v oblasti dlouhodobého majetku a také došlo od 1.1.2021 k přeřazení recyklace odpadu do 15% sazby DPH (viz článek Sazby DPH 2020/2021).

Z důvodu Brexitu a skutečnosti, že dodání zboží mezi EU a Severním Irskem je nadále považováno za intrakomunitární dodání zboží (dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu) byl do kontrolního hlášení zaveden kód "XI" pro vykazování pořízení zboží z jiného členského státu v části A.2 kontrolního hlášení....