Daně a koronavirus

01.06.2020

Přehled "koronavirových" opatření, zejména pro podnikatele

Níže uvedený přehled shrnuje aktuální stav jednotlivých opatření, která byla či jsou přijímána v souvislosti s koronavirem.

Aktuální shrnutí v audio podobě přináší v pondělí ráno vždy nový  díl podcastu "O daních", který si můžete přehrát také na Apple Podcasts (iTunes), Spotify, Google Podcasts nebo Anchor.

Pravidelný díl z pondělí 1.6.2020 se po úvodním cca 10min přehledu novinek (aktualizovaný výkaz péče pro ošetřovné za 05/2020, Antivirus "C" - prominutí pojistného zaměstnavatelům za 06 až 08/2020, daňový balíček - zpětné uplatnění daňové ztráty, 10% sazba dph např. pro ubytování, snížení silniční daně pro nákladní automobily, daňový řád, zákoník práce či stravenkový paušál od 1.1.2021) dále v cca 11 min věnuje bonusu pro společníky SRO.

  Daňové úlevy

Finanční správa zveřejňuje informace k daňovým povinnostem v současné mimořádné situaci na stránce Nouzový stav (COVID-19). Podrobněji v článku Koronavir a daňové úlevy.

Prvá fáze daňových úlev (liberační balíček I) byla zveřejněna 16.3.2020 (především beztrestnost opožděného podání přiznání k daním z příjmů za rok 2019 po 1.4.2020).

Další fáze (liberační balíček II) je přijímána postupně od 24.3.2020 (např. prominutí červnové zálohy na daň z příjmů). Např. benevolence k úhradám dubnové a červencové zálohy na daň silniční byla vyhlášena 31.3.2020  a 15.4.2020 bylo vyhlášeno rozšíření prominutí DPH u některých bezúplatných dodání souvisejících s koronavirem.

Výše uvedená opatření platí  na základě rozhodnutí ministryně financí a byla vyhlášena ve Finančním zpravodaji 4 až 7/2020).

Další daňové úlevy se teprve projednávají - např. zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, které Poslanecká sněmovna projednala v 1. čtení dne 27.5.2020 - viz článek Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a tisková zpráva MF; nebo vládní daňový balíček - viz níže k aktuálně projednávaným opatřením a článek Koronavir a daňové úlevy.

Aktuálně projednávaná opatření

Na vyhlášení ve Sbírce zákonů čekají tyto 2 zákony schválené Parlamentem 26. resp. 27.5.2020, které prezident podepsal 28.5.2020:
 • druhá novela zákona o kompenzačním bonusu, která rozšiřuje nárok na bonus o společníky "rodinných" SRO postižených protikoronavirovými opatřenímu - viz článek Kompenzační bonus pro SRO.
 • novelizace zákona, který dočasně přerušuje plnění povinností podle zákona o evidenci tržeb - tato novela prodlužuje přerušení evidence tržeb až do 31.12.2020 - viz článek Přerušení EET do 31.12.2020.

Na projednání Senátem čeká:

 • zákon, který Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení 29.5.2020 a který především odpouští pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnavatele (24,8 % mzdy) za měsíce červen, červenec a sprpen, a to zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců, kteří udrželi alespoň zaměstnanost a objem mezd alespoň an 90 % v porovnání s březnem - viz tisková zpráva MPSV
 • daňový balíček, který Poslanecká sněmovna schválila rovněž 29.5.2020 (např. zpětný zápočet daňové ztráty, snížení sazby daně silniční pro nákladní automobily či přeřazení ubytování a dalších plnění do 10% sazby DPH)


Na dokončení čeká dotační program na částečnou úhradu nájemného - pokud by pronajímatel poskytl slevu 30 %, tak by dotace měla činit 50 % nájemného za období duben až červen- viz tisková zpráva MPO ze dne 20.5.2020.

Poslanecká sněmovna začala projednávat návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (viz článek Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí).


Evidence tržeb

Samostatným zákonem č. 137/2020 Sb. (tento zákon byl přijat v prvé vlně "koronavirových" zákonů) byly s platností od 27.3.2020 přerušeny povinnosti v oblasti evidence tržeb a novelou tohoto zákona z 26.5.2020 až do 31.12.2020 - viz informace Nouzový stav přerušil evidenci tržeb a článek EET po skončení nouzového stavu a změna sazeb DPH od 1.5.2020.

Bonus pro OSVČ a pro společníky SRO

V působnosti MF je také jednorázová kompenzace pro podnikající FO, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v rámci druhé vlny "koronavirových" zákonů dne 14.4.2020 pod č. 159/2020 Sb. Informace k této kompenzaci (včetně odkazu na podání žádosti) shrnuje článek Kompenzační bonus pro OSVČ.  Parlament  5.5.2020 potvrdil prodloužení kompenzačního bonusu na další období a toto prodloužení bylo 7.5.2020 vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 234/2020 Sb. a od 7.5.2020 bylo umožněno žádat o kompenzační bonus za další období (viz článek Kompenzační bonus pro OSVČ).

Zákon ze dne 27.5.2020 rozšířil kompenzačního bonusu na společníky SRO a žádosti o tento bonus mohou společníci postižených SRO podávat již od 28.5.2020  - viz článek Kompenzační bonus pro SRO.

Zálohy OSVČ na pojistné

V prvé vlně "koronavirových" zákonů byly 27.3.2020 (spolu s např. výše uvedeným zákonem č. 137/2020 Sb. přerušujícím EET či níže uvedeným zákonem č. 133/2020 Sb. řešícím ošetřovné)  vyhlášeny také zákony č. 134 a 136/2020 Sb., které především řeší pojistné a zálohy na pojistné pro OSVČ (v případě zdravotního pojištění též termín pro podání přehledu za rok 2019) -  viz článek Zálohy OSVČ 03 až 08/2020. K úlevám pro OSVČ v působnosti MPSV se toto ministerstvo vyjádřilo v informaci aktualizované naposledy 2.4.2020.

Ošetřovné (OČR)

K důležitým změnám došlo v oblasti ošetřovného (OČR). Zákon č. 133/2020 Sb. (jeden ze zákonů přijatých v režimu legislativní nouze a vyhlášených v prvé vlně dne 27.3.2020) umožnil čerpání náhrady za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let a také možnost střídání rodičů v péči o dítě.

Zákon č. 133/2020 Sb., který přinesl prvé "koronavirové" změny v ošetřovném již byl novelizován - novela č. 230/2020 Sb. zvyšuje ošetřovné (zpětně za duben 2020) na 80 % DVZ a nárok rozšiřuje o "dohodáře" - viz tisková zpráva ČSSZ z 4.5.2020. Další novela je součástí zákona 255/2020 Sb., který snížuje penalizaci odvodu pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance - viz dále k programu Antivirus) a řeší ošetřovné u dětí z postupně otevíraných školek a škol.

Informace ke změnám v ošetřovném zveřejňuje MPSV na samostatné webové stránce.

V případě střídání v péči o dítě po skončení kalendářního měsíce zaměstnanec předá zaměstnavateli tiskopis "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". Tiskopis je k dispozici v pdf anebo v interaktivní podobě. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě (za tyto dny mu náleží ošetřovné). Za dny výkonu práce zaměstnanci náleží mzda nebo plat.

Zaměstnanec, který žádal o ošetřovné za březen, pro uplatnění této dávky za duben již nepodává novou žádost, ale pouze výše zmíněný tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení"- viz tisková zpráva ČSSZ z 4.5.2020.

K problematice ošetřovného se ČSSZ vyjádřila např. také dne 6.4.2020 ve zprávě Řádně vyplněné tiskopisy jsou klíčové pro hladký průběh vyplácení ošetřovného" - přílohou této informace jsou také nejčastější chyby a dotazy. Přílohou zprávy "Postup k uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení" ze dne 2.4.2020 jsou návody k vyplnění příslušných tiskopisů.

V uvedených informacích však zaměstnavatelé nenajdou odpověď na problém, který nastal s elektronickým odesíláním přílohy žádosti o dávku pro druh dávky ošetřovné z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Pokud totiž není zaškrtnuto pole "Zahraniční mimo Slovenska", tak žádost vyžaduje zadání čísla rozhodnutí (a toto číslo není součástí tiskopisu "Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského či dětského zařízení"). Podle vysvětlivek k tiskopisu přílohy bylo po přechodnou dobu (do odvolání) v souvislosti s mimořádnými opatřeními povoleno označit/zaškrtnout pole "Zahraniční mimo Slovenska" i v případě, kdy je Příloha k žádosti o dávku zasílána elektronicky. Současná verze vysvětlivek však už uvedené sdělení neobsahuje, nicméně bez zaškrtnutí pole "Zahraniční mimo Slovenska" tiskopis nadále vyžaduje zadání čísla rozhodnutí, takže je v praxi nadále nutné uvedené pole zaškrtnout.

Novela 230/2020 Sb. platná od 6.5.2020 rozšířila nárok na ošetřovné také z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ze kterých bylo odváděno pojistné na sociální zabezpečení (dohoda o pracovní činnosti alespoň 3 tis. Kč měsíčně, dohoda o provedení práce více než 10 tis. Kč měsíčně). Pokud dohoda zakládala účast na nemocenském pojištění za únor a byla "aktivní" k 11.3.2020, tak lze po dobu trvání dohody žádat o ošetřovné (tedy i za březen).


Příklad

Zaměstnanec vykonával práci na základě dohody o pracovní činnosti uzavřené na dobu od 2.1. do 31.5.2020. Za 02/2020 byl zaměstnanci zúčtován příjem 5.000 Kč a tudíž z této dohody za 02/2020 vznikla účast na nemocenském pojištění a bylo za 02/2020 odvedeno pojistné. Může tento zaměstnanec na základě novely zákona č. 133/2020 Sb. žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy?

Ano, v tomto případě vzniká zaměstnanci nárok na ošetřovné za dny péče v březnu ve výši 60 % DVZ a za dny péče v dubnu a květnu ve výši 80 % DVZ. Pokud by byla dohoda uzavřena např. na dobu do 15.5.2020, tak by nárok vznikal jen za dny do 15.5.2020. Pokud by byla dohoda uzavřena např. na dobu do 15.7.2020, tak by nárok vznikal i za celý červen, pokud nedojde k dřívějšímu obnovení povinné školní docházky.

Pokud nebude oficiálně obnovena rozhodnutím Ministerstva školství povinná školní docházka, pak nárok na ošetřovné nadále bude možné čerpat za dny, kdy zaměstnanec nevykonává pro zaměstnavatele práci - tedy i v případě, kdy dítě do školy chodit může, ale rodiče se rozhodnou pro jeho výuku z domova a do školy jej nepřihlásí - viz odpověď na dotaz zveřejněná na www stránkách MPSV:

"Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy, jelikož jsem slyšela, že to je dobrovolné, bude nárok na ošetřovné?
Pokud nebude oficiálně obnovena rozhodnutím Ministerstva školství povinná školní docházka, pak nárok na ošetřovné nadále bude možné čerpat za dny, kdy zaměstnanec nevykonává pro zaměstnavatele práci.
"

Nicméně s uplatněním ošetřovného u postupně otevíraných školek a škol jsou problémy a proto zákon snížující penále za pozdní úhrady pojistného za zaměstnavatele (viz dále k programu Antivirus) řeší i tuto otázku - viz tisková zpráva MPSV ze dne 13.5.2020 nebo informace rozeslaná na registrované e-maily dne 21.5.2020.

Obdobě "ošetřovného" pro OSVČ ve výši 500 Kč/den za měsíc duben resp. 424 Kč/den za měsíc březen MPO zřídilo stránku "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ - Výzva duben (na této stránce jsou ke stažení jako přílohy i dokumenty k ošetřovnému za březen) a věnuje se mu např. v tiskové zprávě OSVČ budou moct nově dostávat "ošetřovné" ve výši 500 Kč za den až do 30. června. "Ošetřovnému" za březen byly věnovány tiskové zprávy O "ošetřovné" OSVČ bude možné žádat od 1. dubna z 26.3.2020, Vyřizování "ošetřovného" OSVČ se MPO snaží maximálně usnadnit i s pomocí inteligentního formuláře"  z 1.4.2020, MPO už vyřizuje žádosti "ošetřovné" OSVČ z 14.4.2020 a Jak urychlit vyřizování "ošetřovného" OSVČ z 21.4.2020.

Program Antivirus

Náklady, které zaměstnavatelům vznikají v podobě náhrady mzdy vyplácené v souvislosti s přijatými opatřeními (zatím v tzv. režimu "A" a "B"), částečně kompenzuje program Antivirus, který byl spuštěn 6.4.2020 a je mu věnována stránka MPSV Antivirus - podpora zaměstnanosti. Podrobně se podpoře zaměstnanosti (kurzarbeit) věnuje informace rozeslaná registrovaným odběratelům dne 8.4.2020.

Zákon č. 255/2020 Sb. plošně snížuje penále cca na 4 % p.a. za opožděnou úhradu pojistného na sociální zabezpečení  "za zaměstnavatele" (24,8 %) za období 05 až 07/2020, pokud toto pojistné uhradí do 20.10.2020 - viz tisková zpráva   MPSV  z 13.5.2020.

Současný program Antivirus, tj. režim "A" a "B", je omezen datem 31.5.2020. K tzv. programu C - viz výše uvedený přehled aktuálně projednávaných opatření.

Některé další oblasti v působnosti MPSV

Informace ke koronaviru v působnosti MPSV (např. ošetřovné či náhrada mzdy) jsou zveřejňovány na webu MPSV.

Kromě zákona 159/2020 Sb. upravujícího kompenzační bonus platí od 14.4.2020 dále tyto dva zákony přijaté v rámci druhého balíku projednaných v režimu legislativní nouze:

  • zákon č. 160/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 (žadatelé o dávky nemusí dokládat výši svého příjmu - viz tisková zpráva MPSV z 9.4. 2020)
  • zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (týká se např. prokazování bezdlužnosti či on-line registrace uchazečů o zaměstnání u Úřadu práce - viz tisková zpráva MPSV z 9.4.2020).

  Další "koronavirové" zákony

Třetí balík zákonů projednávaných v režimu legislativní nouze projednal Senát 16. a 17.4.2020. Celkem 10 zákonů Senát schválil ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou:
  • zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 již byl vyhlášen 17.4.2020 ve Sbírce zákonů pod č. 177/2020 Sb. Tento zákon řeší pro spotřebitele, OSVČ i právnické osoby možný odklad splácení spotřebitelských a podnikatelských úvěrů sjednaných a čerpaných před 26.3.2020 (pro hypotéky platí jen podmínka sjednání před 26.3.2020). Dlužníci se mohou podle své volby rozhodnout odložit splátky buď do 31. července nebo do 31. října letošního roku. MF o odkladu splátek dle tohoto zákona informovalo např. v tiskové zprávě Senát dal zelenou půlročnímu odkladu splátek a v tiskové zprávě Přehledně: odklad splátek úvěrů a hypoték kvůli koronaviru.
  • dalších 9 zákonů podepsal prezident dne 20.4.2020 a 24.4.2020 byly pod č. 185 až 192/2020 Sb. vyhlášeny ve Sbírce zákonů (kromě  novely zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu, která byla vyhlášena až 29.4.2020 pod č. 214/2020 Sb.).

24.4.2020 bylo Sbírce zákonů vyhlášeno těchto 9 zákonů:

  • pod č. 185/2020 Sb. zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (senátní tisk 242) - zvláštní úprava pro zájezdy s termínem odjezdu od 20.2 do 31.8.2020.
  • pod č. 186/2020 Sb. novela zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tato novela rozšiřuje omezení sankcí z prodlení, které zatím platí jen pro spotřebitele, i na osoby samostatně výdělečně činné. Dále novela řeší zastropování smluvního úroku u dlouhodobého prodlení (případy, kdy se úvěr stává obtížně vymahatelný a kdy nelze očekávat jeho řádné splácení) - při prodlení alespoň 90 dnů se sjednaný úrok stropuje úrokem ve výši 8 procentních bodů nad reposazbu ČNB. Tato novela (na rozdíl od jiných opatřeních přijímaných v režimu legislativní nouze) není časově omezena a bude mít trvalou platnost.
  • pod č. 187/2020 Sb. zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu.
  • pod č. 188/2020 Sb. zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů.
  • pod č. 189/2020 Sb. novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu - tento návrh upravuje on-line zprostředkování služeb cestovního ruchu, konkrétně jde o povinnost zprostředkovatelských platforem předávat informace umožňující identifikovat ubytovávané osoby.
  • pod č. 190/2020 Sb. novela zákona o realitním zprostředkování, která především prodlužuje o 6 měsíců přechodné období, kdy lze vykonávat realitní zprostředkování bez prokazování odbornosti dle zákona o realitním zprostředkování.
  • pod č. 191/2020 Sb. zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Tento zákon např. omezuje maximální výši smlouvních úroků z prodlení - viz článek Úroky z prodlení.
  • pod č. 192/2020 Sb. novela zákona o ČNB.
Novela zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a dalších zákonů byla také potvrzena prezidentem 20.4.2020, ale ve Sbírce zákonů byla vyhlášena až 29.4.2020 pod č. 214/2020 Sb. spolu s prováděcím nařízením č. 215/2020 Sb.


Některé zákony přijímané v režimu legislativní nouze však Senát na své schůzi ve dnech 16. a 17.4. nepotvrdil. Čtyři zákony Senát buď zamítl, anebo je vrátil s pozměňovacími návrhy a Poslanecká sněmovna o nich znovu jednala 21 a 22.4.2020; jedná se o:

 • zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty - zákon pronajímateli do konce letošního roku odpírá právo jednostranně ukončit nájemný vztah z důvodu neplacení nájemného v době od 12.3. do 31.8.2020, pokud nájemce potvrzením od Úřadu práce doloží souvislost neplacení s koronavirem. Zákon tedy v žádném případě neodkládá splatnost nájemného - pokud tedy nájemce nájemné řádně neuhradí, vzniká mu povinnost uhradit pronajímateli úroky z prodlení. Návrh tohoto zákona Senát vrátil s řadou pozměňovacích návrhů a Poslanecká sněmovna o něm 22.4.2020 při opětovném projednávání rozhodla tak, že setrvala na původně schváleném znění, které 23.4.2020 potvrdil prezident a 27.4.2020 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 209/2020 Sb. S problematikou nájemného u bytů souvisí také nařízení vlády, které bylo pod č. 202/2020 Sb. vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 24.4.2020 a které stanovuje cenové moratorium nájemného z bytů.
 • zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání - zákon neumožňuje pronajímateli do 31.12.2020 vypovězení nájemního vztahu z důvodu neplacení nájemného, ke kterému došlo od 12.3. do 30.6.2020, pokud nájemce doloží omezení činnosti koronavirovými opatřeními. Návrh tohoto zákona Senát vrátil s řadou pozměňovacích návrhů a Poslanecká sněmovna o něm 22.4.2020 při opětovném projednávání rozhodla tak, že setrvala na původně schváleném znění, které 23.4.2020 potvrdil prezident a 27.4.2020 byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 210/2020 Sb. Tento zákon chrání nájemce před výpovědí z důvodu neplacení nájemného, pokud dlužné nájemné splatné v období 12.3. až 30.6.2020 uhradí do 31.12.2020 (pokud by tak neučinil, může na začátku roku 2021 dostat výpověď s výpovědní dobou 5 dnů.
 • novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - návrh Senát zamítl a Poslanecká sněmovna 22.4.2020 definitivně potvrdila znění původně schválené Poslaneckou sněmovnou. Novela byla 27.4.2020 vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 207/2020 Sb.
 • návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 - tento návrh po dobu trvání nouzového stavu a v bezprostředně následujícím období měl umožnot výkon povolání lékaře osobám, které mají zahraniční zdravotnické vzdělání, ale dosud jim nebyly uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na území ČR. Tento návrh Senát zamítl a Poslanecká sněmovna toto senátní veto nepřehlasovala, zákon tedy nebude přijat.

Posledním zákonem, kterým se Senát zabýval na své schůzi konané ve dnech 16. a 17.4. je novela zákona o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR (senátní tisk 236) - rozšíření pravomoci v ukládání pokut na místě. Projednávání tohoto zákona v Poslanecké sněmovně dopadlo (s ohledem na projednávání tohoto zákona v režimu legislativní nouze) poněkud kuriozně - Senát zákon ani neschválil a odložil tak jeho účinnost až na 13.5.2020, kdy byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 243/2020 Sb.

Poslanci 22.4.2020 schválili novelu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020 (jedná se již o druhou novelu, zákon byl letos již novelizován zákonem č. 129/2020 Sb.). Protože Senát o zákonu o státním rozpočtu nerozhoduje a prezident tuto novelu již podepsal, tak mohla být vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 208/2020 Sb.

Dne 6.5.2020 byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů (kromě zákona č. 230/2020 Sb., který je zmíněn výše u ošetřovného např. v souvislosti s jeho zvýšením na 80 % DVZ) tyto "krizové" zákony:

 • pod č. 229/2020 Sb. novela zákona o spotřebních daních, která se týká především stahování cigeret se starými kolkovými známkami, ale např. i odpuštěním spotřební daně z piva vylitého kvůli jeho neprodání z důvodu koronavirových opatření a vrácení spotřební daně z tzv. zelené nafty - viz tisková zpráva MF
 • pod č. 231/2020 Sb. novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která zvyšuje platby zdravotního pojištění za "státní" pojištěnce (od 1.6.2020 o 500 Kč a od 1.1.2021 o dalších 200 Kč)
 • pod č. 228/2020 Sb. zákon o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů

Dne 19.5.2020 byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů tyto zákony:
 • pod č. 247/2020 Sb. zákon o podpoře kultury, který a který řeší vstupné za zrušené hudební festivaly a podobné akce v období do konce října 2020 - viz tisková zpráva MK
 • pod č. 248/2020 Sb. zákon chránící zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele - viz tisková zpráva MPSV ze dne 13.5.2020.